احمد ‌ولی مسعود: شورای احزاب باید مرکز ثقلِ دیالوگ بین‌الافغانی باشد

/

احمد ولی مسعود رهبر «نهضت ملی» و رییس عمومی بنیاد شهید مسعود، در میزبانی شورای همکاری‌های احزاب و ایتلاف‌های سیاسی، بر ضرورتِ راه‌اندازی دیالوگ بین‌الافغانی تأکید کرد و از اعضای این شورا خواست که فعالیت‌های‌شان را به هدف رهاییِ افغانستان از وضعیت موجود، در این محور قوت ببخشند.
دیالوگ بین‌الافغانی یا اجندای ملی، طرحی‌ست که سال ۱۳۸۳ توسط احمد ولی مسعود ارایه و اخیراً در قالب یک رساله منتشر شده است.
این طرح تا کنون مورد تأیید شماری از سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای سیاسیِ داخلی قرار گرفته است.
آقای مسعود که میزبانیِ این شورای کلان سیاسی را به عهده داشت، تأکید کرد که افغانستان برای رهایی از بحران موجود، به روش‌های عملی و موثر نیاز دارد که شورای همکاری احزاب در راستای فراهم شدن چنین چیزی، می‌تواند مفید واقع گردد.
شورای همکاری احزاب متشکل از نزدیک به چهل حزب و ائتلاف سیاسی است که به هدف نزدیک کردنِ دیدگاه‌های سیاسی و ملی در افغانستان ایجاد شده است.
این شورا اخیراً منشور دموکراسی برای افغانستان را تنظیم نموده است.
پیش از آقای احمد ولی مسعود، اعضای حاضرِ شورا در این میزبانی، تحلیل‌های خود را نسبت به وضعیتِ موجود ارایه کردند و پرسش‌هایی را نیز پیرامون نحوۀ برخورد با اوضاعِ کشور و حرکت به سوی آیندۀ مطلوب، به میان کشیدند.
شرکت‌کننده‌گان در این نشست و میزبانی، احتمالات سیاسی و هم‌چنان برنامه‌هایی را که آقای کرزی روی دست دارد، مورد بحث قرار دادند و نیاز به گزینشِ یک روش سالم برای مبارزۀ سیاسی که پاسخ‌گوی مشکلات موجود باشد را مطرح کردند. سپس احمد ولی مسعود دیدگاه خود را پیرامون وضعیتِ جاری ارایه کرد و نقش شورای همکاری‌های احزاب را برای بیرون‌رفت از بن‌بست خاطرنشان ساخت.
آقای مسعود گفت که افغانستان به ایجاد اعتماد میان گروه‌ها و نهادهای سیاسی نیاز دارد و با توجه به شرایطی که آیندۀ افغانستان را تهدید می‌کند، ضرورتِ اتحاد نخبه‌گان برای رهانیدنِ کشور از بحران، بیش از گذشته مطرح است.
او از شورای همکاری‌های احزاب خواست تا نقش خویش را به عنوان مرکز ثقلِ دیالوگ بین‌الافغانی به نحو احسن ایفا کنند.
رییس بنیاد شهید مسعود با اشاره به برنامۀ گفت‌وگوی حکومت با طالبان و هم‌چنان نشست سه‌جانبۀ افغانستان‌ـ پاکستان و بریتانیا گفت همان‌طور ‌که هفده سال تلاش برای مذاکره و مصالحه با طالبان نتیجه‌بخش نبوده، در یک سالِ باقی‌مانده از حکومت آقای کرزی نیز این تلاش‌ها به نتیجه نخواهد رسید.
نخستین تلاش‌های برای گفت‌وگو با طالبان در زمان حکومت اسلامی مجاهدین به ریاست‌جمهوری شهید استاد ربانی صورت گرفته بود و در دوران مقاومت برضد طالبان نیز این کوشش‌ها ادامه یافت.
آقای مسعود با توجه ناتوانیِ حکومت و جامعۀ جهانی در ایجاد صلح در افغانستان، گفت که نیروهای خارجی در این یازده سال نتوانستند به آنچه شعار می‌دادند نایل آیند، بنابراین افغانستان را تا یک سال دیگر ترک می‌کنند. هم‌چنان حکومت آقای کرزی در این یازده سال نتوانست اعتماد ملی را به وجود بیاورد و قدرتی شود برای گذار از مرحلۀ ۲۰۱۴ که خارجی‌ها افغانستان را ترک می‌کنند. در چنین شرایطی، نقش موثر احزاب و سازمان‌های سیاسی کشور به عنوان یک قوۀ کلان، بیشتر مطرح می‌گردد تا افغانستان را از آیندۀ ناگواری که پیش‌بینی می‌شود، برهاند.
هم‌چنان احمد ولی مسعود آقای کرزی را متهم کرد که در یک سال باقی‌مانده از حکومتش، برنامه‌هایی را به هدف ادامۀ قدرت روی دست گرفته است.
آقای مسعود با اشاره به بحث انتخابات در کشور گفت که انتخابات پیش رو، نخستین انتخاباتی خواهد بود که توسط خود افغانستانی‌ها برگزار می‌شود و تاکید کرد که نباید به این انتخابات به عنوان پروسۀ بُرد و باخت نگریست.
او توضیح داد که هرچند انتخابات برای ما یک اصل است، اما همه‌چیز نیست. و پیش از این‌که به این بیاندیشم که چه کسی باید به ریاست‌جمهوری برسد، باید به این فکر کنیم که چه‌گونه انتخابات را به یک فرصت برای رهایی کشور از بحران تبدیل کنیم.
او گفت که نقش شورای همکاری احزاب در این زمینه بسیار موثر است و بایست تلاش‌هایی را به هدف نزدیک کردنِ دیدگاه‌های سیاسی و ایجاد اعتماد میانِ جریان‌ها و گروه‌ها در کشور به راه انداخت.
رییس بنیاد شهید مسعود تاکید کرد که تلاش‌های این شورا در محور ایجاد یک اجندای ملی و یا دیالوگ بین‌الافغانی، می‌تواند ۲۰۱۴ را به یک روزنۀ امید مبدل سازد و نظام آینده را مطابق منافع مردم افغانستان شکل دهد. چرا که نظامِ موجود با رویکرد تک‌محورانه و یکه‌تازانۀ خود آینده را با خطر جدی مواجه ساخته است.
آقای مسعود می‌گوید، قرار نیست هیچ حزب و سازمانی به تنهایی به قدرت برسد و مایۀ صلح و سعادت در افغانستان گردد. بنابراین از هم‌اکنون شورای همکاری‌های احزاب باید روی نکات کلان و ملی به توافق برسد و در روشنیِ آن به انتخابات توجه کند. شورا این توانایی را دارد که تمام شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی‌یی که به رهایی از بحران موجود در کشور می‌اندیشند را حول یک محور ملی جمع نموده و بستر کلانی را برای گذار به مرحلۀ خوب سیاسی هموار کند.
به گفتۀ او، نظام برآمده از متن چنین تفاهم و توافقی، می‌تواند تضمین‌کنندۀ یک حکومت وحدت ملی در افغانستان باشد و این مهم، فقط در سایۀ یک چتر کلان ملی و در محور یک دیالوگ بین‌الافغانی ممکن می‌باشد.
سخنان احمد ولی مسعود، بحث‌هایی را میان اعضای حاضر در این میزبانی برانگیخت و پرسش‌هایی را به میان آورد که توسط وی پاسخ داده شد و طرح دیالوگ بین‌الافغانی به گونۀ موثر تشریح شد.
در این نشست، شورای همکاری‌های احزاب و ایتلاف‌های سیاسی، ضمن تایید و حمایت از طرح دیالوگ بین‌الافغانی، گفتند که این طرح با توجه به واقعیت‌های موجود در افغانستان در نظر گرفته شده و باید از آن حمایت شود. از همین‌رو، قرار شد که نشست دیگری در این‌باره به اشتراک برخی از اعضای دیگر نیز برگزار شود و روی مکانیزم و اجندای کنفرانس دیالوگ بین‌الافغانی، بحث و تبادل نظر صورت گیرد.
قرار است کنفرانس ملی دیالوگ بین‌الافغانی در ماه حوت سال جاری برگزار گردد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.