دیدگاه‌ها و دریافت های خواننده‌گان

۲۰ حمل ۱۳۹۶

عبدالقهار سروری

هشت ساله شدن روزنامۀ ماندگار و هشت نکتۀ اساسی برای روزنامه‌نگاری حرفه‌یی در افغانستان

روزنامۀ ماندگار یکی از روزنامه‌های مهم، مشهور و اثرگذار در عرصۀ فعالیت‌های روزنامه‌نگاری در کشور محسوب می‌شود که هشت سال کار و فعالیت‌های پیهم نشراتی را درج کارنامه‌های خود کرده و قرار است وارد نهمین سال نشراتی خود شود. روزنامۀ ماندگار در جریان هشت سال فعالیت‌های منظم نشراتی خود در عرصه‌های mandegarاطلاع‌رسانی، منعکس‌سازی حقایق و روشن‌سازی اذهان عامه، در حد توان و محدودۀ پوشش و امکانات خود کارهای ارزنده‌یی انجام داده است. بدون شک، تداوم فعالیت‌های نشراتی روزنامۀ ماندگار به نفع عرصۀ روزنامه‌نگاری بوده و می‌تواند در جهت حرفه‌یی‌سازی فعالیت‌های رسانه‌یی در کشور، نقش خود را داشته باشد.

ضمن آنکه برای روزنامۀ ماندگار، ماندگاری و ارزش‌مداری بیشتر و برای دست‌اندرکاران آن موفقیت، پویایی و پایداری بیشتر آرزو می‌کنم، می‌خواهم چند نکته را که برای فعالیت‌های حرفه‌یی و اثرگذار روزنامۀ ماندگار و دیگر رسانه‌های فعال در کشور مهم و مفیداند، به گونۀ خلاصه ذکر کنم:

۱-روزنامۀ ماندگار و دیگر رسانه‌ها باید به خاطر حرفه‌یی شدن فعالیت‌های رسانه‌یی در کشور، در پهلوی پرداختن به تحلیل و تبصرۀ مسایل روز بر مبنای باورهای نویسنده‌گان و صاحب‌نظران، به کارهای پژوهشی و مستندسازی مسایل (روزنامه‌نگاری پژوهشی) توجۀ جدی کرده و با بررسی و ارزیابی مسایل مهم به گونۀ حرفه‌یی، معلومات، مفاهیم و راهکار‌های ارزنده و مفید را تولید کرده و به مخاطبان خود ارایه کند.

۲-روزنامۀ ماندگار و دیگر رسانه‌های فعال در کشور به خاطر حرفه‌یی شدن عرصۀ روزنامه‌نگاری، باید مسوولانه نوشتن و مسوولانه سخن‌گفتن را رایج کرده و هر حکم و نظر قطعی نویسنده‌گان و یا صاحب‌نظران باید توسط نتایج پژوهش‌های معیاری و یا هم شواهد و دلایل قابل‌پذیرش حمایت شوند و یا هم از حکم کردن بر مبنای باورها و نظریات شخصی خودداری کنند.

۳-روزنامۀ ماندگار و دیگر رسانه‌های فعال در کشور، باید در پی نهادینه شدن فعالیت‌های حرفه‌یی روزنامه‌نگاری باشند و برای این کار ضمن فعالیت‌های روزمرۀ خود، در قبال ظرفیت‌سازی، تولید ظرفیت و راهکار‌های حرفه‌یی متوازن با نیازمندی‌ها و شرایط کاری کشور، برنامه‌های علمی و عملی را روی دست گیرند.

۴-روزنامۀ ماندگار و دیگر رسانه‌های فعال در کشور باید بهبود اوضاع در کشور و تولید و گسترش ذهنیت مثبت و مفید در میان مردم را در اولویت کاری خود قرار داده و به گونۀ حرفه‌یی رسالت کاری خود را انجام دهند.

۵-روزنامۀ ماندگار و دیگر رسانه‌های فعال در کشور، باید توازن محتوایی و ساختاری را در نشرات خود در نظر گرفته و برای هر طرز دید و باور و برای هر عرصه و ارزش، جایگاه در نظر گیرند و برای علاقه‌مندان هر فکتورِ یادشده، مطلبی داشته باشند.

۶-روزنامۀ ماندگار و دیگر رسانه‌های فعال در کشور باید در محدوده و ساحات تحت پوشش نشراتی خود توازن را در نظر گرفته و با دید ملی و عام‌شمول همه مردم را به گونۀ یکسان مخاطب خود بدانند.

۷-روزنامۀ ماندگار و دیگر رسانه‌های فعال در کشور، باید حد تأثیرگذاری فعالیت‌های نشراتی خود در میان مردم را بدانند و از فرصت‌های کاری خود در جهت فراهم‌سازی زمینه‌های تماس و تفاهم در میان مردم و کاهش بد باوری‌ها و فاصله‌ها از میان آنان تلاش کنند چون، یک رسانۀ معیاری باید به گونه‌یی هدف‌مندانه و برنامه‌ریزی شده فعالیت کند.

۸-روزنامۀ ماندگار و دیگر رسانه‌های فعال در کشور، باید در فعالیت‌های نشراتی خود از زبان و لحن معیاری و حرفه‌یی روزنامه‌نگاری استفاده کرده و از توهین و تحقیر دیگران و پرداختن به مسایل غیر ضروری و غیر حرفه‌یی خودداری کنند و هم‌چنان در هر حالت، مردم و مخاطبان خود را اولویت کاری خود قرار دهند. یعنی، بدانند که روزنامه و روزنامه‌نگار و همه وسایل که برای انجام کارهای روزنامه‌نگاری استفاده می‌شوند، به خاطر رساندن پیام‌ها به مردم و روشن‌سازی افکار مردم‌اند.

برای روزنامۀ ماندگار موفقیت‌های بیشتر آرزو دارم و امیدوار هستم که کارکنان و مسوولان رسانه‌ها به گونۀ پیگیر و هدف‌مندانه در قبال حرفه‌یی شدن و رشد کیفی عرصۀ روزنامه‌نگاری تلاش کرده و به گونۀ هدف‌مندانه و مسوولانه فعالیت کنند تا همواره مفید و ماندگار باشند.

محمد اکرام اندیشمند

«ماندگار» هشت سال را پشت سر گذاشت و امروز ۱۹ حمل، نخستین شماره از سال نهم عمر خود را منتشر کرد.

هشت ساله‌گی روزنامۀ ماندگار را به موسس و بنیان‌گذار آن جناب احمدولی مسعود و برای مدیر مسوول فرهیخته‌اش، جناب نظری پریانی که مسوولیت خود را در ماندگار به عنوان یک روزنامه‌نگار و نویسندۀ خوب کشور با پایداری و متانت، با واقع‌گرایی و عدالت‌محوری، موفقانه انجام داده‌اند و هم‌چنان انجام می‌دهند، تبریک می‌گویم. آرزومندم روزنامۀ ماندگار هم‌چنان راه خود را به عنوان یک نشریۀ آزاد، عدالت‌محور و عدالت‌گستر در جامعۀ افغانستان بیشتر و بیشتر باز کرده و نقش خود را با موفقیت فزاینده در مسیر آزادی، آگاهی و عدالت ایفا کند.

 هارون معترف

روزنامۀ وزینِ ماندگار ٩ ساله شد!

این روزنامه با رویکرد حرفه‌یی، موازی با ارزش‌های خبرنگاری و آزادی بیان توانست جایگاه ویژه‌یی در حوزۀ رسانه‌یی افغانستان پیدا کند. روزنامۀ ماندگار با نشرات گسترده در مرکز و اکثر ولایات، به گونۀ منظم و به روزسازی به موقع آن، در تارنمای انترنتی، زمینۀ فرهنگ روزنامه‌خوانی و روزنامه‌نگاریِ نوین را ترویج و تقویت بخشید.

ماندگار به عنوان یکی از با اعتبارترین منبع خبری بوده و همیشه صبح‌ام را با خوانشِ خبر، گزارش و تحلیل‌های تازه و با وزنِ آن آغاز می‌کنم. روزنامۀ ماندگار در یک دهۀ گذشته توانست در شرایط مختلف، موفقانه و در یک خطِ مشخص و در چارچوب ارزش‌های اطلاع‌رسانی نشرات داشته و هیچ‌گاه زیر بارِ فشارهای سیاسی و جریان‌ها نرفت.

برای دوستانم جناب نظری پریانی، هارون مجیدی، جمشید یما امیری و جمع همکارانِ ماندگار موفقیت‌های روزافزون می‌خواهم و نهمین سال‌روز تأسیس آن را برای مجموع دست‌اندرکاران و مخاطبان آن شادباش می‌گویم.

عبدالاحد هادف

روزنامۀ ماندگار که حالا هشت ساله شده و امیدواریم هشتاد ساله‌گى‌اش را نیز در زنده‌گى خود جشن بگیریم، از معدود روزنامه‌هاى معیارى و قابل خواندن و مفید در جامعۀ ما است. هرچند این روزنامه با کاستى‌هاى فراوان و قابل اصلاحى همراه است، اما راه خود را به جلو گشوده و در جمع بهترین‌ها قرار دارد.

دست‌اندرکاران روزنامۀ ماندگار تا جایى که من مى‌شناسم، اهل دانش و قلم و رسالت‌اند و براى هرچه بیشتر بارورکردن این روزنامه، تلاش مى‌ورزند و نصب‌العین خود هم کار حرفه‌یى و رقابت سالم و مسلکى را قرار داده‌اند و این در واقع رمز موفقیت این روزنامه در آینده خواهد بود و ما شاهد اصلاحات افزون‌ترى در کار و فعالیت و مؤثریت این روزنامه خواهیم بود.

در حالى که ما اینک هشت ساله‌گى ماندگار را جشن مى‌گیریم، ماندگارى کار و رسالت آن را از بارگاه خداوند آرزو داریم و براى مدیران و دست‌اندرکاران آن توفیق و توان بیشتر آرزو مى‌کنیم، والله ولی التوفیق!

رحمت‌الله بیگانه

ماندگار بمانید!

پرداختن به کار فرهنگی، در جامعۀ بی‌سامانی چون افغانستان، کار آسانی نیست. این‌جا ارزش‌ها و معیارها، به قاش پیشانی بزرگوارانی بسته است که با میلۀ تفنگ سیاست می‌کنند. این‌جا سرزمین زر و زور است، فرهنگ و کار فرهنگی آن‌چنان که لازم است، قدری ندارد.

در چنین جامعه‌یی، مبادرت به کار فرهنگی همت، صداقت و جرأت می‌خواهد.
خوش‌بختانه روزنامۀ ماندگار، در جریان ۸ سال، این راه را به نیکویی پیموده و با رسالت به کار نشراتی پرداخته است. من به مناسبت سالگرد روزنامۀ ماندگار، به دست‌اندرکاران این روزنامۀ وزین شادباش می‌گویم که در دشوارترین شرایط همواره در خط مردمی و منافع ملی قرار داشته و آن را پاس داشته است.

برای دوست عزیز محمد حکیم نظری پریانی گرامی و دیگر همکاران عزیز روزنامۀ ماندگار، نهمین سال نشراتی این روزنامه را مبارک باد می‌گویم.

قلم‌تان برای حق و عدالت نویسا باد!

عبدالبشیر فکرت

در بیایان گر به شوق خواهی زد قدم

سرزنش‌ها گر کند خار مغیلان غم مخور

روزنامهٔ ماندگار هشت ساله شد. این نشریه یکی از معدود روزنامه‌هایی است که به‌لحاظ دستوری لغزش‌های اندکی در آن به‌چشم می‌رسد و از نظر محتوایی به مسایل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دینی دل‌مشغولی دارد. این نشریه طی چندسال پسین نقش بارزی در ساحات پیش‌گفته بازی کرده است. در روزگاری که فربهی امر سیاست جای چندانی برای مباحث عمیق‌تر فکری‌-فرهنگی باقی نگذاشته است؛ این روزنامه برگه‌یی را به چنین مسایلی اختصاص داده است که گواه دوراندیشی، و سهم غیر قابل‌انکار آن در معرفی و بازتاب فکر نویسنده‌گان این کشور است.

روزنامهٔ ماندگار -قطع نظر از داوری در باب موقف‌گیری‌های سیاسی-فرهنگی آن- تجربۀ مؤفق و دامنه‌داری است که چشم‌انداز روشنی در انتظار دارد. دست‌اندرکاران این نشریه سرشار از نیرو و انرژی‌اند و مزید بر آن، از تعهد و آگاهی خوبی نیز بهره‌مندند. توفیق الهی نصیب‌شان باد و ماندگاری ِ ماندگار، ماندگارتر!

عبدالمنان دهزاد

روزنامۀ ماندگار هشت‌ ساله شد

«ماندگار» به عنوان یک روزنامۀ واقع‌گرا، متعهد و پایبند به ارزش‌های روزنامه‌نگاری در کشور، هشت سال قبل از امروز پا به عرصۀ روزنامه‌نگاری گذاشت و در این هشت سال به مثابۀ یک رسانۀ نترس، عدالت‌گستر و مردم‌گرا در راه روشن‌گری، آزادی، عدالت و برابری در کشور صادقانه کار کرد. گمان نمی‌کنم مشکلاتِ امروز افغانستان از چشم کسی و رسانه‌یی پوشیده باشد، اما کمتر رسانۀ در این سال‌ها حاضر شد تا به سان «ماندگار»، این مشکلات را بی‌پرده به مردم افغانستان بیان بکند. ماندگار در بدترین شرایط در کنار مردم ایستاد شده و از عدالت، مردم‌سالاری و آزادی به قوت دفاع کرده و ظلم و بی‌عدالتی را در هر سطوحِ که طرح شده، نکوهش کرده است.

کارکردن در حوزه‌های عدالت و آزادی در کشوری مثل افغانستان، خطر کار دارد و این خطر را دست‌اندرکاران «ماندگار» به دل‌وجان پذیرفتند، زیر بار تهدید و تهمت نرفتند و سرانجام نیکو درخشیدند.

هشتمین سال ماندگار را به همۀ دست‌اندرکاران و نویسنده‌گان این روزنامۀ وزین و واقع‌گرا تبریک می‌گویم و هم‌چنان آروزمندم که «ماندگار» همیشه ماندگار بماند.

صدیق‌الله توحیدی

نُه ساله‌گی ماندگار را جشن می‌گیریم

سال روز تأسیس روزنامۀ وزین ماندگار به مدیریت جناب نظری پریانی که بر من حق برادری دارند را به آقای پریانی و هم‌کاران ما در آن روزنامه، مبارک‌باد عرض می‌کنم.

ماندگار ستارۀ تاب‌ناک در میان نشرات مطبوعات کشور است، امید موفقیت‌های بیشتر  نصیب هم‌کاران روزنامۀ ماندگار شود و الهی ماندگار پایه‌دار بماند.

بهار مهر

ماندگار پایدار بماند

در جامعه‌یی که فرهنگِ خواندن در کُل و مشخصاً روزنامه‌خوانی، رشد نکرده و حتا عادت جمع با سواد نیست، کار پایدار و خسته‌گی‌ناپذیر روزنامۀ ماندگار تلاشی در راستای زنده‌نگهداشتن فرهنگ مطالعه و آگاهی‌دهی بوده و رویکرد انتقادی این روزنامه، منحصر به فرد است که پیوسته توجه به اصلاحات، عدالت‌طلبی و تغییر مثبت در جامعه و کشور داشته است.

با تلاش و ظرفیتی که در مدیران این روزنامه می‌بینم، نشریه‌یی است که هم صاحب ایده است و هم می‌تواند بهتر از این ظاهر شود.

ذبیح فطرت

ماندگار، ماندگار باد !

در میان روزنامه‌های افغانستان، روزنامۀ ماندگار جایگاه ویژه‌یی دارد که نمی‌شود از کنار اهمیت این روزنامۀ ارزش‌مند به ساده‌گی گذشت. هشت سال پیوسته، این روزنامه مسیر خود را پیموده است تا از اعتبار و جایگاه خوب در میان مخاطبان و جامعه برخوردار شده است.

من این پیروزی را همراه با آغاز نُه ساله‌گی روزنامۀ ماندگار به دوست خوبم نظری پریانی و سایر همکاران‌شان مبارک باد گفته، آرزو دارم، افق‌های روشن فردا‌های دور را با موفقیت بپیمایند.

حامد پویا

برای مدیران و قلم‌به‌دستان روزنامۀ ماندگار، موفقیت‌های مزید از خداوند بزرگ خواهانم.

سال‌روز تأسیس‌تان مبارک

محمد محمود موحد

روزنامۀ ماندگار هشت ساله شد. صدای حق و صدای عدالت ماندگار بماند.

آثار حکیمی

ماندگار محکم و استوار بماند

روزنامۀ وزین «ماندگار» ۸ ساله شد. ماندگار در ۸۸ سال کار نشراتی‌اش، پیوسته فریاد بلند عدالت‌خواهی بوده است و بلندگوی صدای مردمی که باید شنیده شود. روشن‌گری و تلاش‌های رسالت‌مندانۀ ماندگار در کنار دیگر رسانه‌های متعهد، سبب به وجود آمدن نسل پویا و پرسش‌گری شده که در برابر بی‌عدالتی و کجی‌های جامعه، خاموش نمی‌باشد و این موفقیتی است بزرگ که آن را برای دست‌اندرکاران ماندگار به ویژه دوست عزیزم، نظری پریانی و همه همکاران‌شان خجسته می‌گویم.

حبیب‌الرحمن منوچهر جهیش

«ماندگار» برای همیشه‌ ماندگار باد!

روزنامۀ وزین ماندگار هشت ساله شد و در این هشت سال، کارش به عنوان یک روزنامۀ واقعی، مردمی، حقایق‌محور، دادگستر، متعهد و پابند به ارزش‌های بزرگ روزنامه‌نگاری در راه روشن‌گری، آزادی، دادخواهی و برابری در کشور به مبارزۀ پیگیر پرداخته و در دشوارترین شرایط، در کنار مردم ایستاده و با زبان رسا و بیان شیوا، از مردم‌‌سالاری و آزادی با تمام نیرو و توان پاسداری کرد و می‌کند.

بدون شک دست‌اندرکاران این روزنامه، هرازگاهی تهدیدها و چالش‌های فرا راه‌شان را با رسالت‌مندی تمام به دل‌وجان پذیرفتند، نیک درخشیدند و هیچ‌گاهی زیر بار قلدران و زورمندان روزگار نرفتند و نخواهند رفت.

هشتمین سال‌روز درخشش ماندگار را به همه خامه‌فرسایان، چامه‌سرایان و نیز به ایجادگران و دست‌اندرکاران این روزنامۀ مردم‌گرا شادباش و خجسته‌باد گفته، آروزمندم که «ماندگار» همیشه ماندگار باشد و ماندگارتر از پیش در آسمان رسانه‌های کشور بدرخشد.

خلیل روفی

روزنامۀ ماندگار هشت ساله شد

ماندگار روزنامه‌یی که همیشه همکار خوب جامعۀ مدنی افغانستان بوده است. برای همکاران روزنامۀ ماندگار هشت ساله‌گی این روزنامۀ وزین را مبارک‌باد گفته، برای ماندگار ماندگاری می‌خواهم!

فرهاد سجودی

مانگار؛ صدای وجدان‌های بیدار

روزنامۀ ماندگار، از رساترین صداهای جامعۀ رسانه‌یی افغانستان است که در طول مدت نشراتی‌اش، بدون ترس و لرز به نشر و پخش حقایق می‌پردازد. از آن‌جایی که اطلاع‌رسانی، روشن‌گری، انعکاس حقایق و واقعیت‌ها از مهم‌ترین وظایف هر رسانه شمرده می‌شود، روزنامۀ ماندگار با مدیریت سالم و خط و رویکرد مشخصی که دارد، توانسته از مسوولیت‌های بالا به خوبی به در آید و از مهم‌ترین روزنامه‌های افغانستان باشد.

ماندگار، صدای هزارها انسان این سرزمین است که همیش با در نظرداشت اصل روزنامه‌نگاری، به مسایل پرداخته و می‌پردازد. امید دارم، ماندگار هم‌چنان درخشان و ماندگار بماند. برای دست‌اندرکاران خوب این روزنامه موفقیت‌های بی‌شمار خواهانم.

هشت ساله‌گی ماندگار را برای همه عزیزان این روزنامه خجسته‌باد می‌گویم.

بهزاد برمک

ماندگار آنکه آهنگ ماندن کرده است 

دریغا که در روزنامۀ ماندگار، حقایقی هست که می‌شود فهمید و نمی‌شود آن را فهماند. این روزنامه که زبان‌زد عام و خاص می‌باشد، درخشنده‌تر و نیرومندتر از آن است که قدرت‌های پوسیده و زوال‌یابندۀ جامعه آن را جاودانه در لای ابرهای تیره و تار استبداد سیاه و اختناق‌گذرای مطبوعاتی پنهان بتوانند و از پایداری و دوام آن در هراس نباشند.

به نظر می‌آید ماندگارترین تلاش‌هایی روزنامۀ صبح افغانستان (ماندگار)، همانا اطلاعات دقیق و معتبری هستند پیرامون موضوعات مختلف که در حدود و ثغور این جهان به وقوع می‌پیوندند.

ماندگار آنکه بماند ماندنی، مقابل رفتنی

برنا صالحی

ماندگار، ماندگار بماند !

روزنامه‌ها به صورت درست و حسابی تا امروز جایگاه خویش را در جوامع دموکراتیک حفظ کرده‌اند .علی‌رغم افزایش رسانه‌های تصویری و الکترونیک، تا هنوز کسی نتوانسته نقش‌آفرینی روزنامه‌های آزاد و معتبر را انکار کند و این مسأله با هدف تأسیس و نحوۀ اطلاع‌رسانی آن‌ها پیوند وثیق و محکم دارد.

افغانستان پس از طالبان، شاهد به صحنه آمدن رسانه‌های گوناگون از نوع دیداری، شنیداری و نوشتاری آن بود که به جزئیات در این زمینه صحبت‌کردن زمان بیشتر می‌طلبد و اما در این میان روزنامه‌هایی که توفیق یافته باشند تا مبتنی بر قانون، در میان طیف‌های وسیع مردم برای خود جا باز کنند، اندک و یا به دلایلی، کم عمر بوده‌اند.

روزنامۀ ماندگار که امروز پا به نهمین سال نشراتی خویش می‌گذارد، یکی از آن آدرس‌های مهم صدای مردم است که منحیث یک رسانۀ آزاد و متعهد، در انجام مسوولیت خویش کوتاهی نکرده است .

ماندگار ، ماندگار بماند !

میرویس آریا

۹ساله‌گی ماندگار خجسته باد!

هشت سال از عمر روزنامۀ ماندگار می‌گذرد و من این هشت سال را با این روزنامه زنده‌گی کرده‌ام. در جامعۀ که نقد گناه بود، ماندگار با ادبیات نقادانه‌اش، مسوولیت سنگین پیش‌قراولی نسل نوِ رسانه‌های چاپی را عهده‌دار شد، اما حالا که ماندگار نزدیک به یک دهه از عمرش را می‌گذراند، باید نقدهایش نیز پخته‌تر شود.

به این معنا که ادبیات زنندۀ بدون عمق، دیگر چاره‌ساز کار ما نیست. ما در کنار نقد مسلکی، به ایجاد فضای همدلی و با همی نیز شدیداً نیازمندیم و مطمینم که ماندگار ظرفیت خلق چنین فضای را نیز دارا است.

عبدالهادی ایوبی

روزنامۀ زرین ماندگار با وجود مشکلات، هشت سال عمر پُربارش را با قوت در میان رسانه‌های چاپی سپری کرد، این رسانۀ زیبا مسوولیت تخصصی و حرفه‌یی خبرنگاری‌اش را با کمال ایمان‌داری انجام داده است. برای دست‌اندرکاران این رسانۀ وزینِ چاپی موفقیت و کامیابی می‌خواهم.

عبدالودود عارف

به مناسبت هفتمین سال روز تأسیس روزنامۀ ماندگار

گمان می‌کنم پنج سال قبل از امروز با روزنامۀ وزین ماندگار آشنا شدم. اما چهار سال قبل، هنگامی که وارد دانشگاه کابل شدم، دیگر این روزنامه جزء برنامۀ روزانۀ ما شده بود. به‌ویژه بخش فرهنگستان آن را زیاد می‌پسندیدم.

اگر از حقیقت نگذزیم، این روزنامه در مسیر روشن‌گری و آگاهی‌دهی مردم افغانستان، نقش موثر و درخور ستایش داشته است. بدین مناسبت، بنده هشتمین سال‌روز تأسیس آن را به همۀ دست‌اندرکاران آن مبارک گفته و موفقیت بیشتر ایشان را از خداوند طلب دارم.

زبیر هجران

روزگاری روزنامۀ «ماندگار» یکی از روزنامه‌های مهم ادبی-سیاسی بود. هم‌چنان که امروز..‌. «ماندگار» روزنامه‌یی که –دستِ‌کم- برای ما راه نقدکردن و نقد شدن را باز کرد. ما آن روزها نقدهای خوب و نوشته‌های جان‌داری را از این روزنامۀ وزین می‌خواندیم و هم‌چنان هم‌دیگرمان را بدون غرض و مرض، بررسی و نقد می‌کردیم.

هشت سال از فعالیت این روزنامۀ خوب گذشت، در این هشت سال، دست‌اندرکاران این روزنامه بدون آنکه خمی به ابرو بیاورند و خسته شوند، با آنکه همواره مورد تاخت و تاز زورگویان قرار گرفتند، دست از طلب برنداشتند و کام جان‌شان را از چاشنی آزاداندیشی شیرین نگاه داشتند، زحمت کشیدند و برای آزادی مبارزه کردند. هشت سال کار پیهم و غرق نشدن در منجلاب دام و تزویر، کار سهلی نیست، دست‌شان مریزاد.

من این موهبت بزرگ را برای دوستانم نظری پریانی گرامی، هارون مجیدی، روح‌الله یوسف‌زاده گرامی و بقیه دوستان مبارک باد می‌گویم.

ذبیح‌الله وهاج

روزنامۀ وزین «ماندگار» با ۹ سال پیکار برای آزادی بیان، عدالت اجتماعی و آگاهی شهروندان، ماندگار شد!

فردا آغاز نهمین سال نشراتی این روزنامۀ جاافتاده و تأثیرگزار کشور است. برای دست‌اندرکاران این روزنامه که با کوله‌باری از تجارب و  دانش مسلکی روایت کنندۀ درد‌ها و رنج‌های ما بودند، این روز فرخنده را مبارکی می‌گویم.

ماندگار تصویر نسل ما در آئینۀ تاریخ فردای کشور است.
ماندگار بمانید!

عمر احمد پروانی

ماندگار هشت ساله شد. هشت ساله‌گی این روزنامۀ موفق را به مدیر مسوول و گروه کاری آن مبارک باد می‌گویم.

ماندگار رسانۀ همیشه در خط منافع و خواست‌های مردم بوده و کار هشت سالۀ آن قابل ستایش است.

نوررحمان اخلاقی

هشت ساله‌گی ماندگار، این رسانۀ در خط مقاومت را به مدیر و دست‌اندرکارانش تبریک می‌گویم.

مجیب ضیا

ماندگار با تمام خوبی‌ها ماندگار بمانی.

فهیم فطرت

هشت سال از سفر «ماندگار» شدن گذشت!

هشت سال از عمر روزنامه‌یی می‌گذرد که برای روشن‌گری و برابری می‌نویسد و صدای رسای عدالت‌خواهی است. روزنامه‌نگاری یکی از شغل‌های پُرخطر دنیا است و افغانستان هم هولناک‌ترین مکان برای روزنامه‌نگار. با این حال، قلم و قدم زدن در این مسیر کاری است دشوار.

روزنامۀ ماندگار نیز فراز و فرود‌های بسیاری را تا این‌جا تجربه کرد و با عبور از سد‌های سنگین، به اطلاع‌رسانی آزاد، دقیق و بی‌طرفانه پرداخت و به پخته‌گی رسید. با آنکه پیمودن جادۀ ناهموار آزادی بیان آسان و راه ماندگار شدن کوتاه نیست، اما امیدواریم این سفر ادامه یابد و روزنامۀ وزین «ماندگار» ندای ماندگار ما و نسل‌های پس از ما شود.

با استفاده از فرصت، هشت ساله شدن روزنامۀ «ماندگار» را برای دوستان فرهیخته و دانش‌مندم نظری پریانی، جمشید یما امیری، هارون مجیدی و سایر دست‌اندرکاران گرامی مبارک‌باد عرض می‌دارم.

سرتان سبز و راه‌تان ماندگار باد!

منیژه باختری

«ماندگار» با آگاهی‌دهی مسلکی، آموزش‌های مدنی و نقادی منصفانه، یکی از مهم‌ترین روزنامه‌ها در خانوادۀ رسانه‌های افغانستان به شمار می‌رود. روشن‌گری، استمرار نشراتی و پشتکار تیم نشراتی این روزنامۀ وزین ستودنی است.

هشت سال کار و تلاش همکاران ماندگار را تبریک می‌گویم.

مجاهد اندرابی

به دلیل مصروفیت‌ها، کمتر روزنامه می‌خوانم، اما روزنامۀ ماندگار روزنامه‌یی است که نمی‌شود هر صبح یک‌بار به مطالب و موضوعات آن سیرِ گذار نداشت.

تیترهای جذاب، ژرف‌نای رویدادها، تحلیل متفاوت و نیز نقدهای سازنده از کارکرد حکومت و سیاست‌گران از ویژه‌گی‌های این روزنامه است.

این موفقیت روزافزون را در هشت ساله‌گی ماندگار به دوست و همکار خوب‌مان نظری پریانی، کارمندان روزنامۀ ماندگار و تمامی مخاطبان این روزنامۀ پُرخواننده تبریک می‌گویم .

تابش فروغ

روزنامۀ ماندگار در هشت‌ سال گذشته با تلاش و پشتکارِ یک جمع متعهد، هر روز به چاپ رفته‌ و سهم فراوانی در تولید آگاهی، بازتاب اعتراض، نقد و بیان گفتنی‌های مردم داشته است. کار رسانه‌یی و خبرنگاری به دلایلی که به همه‌گان روشن است، کار ساده و سهلی نیست. من به عنوان یک خوانندۀ این روزنامۀ خوب، از زحمات مسوولان و دبیران این روزنامه قدردانی می‌کنم و باور دارم، تلاش‌های آنان برای پویایی گفت‌وگو و نقد در جامعۀ ما روزی بر خواهد داد و به ثمر خواهد نشست.

صدای بلند ماندگار را هم‌چنان بلند می‌خواهم و برای همه‌ همکاران این روزنامه، به ویژه رفیق استوار و نترس‌مان نظری پریانی، موفقیت‌های بی‌پایان آرزو دارم.

حارث جبران

روزنامۀ «ماندگار» هشت ساله شد!

دانشجو بودم که با این روزنامه آشنا شدم، گاهی توان ده افغانی بود و گاهاً از دوستان قرض کرده، ولی صبح‌ها را با ماندگار آغاز می‌کردم، انگار خواندن این روزنامۀ وزین به عادت مبدل شده بود و هنوزهم یکی از معتبرترین نسخه‌ها محسوب می‌شود.

موفقیت این روزنامه بر می‌گردد به دوست عزیزم نظری پریانی همکاران و گروه نویسنده‌گان‌شان.

هشت ساله‌گی روزنامۀ ماندگار برای همکاران و خواننده‌گان محترم این روزنامه مبارک باد.

شایق قاسمی

روزنامۀ ماندگار ۹ ساله شد!

برای بسیاری‌ها شاید خیلی ساده باشد گفتن این‌که یک روزنامه ۹ ساله شد، اما وقتی من فکر می‌کنم، چنان دشوار می‌نماید که اصلاً نپرس. راستش این‌کار در افغانستان سختر از آن است که تصور شود، با امکانات اندک و هزار و یک چالش دیگر. ساده‌ترین کارش این است که هر شب باید ناوقت بخوابی و صبح زود دوباره برگردی سرکار. در کُل باید بالاتر از ۲۴ ساعت کار کنید تا «ماندگار» شوید. ماندگار شدن یک روزنامه چنان که مخاطبان باید صبح زود انتظار خواندنش را داشته باشند، خیلی دشوار است!

حالا به هر صورتش، ماندگار این مسیر را طی کرده است و بسیاری‌ها در افغانستان علاقه‌منداند تا این روزنامه را بخوانند. مسیری که همه رنج‌هایش را آقای پریانی پا به پا تحمل کرد. برای عزیز ما نظری پریانی و همه عزیزان قلم‌انداز در این روزنامه، خجسته‌باد می‌گویم که با طی‌کردن ۹ سال کار و قلم زدن، ماندگار شدند!

یونس آرین

نُه سالگی روزنامۀ ماندگار مبارک‌باد!

هر رسانه‌یی که راه‌اندازی می‌شود، علی‌رغم نیت و هدف گرداننده‌گان و بانیان آن، دریچه‌یی است به سوی آگاهی و مطلع کردن مخاطبان و غنی‌ساختن ادبیات و گنجینۀ فرهنگ و زبانی که مخاطبان به آن علاقه‌منداند.

روزنامۀ ‌ماندگار از جمله رسانه‌های تأثیرگذار و پُرخوانندۀ کشور هست که در راستای موارد ذکر شده، عالی درخشیده‌ است. این روزنامۀ وزین در طول نُه سال فعالیت خود، همواره تلاش کرده براساس قوانین نافذۀ کشور، دقت، جامعیت، عینیت، واقع‌بینی و بی‌طرفی در خبرها و گزارش‌ها را رعایت کند.

نُه ساله‌گی فعالیت روزنامۀ ‌ماندگار را خدمت جناب نظری پریانی، یکی از روزنامه‌نگاران چیره‌دست کشور  و مدیر مسوول این روزنامه و سایر همکاران‌شان تبریک گفته و برای‌شان آرزوی موفقیت بیشتر دارم.

ماندگار پایدار باد!

محمد جواد رحیمی

ماندگار پایدار باد!

روزنامۀ ماندگار وارد سال نُهم نشراتی‌اش شد. ماندگار در دفاع از ارزش‌های برحق مردم افغانستان، نهادینه‌سازی دموکراسی، حمایت از حقوق بشر، دفاع از آزادی بیان و تقویۀ روحیۀ وطن‌دوستی فعالیت‌هایش را ادامه می‌دهد. بنابراین، نَهمین سال‌گرد این روزنامه را به آقای پریانی گرامی، دست‌اندرکاران و تمامی خبرنگاران کشور که سرسپرده‌گی و آزاده‌گی را خصلت کاری خویش دانسته‌اند و بدون هیچ‌گونه ترس و هراس، به مسلک خبررسانی و اطلاع‌دهی عشق ورزیده‌اند، تبریک عرض می‌دارم.

این‌جانب که حمایت و قدردانی از دست‌اندرکاران مطبوعاتی و خبرنگاران کشور را وظیفۀ ایمانی و وجدانی‌ام می‌دانم، پیام‌ام را این‌گونه می‌نویسم که تاریخ هیچ‌گاهی قهرمانی‌ها و جان‌فشانی‌های‌تان را فراموش نخواهد کرد.

به امید آن روزی که جایگاه، اهمیت و ارزش خبرنگاران و دست‌اندرکاران مطبوعاتی‌مان آن‌گونه که سزاوار آن هستند، احترام و مورد ستایش قرار گیرند.

امتیاز سجاد

روزنامۀ ماندگار هشت ساله شد!

ماندگار از جمله روزنامه‌های داخلی‌یی است که بامدادام را با ورق زدن آن آغاز می‌کردم، اما حالا یک سال می‌شود فقط الکترونی و نسخۀ «پی دی ایف»اش را دسترس کرده می‌توانم.

ماندگار، ماندگار باد!

شمس‌الدین شمس

هشت ساله‌گی روزنامۀ ماندگار را به آقای نظری پریانی شادباش می‌گویم.

عبدالرحمن آموز

برداشت من از روزنامۀ ماندگار

یک: نگرش ماندگار در پیوند به جامعۀ ما چنین بوده است، حقایق از دید مردم نباید پنهان گذاشته شود. این یک طرز دید بسیار عالی و قابل‌قبول است. اخلاق انسانی نیز چنین وجیبه‌یی را ایجاب می‌کند که سخن راست گفته شود.

دو: مطالبی را که ماندگار همیشه به دست نشر سپرده است، دارای ویژه‌گی‌هایی نو، جالب، مستند، واقع‌بینانه و مستدل بوده است.

سه: گروهی را که ماندگار رهبری آن را به دوش دارد، ظاهراً از توانایی‌های بالا و انرژی لازم برخوردار هستند.

چهار: هر کار به یک آغاز خوب نیاز دارد. ماندگار در مقایسه با نشریات دیگر، دیرتر به کار آغاز کرد، ولی سبک رهبری و مدیریت خوب روزنامۀ ماندگار سبب شد تا با زودترین فرصت، رضایت اکثریت خواننده‌گان را کسب کند. امروز ماندگار در صدر روزنامه‌هایی کشور قرار دارد و در نظرسنجی، شاید مقام اول را در اطلاع‌رسانی کب کند.

از این‌که در هشتمین سالگرد تأسیس روزنامۀ ماندگار قرار داریم، جا دارد از گروهی که این نشریۀ وزین را رهبری و هدایت می‌کند، به ویژه نویسنده‌گان و خبرنگاران فعال و جوان این روزنامه، ستایش و قدردانی کنیم. کارکردهایی مثبت این روزنامه در یاد خواننده‌گان آن حک شده است و خلاصه این‌که، ماندگار موفق بوده و موفق خواهند ماند.

بکتاش روش

ویژه‌گی‌های ماندگار یک روزنامه

در روزگاری که ما همه‌روزه شاهد پیدایی و میرایی یک رسانۀ نوشتاری هستیم، ماندگار توانسته است هشت سال تمام با جدیت و پیوسته فعلیت و فعالیت داشته باشد. در روزگاری که بیشترینه رسانه‌ها به نرخ روز موضع می‌گیرند، ماندگار هنوز بر موضع هشت ساله‌اش تأکید دارد و با قوت و قدرت از همان موضع می‌نویسد. در روزگاری که باج‌گیری جز فرهنگ برخی از رسانه‌ها است، ماندگار تن به هیچ معامله‌یی نسپرده است؛ همین‌گونه پرداختن به مسایل فرهنگی، چاپ مقالات علمی، راه‌اندازی گفتمان‌های علمی، زبان سره و یک‌دست، از ویژه‌گی‌هایی است که ماندگاری و پایداری این روزنانه را تضمین کرده است.

هشت ساله‌گی این روزنامۀ صمیمی را به تمامی خواننده‌گان، خواهنده‌‌گان و گرداننده‌گان آن شادباش می‌گویم و آرزو می‌برم ماندگارترین نام در تاریخ رسانه‌های کشور باشد.

کنشکا محجوب

روزنامۀ ماندگار وارد نهمین سال کارزار فرهنگى-رسانه‌یى خود شد. امروز به دیدار دوستان روزنامۀ ماندگار خود رفتیم. جناب احمدولى مسعود، مؤسس روزنامۀ ماندگار هم‌چنان دفتر مرکزى این روزنامه تشریف آورده بودند.

بدون شک روزنامۀ ماندگار یکى از روزنامه‌هاى مطرح افغانستان است که  در امر اطلاع‌رسانى به مردم، نقش مهمى را ایفا کرده است. براى جناب نظرى پریانى و همکاران‌شان این روز را تبریک و تهنت گفته، موفقیت‌هاى مزید براى‌شان آروز مى‌کنم!

محمد تواب امیری

روزنامۀ وزینِ ماندگار اینک هشت‌ساله شد!

روزنامۀ وزینِ ماندگار امروز شنبه، ۱۹ حمل ۱۳۹۶۶ هجری-خورشیدی هشت ساله شد و نخستین شمارۀ سال نُهم نشراتی‌اش را به نشر رساند. این روزنامه، از بدوِ پایه‌گذاری‌اش تا این دَم، فراز و فرودهای بی‌شماری را نیز داشته است که اگر به یکا یکِ آن پرداخته شود، حقا که از حوصلۀ این نبشته فارغ است و پردازشِ ژرف می‌طلبد و ما نیز آن را می‌گذاریم به فرصت مناسب دیگر.

بدین وسیله این مناسبتِ میمون و خجسته را خدمتِ دوست دیرینه‌ام جناب نظری پریانی، مدیر مسوول و همۀ دست‌اندرکاران روزنامۀ ماندگار از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض کرده، موفقیت‌های روزافزون ایشان را خواهانم. قلم و قدمِ همۀ شما عزیزان در جولان و ماندگار، ماندگار بادا!

سمیع مهدی

امروز نخستین شماره از سال نُهم روزنامۀ ماندگار به نشر رسید. نُه ساله‌گی این روزنامۀ خوب را برای جامعۀ خبرنگاری افغانستان و دوست عزیزمان جناب نظری پریانی تبریک می‌گویم.

لطفاً به کار ماندگارتان ادامه دهید!

شفیق‌الله شفیق

روزنامۀ ماندگار از نُه سال بدین‌سو، با حضور پُرشکوه و پُرشور در جامعۀ رسانه‌یی افغانستان پیوسته سخن و حرف ماندگار برای آزادی بیان داشته است. من این حضور خجسته را برای دوستان پاک‌سرشت و رسالت‌مند روزنامۀ ماندگار و همه مخاطبان آن، شادباش می‌گویم!

ماندگار همیشه ماندگار بماند!

خوشحال نبی‌زاده

نشریه‌یی که باید «ماندگار» بماند، ۹ ساله شد.

اگر از من بخواهید چند روزنامۀ چاپ کابل را نام بگیرم، اولین نام ماندگار خواهد بود، این یعنی مصداق تلاش ماندگاری‌ها که توانسته‌اند روزنامه‌شان را در میان سایر نشریه‌ها ثابت کرده و نام آن را در ذهن مخاطبان زنده نگه‌بدارند. این موفقیت را به دوستان عزیزم در روزنامۀ ماندگار تبریک می‌گویم.

به امید ماندگاری‌تان!

روح‌الله بهرامیان

روزنامۀ ماندگار یکی از خوش‌نام‌ترین و بلندبالاترین روزنامه‌های افغانستان است. نظافت نوشتاری و جدیت در امر خبررسانی و ارایۀ اطلاعات به موقع و موثق‌اش، ماندگار را در صدر جدول بهترین‌ها قرار داده است. من این روزنامۀ وزین را از دوران دانشجویی می‌شناسم. روزگاری که خانوادۀ مطبوعات افغانستان بسیار مختصر و کوچک بود. چه در عرصۀ رسانه‌های دیداری و چه نوشتاری و شنیداری، آن موقع رسانه‌ها انگشت شمار و اندک بودند که ماندگار با حضور خود جای خالی یکی از بهترین و کامل‌ترین رسانۀ روز را با تخصص و معیار به خوبی پُر کرد.

کمتر دانشجو در دانشگاه کابل و سایر دانشگاه‌ها از مزایای خوانش ماندگار بی‌بهره می‌ماندند. عطش خواندن مقالات علمی و بعضی تحلیل‌ها، بررسی‌ها و نقدهایی که آن زمان در صفحات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن نشر می‌شد، حالی کرده بود که گاهی پیش از ورود روزنامه به غرفۀ دانشگاه، دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی و… برایش صف می‌کشیدند. گاهی تا رسیدن تعداد بیشتر، دانش‌آموزان انتظار می‌مانند. از این رهگذر برای تقویت فرهنگ مطالعه و متن‌خوانی، روزنامۀ ماندگار بسیار رسانۀ ممد و مفید واقع شد.

امروز پس از گذشت سال‌ها، ماندگار هنوز همان محبوبیت و امتیاز را دارد که بتوان به آن به عنوان رسانۀ آزاده و نجیب نگاه کرد. ماندگار هنوز در نبرد با اصالت خبرنگاری و حفظ حقوق استقلالیت خود با سانسور و ارعاب، در نبرد است و سر در گرو تروریسم رسانه فرو نکرده است. پیگیر و پالوده کار می‌کند و آمیخته و شلخته نشده است. به مخاطب خود امتیاز بلندی قایل است و از این منظر، همیشه با پشتکار و سریع اطلاع‌دهی دارد.

با این وصف، به جرأت می‌توان گفت که ماندگار روزنامۀ عالی و خودکفا است. اینک که در آستانۀ نهمین سال فعالیت‌های مطبوعاتی او قرار داریم، به خاطر ذوق و نظافت عالی‌اش این روز را شادباش عرض کرده، به دست‌اندرکاران آن موفقیت و سربلندی جاودانه استدعا می‌کنم و بر عمر زنده‌گی و پوینده‌گی‌اش زنده‌باد می‌گویم.

نورعلم خلیلی

ماندگار، ماندگار باد!

نُه ساله‌گی روزنامۀ معتبر ماندگار را به موسس، مدیر مسوول و سایر همکاران و دست‌اندرکاران آن تهنیت می‌گویم.

محمد رفیع رفیق صدیقی

هشتمین سال‌گرد تأسیس روزنامۀ ماندگار خجسته‌باد؛

با تجلیل از تلاش‌های گمنام عزیزان مجموعۀ روزنامۀ که در جهت عشق به خدمت خالصانه به مردم و مدافعان خط نیلگون آزدای بیان و کثرت‌گرایی همواره از هیچ تلاشی فروگذر نکرده و همواره از ایفای نقش تعیین کنندۀ خویش در پیگیری درخواست‌ها و اطلاع‌رسانی دقیق از تمام توان کار گرفته، تا امروز شاهد روزنامۀ وزین و تأثیرگذار در سطح کشور می‌باشیم.

تلاش‌های خالصانۀ شما را ارج می‌نهیم و توفیقات روزافزون‌تان را در راه اعتلای اطلاع‌رسانی برای خدمت بیشتر به مردم خواستاریم.

عباداالله بهمنش

هشت ساله‌گی ماندگار مبارک!

روزنامۀ ماندگار یکی از پُر خواننده‌ترین روزنامه‌های افغانستان است که نقشی بسا مهم و ارزش‌مندی را در تحلیل و اطلاع‌رسانی به موقع و قایع، رویدادها، حوادث و تحولات سیاسی کشور در هشت سال پسین، ایفا کرده است. این روزنامۀ خوب حوادث و رویدادهای منطقه و جهان را نیز منطبق بر وضعیت افغانستان بازتاب و تحلیل کرده که این امر در تنویر افکار عامه مهم و ارزش‌مند پنداشته می‌شود.

ماندگار یکی از منتقدهای جدی و سرسخت سیاست‌های شؤنیستی حکومت پیشین و کنونی بوده که درخور ستایش و تمجید است. هشت ساله‌گی این روزنامۀ وزین را بر همه دست‌اندرکارانش تبریک گفته، موفقیت‌های مزیدشان را در رسالتی که بر دوش دارند، خواهانم.

محمد عالم عبدالله سروری

«ماندگار» در حالی نُه ساله می‌شود که ماندگارترین متن‌ها و ژانرهای ژورنالیستیک را در این نُه سالِ پُر دردِسر، به نشر سپرده است. این روزنامه در سخت‌ترین شرایط با وجود فشارهای موجود بالایش که از دید هیچ خبره‌یی پنهان نیست، با قامت بلند به راه خود ادامه داده است.

صاحب امتیاز و مدیر مسوول ماندگار که دو ستارۀ درخشان سیاست و خبرنگاری افغانستان هستند نیز به هیچ‌گونه فشار و تطمیعی تن ندادند، آنان تندترین نقدها و سازنده‌ترین گپ‌ها را به آدرس دولت و دولت‌مردان افغانستان به نشر رسانیدند. همکاران خبری این رسانۀ چاپی نیز در این سال‌ها، داغ‌ترین خبرها و تحلیل‌ها را در اسرع وقت و با دقت تمام به خورد مخاطبان‌شان قرار داده‌اند.

باور دارم که «ماندگار» همانند نامش، ماندگار می‌درخشد و ماندگار می‌ماند.

وحید پاییز

هشت سال است که روزنامۀ ماندگار مهمان دفترها، نهادها و خانه‌های مردم ما است. این روزنامه به خاطر انعکاس واقعیت‌ها و استاده‌گی در مقابل هر گونه بی‌عدالتی و تبعیض، یگانه صدای رسا در میان روزنامه‌های چاپی در افغانستان تلقی می‌شود.

ماندگار با وجود تمام دسیسه‌ها و اتهام‌های غیر واقعی در این مدت، در مقابل تمام موانع و مشکلات مقاومت کرده و جایگاه خویش را در نهادینه ساختن آزادی بیان و دموکراسی در افغانستان ثابت ساخته است.

ما این موفقیت را برای موسس این روزنامه جناب سفیر صاحب احمد ولی مسعود، مدیر مسول آن، جناب پریانی صاحب و تمام دوستان و قلم‌به‌دستان در این روزنامۀ وزین تبریک و تهنیت گفته موفقیت‌های مزید برای‌شان از بارگاه ایزد منان استدعا می‌کنیم.

احمد جواد مجاهد رسولی

هشت ساله‌گی روزنامۀ ماندگار را شادباش می‌گویم.

احمد ذکی معنوی

«ماندگار» برای همیش ماندگارتر بادا! این رسانه آواز رسای عدالت‌خواهی و بازتاب واقعی روزنامه‌نگاری حرفه‌یی بوده است. امیدواریم هشتاد سال دیگر رساتر از پیش بدرخشد!

ذکی نادری

روزنامۀ وزین ماندگار پا به نهمین سال فعالیت‌های رسانه‌یی خویش نهاد و ما هم با جمع همکاران عزیز خود به دیدار قلم‌به‌دستان این روزنامه رفتیم. اتفاقاً جناب احمد ولی مسعود نیز حضور داشتند و از صحبت‌های عالمانۀشان بهره بردیم.

این روز را برای همه دست‌اندرکاران روزنامۀ ماندگار تبریک گفته و آرزوی ماندگاری «ماندگار» را داریم.

عمران یوسف حیران

ماندگار، ماندگار بماند

روزنامۀ صبح افغانستان «ماندگار» هشتمین سال چاپ خویش را با موفقیت دور زد. ماندگار هرچند تازه پا به نهمین سال چاپ و نشر خویش گذاشت، ولی با متن و محتوای پخته و هم‌وزن سلیقه و تفکر روشن و همزمان با نیازهای فکر روز پخته و با جوهر در سیاست، گزارش، خیابان، کشکول، حقوق بشر و فرهنگستان خوش درخشید و در گسترۀ نیازهای فکر روز، ارزش‌مند و با رسالت و هم‌خط با روشنی و پویایی در تلاش ماندگاری تاریخ عصریست که در آن جریان دارد.

به مدیر مسوول ورجاوند ماندگار آقای نظری پریانی، روزنامه‌نگاران پُرتلاش و تمامی عزیزانی که در زمینۀ پربار شدن و سبزی برگ‌های روزانۀ این روزنه در تکاپویند، موفقیت بیشتر آرزو کرده، به آنان، به تمامی خواننده‌گان و علاقه‌مندان، نُه ساله‌گی این روزنامه را تبریک عرض می‌کنم.

ماندگار ما، همبشه و ماندگار باد.

بشیر احمد قاسانی

روزنامۀ ماندگار هشت ساله شد!

زبیر رضوان

روزنامهٔ ماندگار وارد نُهمین سال نشراتی‌اش شد. این را باید به تمام دست‌اندرکاران ماندگار تبریک گفت. نُه سال بی‌قفه کارکردن در سرزمینی که کلمه در آن زیاد ارزش‌مند نیست، شجاعت می‌خواهد و ماندگار از پس این رسالت به خوبی برآمده است.

آرزو دارم بعد از این نیز ماندگار سال‌های سال نشر شود و خواننده‌گانش فراوان‌تر گردد.

شاه‌حسین مرتضوی

برای دست‌اندرکاران روزنامۀ ماندگار در عرصۀ اطلاع‌رسانی آرزوی موفقیت دارم، امیدوارم با کار حرفه‌یی، نقدسازنده و مثبت، سال‌های طولانی در نقش اطلاع‌رسانی متوازن ماندگار بماند.

احمدجان آریانی

نُه ساله‌گی روزنامۀ ماندگار خجسته‌باد!

فرامرز سینا

روزنامۀ ماندگار به سان کوه‌های پامیر ماندگار باد. ماندگار هشت ساله شد. به مدیر مسوول، کارمندان و مخاطبان این رسانه مبارک باشد.

نوریه نضهت نجرابی

دیروز مصادف بود با نُه ساله‌گی روزنامۀ ماندگار…

جا دارد تا از تمامی تیم ماندگار به ویژه دوست خوبم، آقای نظری پریانی، مدیر مسوول این روزنامه  برای ماندگارکردن ماندگار در تاریخ مطبوعات افغانستان به عنوان روزنامۀ پُرمخاطب، سپاس‌گزاری کرد.

ماندگار همیشه ماندگار بمانی! من یکی از مخاطبان این روزنامه هستم و همیشه آن را دنبال کرده‌ام…

 

 

 

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.