آیا راه و نسخۀ غنی و احمدشاه مسعود واقعاً یکی است؟

گزارشگر:محمدجواد رحیمی ۷ اسد ۱۳۹۸

اشرف غنی، احمدشاه مسعود را به حیث قهرمان ملی کشور نمی‌شناسد، اما امرالله صالح می‌گوید راه و خط اشرف غنی و احمدشاه مسعود یکی است. آقای صالح در سخنرانی دو روز پیش گفت، نسخۀ اشرف غنی و احمدشاه مسعود یکی است. آقای صالح، اشرف غنی را mandegarجلالتمآب محترم محمداشرف غنی رییس‌جمهور افغانستان عنوان کرد، اما حداقل احترام لفظی به قهرمان ملی نگذاشت و او را تنها احمدشاه مسعود خطاب کرد. این عملکرد صالح تکرار حرف اشرف غنی است که نمی‌خواهد احمدشاه مسعود را قهرمان ملی خطاب کند.
در حقیقت، آقای صالح به قهرمان ملی کشور توهین کرد. به این معنا که قهرمان ملی در پهلوی تخصص نظامی، از اوضاع کشور درک عمیق داشت و سیاست‌های منطقه‌یی را به‌خوبی می‌دانست. در عین حال، او یک شخصیت با تقوا بود که حتا در سنگرهای داغ مبارزه و مقاومت، امامت همراهانش را به عهده داشت. تأمین عدالت اجتماعی، حفظ منافع ملی و تمامیت ارضی کشور اساس مبارزه و ایستادهگی‌اش در برابر دشمنان بود. وطن‌دوستی، ملی اندیشی و مبارزات واقعی قهرمان ملی آغاز خوبی برای تقویت روحیه همدلی و همدیگرپذیری شد و تمام مبارزین افغانستان با او همگام و همکار شدند.
برعکس، آقای غنی نه تنها کوچکترین تخصص و دانش نظامی و سیاسی ندارد بلکه حتا در شناخت خداوند ج نیز به خطا رفته است. گاهی امام حسین ع را نواسه خدا می‌داند و گاهی تفاوت میان نماز جمعه و جنازه را نمی‌داند. در پهلوی این موارد، عزت و ارادۀ ملی را قربانی فرمایش جان کری نمود، نهادهای ملی را به مراکز فحشا و فساد مالی و اداری مبدل کرد، وحدت ملی و انسجام سیاسی کشور را کاملاً نابود کرد. بهخاطر فقدان عقلانیت سیاسی و حقوقی، روند مصالحه و مبارزه را مختل و دامنه جنگ و نا امنی را شدیداً گسترش و افزایش داد.
حال، کوچکترین سوال این‌ست که آیا واقعاً خط و نسخۀ قهرمان ملی و اشرف غنی یکی است؟ اگر واقعاً چنین می‌بود، مردم به همان پیمانه که از اشرف غنی متنفر اند، از قهرمان ملی نیز متنفر و آزرده می‌بودند. قهرمان ملی در سطح جهان به یک شخصیت مبارز، وطن‌دوست و مرد آهنین مشهور است اما اشرف غنی توسط جان کری به قدرت رسید و تنها متعهد به منافع شخصی و گروهی باقی ماند که نه تنها ملت و حکومت افغانستان را شدیداً متضرر نمود بلکه حتا افغانستان را نیز به بدترین کشور جهان مبدل کرد.
نتیجتاً، راه و روش اشرف غنی و قهرمان ملی نه تنها یکی نیست بلکه در تناقض نیز قرار دارند. قهرمان ملی برای یک افغانستان آزاد، مستقل و متحد اندیشه و مبارزه کرد در حالی که اشرف غنی تنها برای منافع شخصی و گروهی تفکر و عمل کرد. قهرمان ملی مایه افتخار و سمبول اقتدار شد، اما اشرف غنی سمبول تقلب و عامل بی‌ثباتی کشور. بناءً، آقای صالح و امثالهم بهخاطر بهره‌گیری سیاسی و منافع شخصی، ارزش‌های ملی کشور را به مسخره نگیرند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.