این حکومت،لیاقت حکومت کردن را ندارد!

گزارشگر:احمدولی مسعود/ سه شنبه 10 دلو 1396 ۹ دلو ۱۳۹۶

پس از ظهر روز شنبه، کابل به شهر ارواح می‌ماند که فقط در اطراف شفاخانۀ ایمرجنسی ارواح متحرک، روح‌های سرگردان، خلق بشدت سرگشته و دست به دعا را می‌بینید که دامن خدا را گرفته‌اند تا عزیزان شان نجات یابند. گزارشات رسیده این است که در فاصلۀ یک هـفته، امنیت ملی کشور از mandegar-3هردو فاجعۀ پیهم کانتیننتال و تراژیدی چهاراهی صدارت با مواد جابجا شده در امبولانس، اطلاع قبلی داشت، اما این‌که جلوگیری نکرد یا نتوانست بشدت سوَال برانگیز است.
کدام نهاد امنیتی مسئول و پاسخگو می‌باشد، امنیت ملی، شورای امنیت، وزارت داخله، دفاع یا سرقوماندان اعلی، سوال اول؟
آیا این تراژیدی‌های پیهم، مولود سیاست خارجی نا متعادل و نامتعارف می‌باشد که به جنگ‌های استخباراتی و جنگهای نیابتی کشانیده، سوال دوم ؟
کدام مهره‌هـا یا نهادهای دولتی در تبانی با بازیگران خارجی زمینه ساز این فجایع خونین می‌باشند، سوال سوم ؟
آیا حکومت کنترول وضعیت را دارد یا در اختیار بازیگران خارجى بوده و حکومت قادر نیست کاری انجام دهد، سوال چهارم؟
حکومت در مجموع مشکوک و غیرقابل اعتماد است، یا ستون پنجم درون دولت بشدت فعال گردیده است، سوال پنجم؟
وقتی حکومت در ۵ کلیومتری خود تضمین جان مردم را کرده نمیتوانید، رمز جنجال هـا و غوغاهـاى یکماهـۀ رهـبرى حکومت با بلخ در ۵٠٠ کیلومتری و حذف عمده ترین پایگاه ضدتروریزم در شمال چیست، سوال ششم ؟
حکومتی که مسوولیت جان مردم را گرفته نمی‌تواند، میان دوست و دشمن تعریف روشن ندارد، بین حکومت و تروریزم خط سرخی کشیده نتوانسته است. حکومتی‌که به جای پرداختن به مسوولیت‌های اصلی، اولویت‌های ملی، امنیت و معیشت مردم، شبانه‌روزی در تلاش حذف رقبای سیاسی، قوم بازى، استفادۀ غیر قانونى پول دولت می‌‌باشد، آیا قابلیت اعتماد و لیاقت حکومت کردن را دارد، سؤال سرنوشت مردم و گزینۀ جدید میباشد که باید به آن پاسخ داد؟
به شهـدأ و زخمیان حوادث کابل و سراسر کشور دعا می‌نماییم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.