از اشتباهِ ما تا افتضاحِ شما

گزارشگر:چهارشنبه 28 میزان 1395 ۲۷ میزان ۱۳۹۵

در شمارۀ روزِ گذشتۀ روزنامۀ ماندگار، در جابه‌جایی تیترها یک اشتباه صورت گرفت؛ دو عنوان با هم مدغم شدند و کم‌وبیش باعثِ خجالت گشت.
ارگ ریاست‌جمهوری اما این اشتباه را از طریقِ یکی از سخنگویانش در شبکه‌های اجتماعی علم کرد.
ماندگار ضمن آن‌که این اشتباه و همۀ اشتباهاتِ احتمالیِ خود در طولِ چندین‌سال‌ فعالیتِ رسانه‌یی می‌پذیرد، اما تذکر می‌دهد که همۀ آن اشتباه‌ها mandegar-3در برابرِ کوهِ خطاها و افتضاحاتِ ریاست‌جمهوری، پرِ کاهی بیش نیستند.
همه به یاد داریم که رییس‌جمهور در یکی از سخنرانی‌هایش «امام حسین» را «نواسۀ خدا» گفت.
همچنین به یاد داریم که باری آقای غنی، نخستین زنِ شهید در راهِ اسلام را که “سمیه” نام دارد، “نسیمه” عنوان کرد.
او در یک سخنرانی دیگر، «علمای کرام» را «علمای کرایم» گفت و نیز همیشه به جای درود به پیامبر، لفظ و عبارتِ مغشوشی را به کار می‌برد که تا کنون کسی معنایِ آن را ندانسته است.
جناب رییس‌جمهور به جای “صلی‌الله علیه وسلم” می‌گوید “سلی سلم”.
همچنین آقای غنی بهجای «جل شأنه» یک واژۀ دیگر را به‌کار می‌برد که حتا نوشتنِ آن بر ما دشوار است.
رییس‌جمهور باری به جای «خردمندانه‌ترین»، «خردمندارنترین» گفت و باری هم حتا بیانیۀ بانوی اول را به‌جای بیانیۀ خود به خوانش گرفت.
بازهم باری رییس‌جمهورِ محترم‌مان، در نماز جنازۀ رییس‌جمهور ازبکستان (اسلام کریموف) پس از ادای تکبیر امام، به رکوع رفت!
در کنار این‌همه، یک‌بار هم یکی از سخنگویانِ رییس‌جمهوری وقتی مهمانانِ ارگ را می‌خواست به قیام و احترام در برابر سرود ملی کشور دعوت کند، گفت: “به احترام سرود ملی جمهوری اسلامی ایران به پا خیزید.”
مسلماً هیچ انسانی خالی از سهو و خطا در گفتار، رفتار و نوشـتار نیست. وانگهی، کسانی‎ که تجربۀ کار در روزنامه را دارند، می‌دانند که کار در این عرصه دشواری‌هایی دارد و چه بسا این‌که، از برخی خطاها و اشتباهات نیز گریزی نیست.
خوب است ارگ ریاست‌جمهوری به‌جای علم کردنِ یک اشتباه در روزنامۀ ماندگار، از اشتباهاتِ مکرر و فاحشِ خویش در سایتِ ارگ و نیز سخنرانی‌ها و اظهارنظرهای نادرستِ رسانه‌یی بکاهد و چاره‌یی نیز به جبرانِ افتضاحاتِ سیاسی، نظامی و امنیتی‌‌اش در کشور بسنجد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.