بمب‌گذاری اجتماعات مجاهدین بحران کشور را داخل فاز جدید کرد

شنبه 27 عقرب 1396/

پس از تلاش‌های پیهم و ناکام رهبری حکومت در جهت حذف استاد عطا محمد نور نه فقط به نام شخصی یا متصدی ولایت بلخ، بل به عنوان مقتدرترین فرمانده جهاد و مقاومت در افغانستان و اقدامات مذبوحانۀ دیگر علیه ملت مجاهـدپرور افغانستان و مقاومتگران، بمبگذاری دیروز در محل اجتماع مجاهدین mandegare-3همۀ شک و گمان‌ها را به یقین تبدیل نمود که دشمن به گونۀ هـدفمند در سنگر حکومت، در میان دولت، در داخل نظام و در عمق لایه‌های ستون‌های اول تا پنجم، نقشۀ خود را تا شکستن آخرین زنجیره‌های مقاومت ادامه خواهند داد.
گروهک‌های بیگانه با منافع کشور، بی‌پروا به مصلحت مردم، در یک دشمنی آگاهانه و شعورى برضد جهاد و مقاومت با همراهی و راهـنمایى عناصر مزدبگیر و مأمور داخل نظام، با ابزار تفرقه، تطمیع، تهدید، جابجاسازی عناصر ضد جهاد و مقاومت، مدیریت توطیه و دسیسه سازى به‌ نام دولت و زیر چتر قانون، عزم کرده اند تا مجاهدین و مقاومتگران را و افتخارات‌شان را یک‌سره نابود سازند.
بمبگذاری اجتماعات مجاهدین برای چندمین ‌بار، بحران کشور را داخل فاز جدید گردانید و آژیر خطر را به‌ صدا درآورد.
راه بیرون رفت از این باتلاق سیاسی دولتی، گوش دادن به لاطائلات رهبری حکومت و سخنگویان مزدبگیرش نیست و نباید هم انتظار بهبود وضعیت را از حکومتی داشت که طی سه سال حکومتداری شان، نظام را به ورطۀ فروپاشى کشانیده و کشور را به لبۀ سقوط رسانیده اند، اینان به تکرار ثابت نموده اند که شایستۀ رهبری کشور و مردم نیستند.
چارۀ کار قبل از هر اقدام دیگر، همسویی همه نیروهای ملى و مدنی است که به یک مخرج مشترک رسیده باشند، اینکه جانِ مشکل افغانستان در رهبری حکومت نهفته است.
از این رو، ایجاد حکومت موقت، انعقاد لویه جرگه، انتخابات زودهنگام هریک در حد یک میکانیزم در رسیدن به نجات کشور، قابل تأمل، گفتگو و احترام اند. روی‌هم‌رفته با درک همین وضعیت موجود، آنچه ما در قالب وفاق ملی اعلام داشته ایم، روند همسویی و انسجام همۀ ظرفیت‌ها، نیروها و شخصیت‌های متعهد به ثبات و سلامت افغانستان است که با نگاه حد اکثری به سوی مشترکات ملی به وفاق برسند. و اولین وجه مشترک شان در به رسمیت شناختن مشکل حکومت و توافق روى میکانیزم گذار به یک دولت ملی، پاسخگو، متعادل، با قاعده، قانونمند، مشروع، از طریق انتخابات شفاف و عادلانه می‌باشد که تحت اشراف همین رهـبرى و کمیسیون انتخابات شان که مهـندسى پنج سال آینده را نیز کرده اند، یک امر ناممکن می‌باشد.
احمدولی مسعود
رییس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.