رفتار گرایی

رفتار گرایی

بخش چهارم/ ر. س. - پیترز مترجم: علی‌رضا غفوری نقطة شروع هابز در روان‌شناسی، هم امکاناتِ مفهومی رفتارگرایی را برای او و هم بیهوده‌گی اندیشیدن دربارة آن را برملا می‌کند. مهم‌ترین جنبۀ این‌که هابز در واقع یک رفتارگرا بود، مسالۀ اشکال خیال، برای...

ادامه مطلب...

شمارش معکوس برای فروپاشی حزب اسلامی

گلبدین حکمتیار برای پیوستن به دولتی که آن را همواره مزدور امریکا می‌خواند، چندین هدف داشت که انسجام مجدد حزب اسلامی و جمع کردن اعضای آن دور خود، یکی از این اهداف بود. از بدو ورود حکمتیار به کابل، این...

ادامه مطلب...
تیوری فقهیِ امام ابوحنیفه

تیوری فقهیِ امام ابوحنیفه

بخش چهارم/ ب) ساختار اصول فقه اصول فقه با موضوعاتی چون بررسی حقوقی ادلۀ فقهی (اعم از نقلی و عقلی)، دسته‌بندی و ازدیاد یا تنقیصِ این ادله و توجیه حاکمیت حقوقی الهی و قانون‌گذاری حاشیه‌یی بشر، شناخته می‌شود که روی همین ملحوظ،...

ادامه مطلب...
رفتار گرایی

رفتار گرایی

بخش سوم/ ر. س. - پیترز مترجم: علی‌رضا غفوری/ وقتی به متافیزیک ارسطویی باز می‌گردیم و شاکلة تعقلی را که او برای توصیف و تبیین رفتار انسانی متناسب تصور می‌کند مطالعه می‌کنیم، نه‌تنها به این مطلب که شکل و موضوع نظریۀ او با...

ادامه مطلب...

جرمِ ترور یستی

طالبان همه تروریست اند؛ به همان معنایی که کنوانسیون‌های شانزدگانۀ بین‌المللیِ ضدتروریسم که افغانستان هم آن را امضا کرده است.* تروریست در این کنوانسیون‌ها تعریف نشده اند، اما تروریسم و اقدامات تروریستی را به وضوح تعریف کرده و بدیهی‌ است...

ادامه مطلب...
Page 2 of 51612345...1020304050...Last »