تیوری فقی امام ابوحنیفه

تیوری فقی امام ابوحنیفه

بخش ششم/ سنت پیامبر اکرم (ص) سنت پیامبر اکرم، اعم از سخن، فعل و تقریرِ آن‌ حضرت، از منابع مورد اتفاقِ فقهای اسلامی شناخته می‌شود. این اتفاق به لحاظ کارکرد ذاتی، سنت بوده و نوعیت پذیرش آن، میان تمام فقها یک‌گونه نبوده...

ادامه مطلب...
رفتار گرایی

رفتار گرایی

بخش پنجم/ ر. س. - پیترز مترجم: علی‌رضا غفوری/ برخورد نخستین هابز با فرانسیس بیکن که در مقام منشی ادبیِ او و در یک دوره صورت گرفته بود، هابز را مجاب کرده بود که شناخت به معنی قدرت است. آرای سیاسی و روان‌شناختی...

ادامه مطلب...
تیوری فقهی اما ابوحنیفه

تیوری فقهی اما ابوحنیفه

بخش پنجم/ الف) عام و خاص تردیدی وجود ندارد که امام ابوحنیفه تخصیص کتاب الله را به سنت ثابته درست می‌دانست و مبتنی بر نگاه سخت‌گرایانه‌یی که ایشان نسبت به صحیح انگاشتن احادیث داشت، چنین مواردی به‌ندرت در مکتب فقهی او...

ادامه مطلب...
رفتار گرایی

رفتار گرایی

بخش چهارم/ ر. س. - پیترز مترجم: علی‌رضا غفوری نقطة شروع هابز در روان‌شناسی، هم امکاناتِ مفهومی رفتارگرایی را برای او و هم بیهوده‌گی اندیشیدن دربارة آن را برملا می‌کند. مهم‌ترین جنبۀ این‌که هابز در واقع یک رفتارگرا بود، مسالۀ اشکال خیال، برای...

ادامه مطلب...

شمارش معکوس برای فروپاشی حزب اسلامی

گلبدین حکمتیار برای پیوستن به دولتی که آن را همواره مزدور امریکا می‌خواند، چندین هدف داشت که انسجام مجدد حزب اسلامی و جمع کردن اعضای آن دور خود، یکی از این اهداف بود. از بدو ورود حکمتیار به کابل، این...

ادامه مطلب...
Page 3 of 51712345...1020304050...Last »