تیوری فقهی امام ابوحنیفه

تیوری فقهی امام ابوحنیفه

بخش نهم و پایانی/ الف) استصحاب در فقه امام ابوحنیفه در امور تعبدی و غیرتعبدی نمونه‌هایی از استصحاب دیده می‌شود؛ نخست باید دانست که استصحاب عبارت است از حکم عقل به ثبوت یا نفیِ یک امر در زمانِ حال یا آینده...

ادامه مطلب...
رفتار گرایی

رفتار گرایی

بخش هفتم / ر. س. - پیترز مترجم: علی‌رضا غفوری/ ۴) بازتاب‌شناسی (۱۴) دوگانه‌انگاری دکارت فرضیه‌یی را در بر می‌گرفت که آن دسته از رفتار بدن را که پایین‌تر از سطح کنش‌های ارادی و عقلانی هستند را می‌توان به صورت مکانیکی تبیین کرد....

ادامه مطلب...

اُشتر و شناس‌نامه‌های دیجیتالی

برای دانستن موردی، متن قدیمی فارسی را به خوانش گرفته بودم که با واژۀ (پُختی) سر خوردم. به طور مستقل این واژه را در فرهنگ واژه‌گانی که در اختیارم بود، نیافتم. بعد حین جستجو با نوشتۀ دیگری که از متن...

ادامه مطلب...
تیوری فقهی امام ابوحنیفه

تیوری فقهی امام ابوحنیفه

بخش هشتم/ الف) وجه تمایز امام ابوحنیفه امام ابوحنیفه در کاربرد قیاس در مقایسه با دیگر مجتهدین فقهی، دستِ بالایی دارد و این تمایز در تعامل و تعارض قیاس با خبر واحد و برخی ظواهر دیگر تبارز می‌یابد و همین نکته باعث...

ادامه مطلب...

خـلای مشروعیت و نبود قانون

یکی از دلایل اصلی هرج‌ومرج و نابه‌سامانی کنونی در کشور، خلای مشروعیت و نبود قانون است. با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، در واقع قانون اساسی تعطیل شد و «به تاق نسیان» گذاشته شد. حکومت وحدت ملی که مشروعیت...

ادامه مطلب...
Page 1 of 51712345...1020304050...Last »