بازی کـلان و مشـکل افغانستان!

/

یک شنبه ۷ سرطان ۱۳۹۴

 

جنگ منافع، بازی قدرت و جنگ‌های استخباراتی به سرعت افغانستان را دستخوش حوادث سیاسی ماحول خود گردانیده و در نبود ثبات سیاسی، برخلاف منافع ملی کشانیده می‌شود.
دقیقاً با روی کار آمدن حکومت نو، آهنگ صلح با طالبان همزمان با حملات و خشونت‌های بی‌سابقۀ شان و موازی با آن موج وحشت‌آفرینی بنام داعش، میدانی شدن یکباره‌گی آی اس آی و امضای تفاهمنامه، تحرکات منطقه و فرامنطقه از جمله مولفۀ‌هایی می‌باشند که فقط در محور یک بازی جدید قابل جمع می‌باشند.
mnandegar-3هرچند در ماهیت و اهداف این پروژۀ کلان فرقی نیست، اما در مرحلۀ تطبیق، نقش مدیریتی آن در افغانستان دچار چالش‌ها و موانع کلان می‌باشد، چون حکومت آسیب‌پذیر است و فاقد توانمندی مدیریت اوضاع، کما این‌که بتواند با ایجاد یک مرجعیت ملی نقش خود را در تثبیت جایگاه افغانستان و در راستای منافع کشور، روشن و برجسته سازد.
مشکل رهبری و مدیریت، مشکل آجنداهای مختلف درون دولت، مشکل انحصار و تمرکزگرایی و عدم توازن قدرت، مشکل مخفی کاری‌ها و بی اعتمادی‌ها بخشی از مشکلات حکومت و به همین منوال موانع جدی فراروی این پروژۀ کلان پنداشته می شوند. رویهمرفته این تنها مانع نیست، بلکه فکتورهای جدی تر وضعیت رو به رکود زنده گی معیشتی مردم، دوری موقعیت توده های مجاهدین و نخبه گان ملی گرا و پتانسیل عکس العمل کشورهای منطقه، بخش عمیق تر چالش ها به شمار می روند.
این همه مشکلات، موانع و چالش‌‌‌ها فقط یک راه دارد، ایجاد توازن قدرت در نظام سیاسی، در هر دو بعد ساختاری و سطح رهبری و مدیریت در تشکیل دولت نیرومند ملی در قدم نخست، در غیر آن پروژه ها فقط مصرف داخلی خواهند داشت و درهمین جغرافیا دفن خواهند شد.
پایان تراژیک پروژۀ کلان شوروی سابق در رسیدن به آب‌های گرم را با رهبری و مدیریت و نظام سیاسی وقت در جغرافیای همین سرزمین همه شاهد بودیم. فقط در فاصلۀ کوتاه سه دهه قبل، روس های زمین گیر شدند، جنگ سرد پایان یافت و اما تراژیدی افغانستان تاهنوز ادامه دارد.
این بار بنابر تفاوت‌های زمانی اگر تجدید نظر صورت نگیرد، ظهور قدرت‌‌های محلی و ایجاد جغرافیای مراکز قدرت، امر اجتناب ناپذیر خواهد گردید و آرزوی رسیدن به دولت- ملت و دولت ملی را از ریشه برخواهد کند.

برگرفته از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :
 • Nawid Parsa

  محترم ولی مسعود بسیار موضوع مهم و حیاتی را برای نجات افغانستان مطرح ساخته اند. کرزی و حال غنی با دید کلاسیک سیاست عنعنوی ظاهر-داود-تره کی- امین نجیب با روش “Pashtun-centric می خواهند افغانستان را اداره کنند. شرایط اجتاعی-سیاسی و مقتضیات امروز را نمی فهمند. قبل از هر نوع ابتکار خارجی از لحاظ داخلی باید وحدت و همبستگی کامل بمیان آید. یکی از نسخه های این نوع وحدت با در نظر داشت امکانات موجود قانونی این خواهد بود: شورای امنیت ملی باید منحل گردد و جای آن را شورای ریاست جمهوری بگیرد که شامل رئیس و معاون دو تیم شود. تمام صلاحیت های ریاست جمهوری در مسایل عمده و اساسی باید درین شورای ریاست جمهوری فیصله و تصمیم گرفته شود و رئیس هر دو تیم آن را امضاء نمایند. اتحاد چهار قوم عمده و جلوگیری از پالیسی های مخفی کاری و یکه تازی فضای اعتماد متقابل و هویت مشترک را بمیان می آورد و همه یک زبان و یک مشی میداشته باشیم. غنی و اطرافیان Pashtun-centric برای نجات قوم خود و افغانستان باید واقعیت و مقتضیات را درک نمایند.

 • Shah Jahan

  در حال حاضر کشور عزیز مورد تجاوز وسیع استخبارات جهنمی پاکستان به همدستی یک عده غلامان مزدور بی هوهیت تاریخی کشور قرار گرفته.

  اما فرزند های دلیر غیور باشهامت امنیتی کشور با ریختن خون از وجب وجب خاک خود افتخارنه دفاع میکند قابل ستایش و افتخار کسان است واقعأ افغان اصیل هستند مزدور وغلام نیستند و ضد غلام های معامله گری بی هویت تاریخی و پنجابی های پلید پاکستانی هستنددرین راه حق این سر بکف جان خود را از دست دادند خاک وطن رابا ریختن خون پاک خود رنگ قرمز سساخته اند روح شان شاد باد دولت مسولیت درجه اول دارد از فرزندان این شهدای راهی آزادی با جدیت وارسی کند زمینه تحصیل بازماندگان شان تهیه سر پناه و سایر کمک را زمینه سازی کند . همه شاهد هستیم نیرو های چهل چار کشور پیشرفته جهان با آخرین تجهیزات مدرن مصارف بلیون دالر و استخبارات پیشرفته باین غلامان داخل جنگ بودند. باآنهم چندان دست آوردی نداشتندامنیت تامین نبود.جای بسا افتخار است نیروی امنیتی ما با وسایل نه چندان پیشرفته و مصارف بسیار کم نظر به مصارف ناتو یک بر صدم حصه مصارف قوا ناتو برایشان مهیا نیست .ایشان با وجود تشدید جنگ استخبارات پنجابی که آخرین زور خود را می زنند دست آورد نداشته انشاالله ناکام روی سیاه خواهد بود.

  دولت وحدت ملی باید به خاطر عید رمضان از وارثین شهدای وطن که در جنک باطلبان غلامان پنجابی مزدور دون صفت پلید خاک فروش و پنجابی پاکستانی جام شهادت نوشیدن و همچنان به نیرو های امنیتی افتخار آمیز این جوانان عزیز با نهایت فدا کاری تاریخ ساز وطن هستند یکماه معاش طور فوق العاده به افتخار عید رمضان برایشان منظور فرمایند.

  مدارک تهیه بودجه معاش شان اول باید پول بانک ملی رااز برادر خاین فهیم دزدو برادر کرزی خاین محمود کرزی و دیکر دزدان کابل بانک و خاینین وزارت دفاع ملی صدها ملیون دالر خیانت کردند پول قیمت زمین ها شیر پور که مارشال فهیم هم سه نمره گرفته بود قیمت زمین راهم نپرداخته داکتر رهین موسیچه باور کس نمیاید هم یک نمره زمین شیر پور را غصب کرده پول رانپرداخته اند دیگر خاینین شهر سازی بیش از صدها ملیون دالر را دزدی نموده بودند بر خورد جدی و قاطع صورت گیرد. از نزدشان عاجلا حصول گردد بالای سارنوالی دزد اعتماد نکنید با دزد دهن جوال را میگیرد از پول حصول شده مکافات این سرباز غیور را اجرا گردد از برکت و شهامت این غیوران جان بکف است مردم در شهر بازر آزاد میگردد به فرد فرد کشور واجب است با این محافظین خاک بر خورد نیک داشته باشند با ایشان از هر طریق توانی دارید کمک صادقانه کنیدفرد فرد وطن در مود مسولیت دارند اولاد ما از برکت این سربازان صاحب تعلیم میشود کلانترین خدمت است .همه مردم دور سیاه طالب منحوس را دیدم ممکاتب بسته بود آثار تاریخی کشور به دستور پنجابی ها این غلام های کودن مرده و مزدور تخریب کرد مکاتیب بسته بود سنگ و چوب مملکت را به پاکستان تسلیم کردید لعنت خدا بر سرتان داد از اسلام هم می زنید. حاجی صبور