به بهانه ۲۶ دلو بیست و هفتمین سال روز خروج شوروی از افغانستان/ دیدگاه شخصیت‌های معروف امریکایی در مورد نقش احمدشاه مسعود در جهاد افغانستان، مداخلات پاکستان و اشتباهات سی. آی. ای

دوشنبه 25 دلو 1395/

امریکا به مسعود کمک نکرد
مسعود به پاکستانی‌ها اجازه نمی‌داد
نیروهای احمدشاه مسعود بیشترین سربازان شوروی را کشتند.

“مسعود یک مرد فوق‌العاده بود. چیزی که می‌توانم بگویم این است که مسعود یگانه مرد افغان بود که به خاطر ایستاده‌گی در در برابر اشغال شوروی، زمینه‌های بسیار بزرگ دولتمرد شدن را در افغانستان داشت. اما او مورد علاقه پاکستان نبود؛ به خاطری که او پشتون نبود. این واضح است. ببخشید!”

  •  منبع: الترنیت پولوتیکس،
  •  گردانننده: میلیسا رادی (Melissa rathi )
  •  برگردان: ماندگار- ابوبکر صدیق

 اشتراک کننده‌گان: ایدموند مکویلیسم، نمایندۀ خاص پیشین امریکا در افغانستان، پروفیسور جانسون، سناتور گردن همپفری و ملیت بُردن رییس سازمان سیا از ۱۹۸۶ -۱۹۸۹ در پاکستان.
————————————
میلیسارادی، گرداننده: من در حال حاضر مصروف ساختن فیلم مستندی در مورد تاریخ افغانستان می‌باشیم. و اخیرا متوجه شدم که فیلمی به نام “جنگ چارلی ویلسسن”، ساخته شده بود که در آن، وی ادعا می‌کند که درجریان سال‌های ۱۹۸۰ ایالات متحدۀ امریکا از گروه‌هایی که به رهبری احمدشاه مسعود در برابر اتحاد جماهیر شوروی می‌جنگیدند، حمایت کرده است.
این ادعا، با مخالفت برخی افراد به شمول ایدموند مکویلیسم، نمایندۀ خاص امریکا در امور مجاهدین روبرو است.
احمدشاه مسعود، از رهبران معروف مجاهدین، در شمال افغانستان بود؛ فردی که در ۹ سپتمبر سال ۲۰۰۱ ترور شد.
من، ادعای حمایت امریکا از احمدشاه مسعود، در فیلم چارلی ولسیون را از افراد کلیدی‌یی که در جریان آن تاریخ قرار داشته اند، پرسیدم: شما در مورد ادعای فیلم چارلی ویلسن، مبنی بر حمایت امریکا از احمدشاه مسعود، چه فکر می‌کنید.
گرداننده: در فیلم چارلی ویلسون، ادعا صورت گرفته است که بیشتر کمک‌ها (کمک‌های امریکا به مجاهدین در برابر شوروی) تنها به احمدشاه مسعود رفته است. شما در این مورد چه می‌گویید؟

mandegar-3ایدموند مک‌ویلیسم، نمایندۀ خاص پیشین امریکا در امور افغانستان [با شنیدن این سوال روی خود را به شدت چرخانده با عصبانیت می‌گوید[: نه! این بسیار حیرت‌آور است. این درست نیست. این دل سرد کننده است. این اصلاً حقیقت ندارد. این حقیقت ندارد …
پروفیسور تام جانسون: “هنوز می‌توانم بگویم که من در سال ۱۹۸۶ صحبتی با یکی از افسران بخش مالی احمدشاه مسعود، در پشاور پاکستان داشتم. او اساساً بخشی از ایده‌های خوب خود را به من گفت و تاکید کرد که واقعاً کسانی که در درۀ پنچشیر در برابر شوروی می‌جنگیدند، حداقل هیچ حمایتی را برای جنگ در برابر اتحاد جماهیر شوروی به دست نیاورده‌ بودند. ]پروفیسور تام جانسون اضافه می‌کند[ هیچ چیز؛ حتا نزدیک نصف آنچه از کمک‌های امریکا که گلبدین حکمتیار و سایر گروه‌ها زیرکانه آن را به دست آورده بودند.”

سناتور گُردن همفری: مسعود، بهترین فرمانده کاریزماتیک و بسیار تاثیرگزار بود و همچنان برای بهبود روابط با کشورهای منطقه و جهان از جمله امریکا تلاش می‌کرد. اما او قطعاً به بیشتر امکاناتی که برای مبارزه نیاز داشت، دست نیافته بود. با آن‌که او در موقعیت استراتیژیک درۀ پنچشیر که در شمال کابل موقعیت دارد قرار داشت و جایی که راه ‌تراتزیتی از کابل به طرف کشورهای تاجکستان، ازبکستان، ترمز ترکمنستان را از طریق گذرگاه سالنگ وصل می‌‌کند و کامیون‌های تسلیحاتی شوروی از این مسیر انتقال داده می‌شد. بنابرین، او در یک نقطۀ استراتیژیک قرار داشت و نیازمند حمایت استراتیژیک قابل اعتمادی بود تا برایش برسد؛ چون او بهترین مرد بود.

میلت بُردن، رییس سازمان سی آی ای (سیا) در سال‌های ۱۹۸۶ – ۱۹۸۹ در پاکستان:
مسعود یک مرد فوق‌العاده بود. چیزی که می‌توانم بگویم این است که مسعود یگانه مرد افغان بود که به خاطر ایستاده‌گی در در برابر اشغال شوروی، زمینه‌های بسیار بزرگ دولتمرد شدن را در افغانستان داشت. اما او مورد علاقه پاکستان نبود؛ به خاطری که او پشتون نبود. این واضح است. ببخشید!

پروفیسور جانسون: احمدشاه مسعود، شخصیت مستقلی بود که به پاکستان اجازه دخالت را در امور افغانستان نمی داد، به گفته‌های پاکستانی‌ها گوش فرا نمی‌داد. او مانع برنامه های پاکستان در افغانستان بود. بسیار زیرکانه عمل می‌کرد.
احمدشاه مسعود، در حالی بیشتر از دیگران در مبارزه علیه اتحاد جماهیر شوروی اشتراک داشت و شمار زیاد سربازان شوروی توسط مجاهدین او از بین برده شده بودند؛ اما هیچ‌گاهی کمک و پولی از پاکستان دریافت نکرد.
مکویلیسم: مسعود مقدار اندکی از کمک‌های امریکا را دریافت کرده است. بخشی از مشکلات، موقعیت جغرافیایی دوردست او بود. او در ساحۀ دور افتادۀ افغانستان قرار داشت. این دشوار بود تا کمک‌ها برای او برسد. مهم‌تر از آن پاکستانی‌ها بودند که کمک‌ها را به شکل جدی تحت مراقبت داشتند و از طریق خود سازمان‌دهی می‌کردند و بی‌میلی برای فرستادن هرنوع کمک برای مسعود در میان رهبران پاکستانی وجود داشت؛ چون مسعود یگانه رقیب جدی گلبدین حکمتیار دیده می‌شد. گلبدین گزینه دلخواه برای پاکستان بود.
سوال: گلبدین حکمتیار چگونه فردی بود؟
پروفیسور جانسون: افراطی بودن گلبدین حکمتیار به همه معلوم بود. من فکر می‌کنم حتا پیش از سال ۱۹۸۵ ناظرین مسایل افغانستان می‌فهمیدند که او دوست امریکا نبود و این کاملاً روشن بود.
پروفیسور جانسون: وقتی در واشنگتن بودم، اخبار حملات گلبدین حکمتیار، بالای سایر احزاب جهادی در سال‌های ۸۶ – ۸۷ داغ بود. من فکر می‌کنم که این یک امر شناخته شده و مسلم بود که اعضای حکومت امریکا و سازمان استخباراتی کشور، مشکلات را تشخیص کرده بودند. اما، پاکستان در تنظیم و توزیع کمک‌های تخنیکی برای گروه مجاهدین خیلی غیر عادلانه کار می‌کرد.
سناتور همفری: من و برخی از اعضای کنگرۀ امریکا، با نگرانی پافشاری می‌کردیم که قصرسپید، دولت امریکا و سازمان سیا باید توزیع کمک را تحت مراقبت جدی داشته باشند و باید تعیین کنند که کدام گروه از مجاهدین چه مقدار اسلحه را چه وقت به دست می‌آورند؛ اما این کار صورت نگرفت!
گرداننده: چارلی ویلسن، عضو کنگرۀ امریکا، از بسیار نزدیک با سازمان سیا کار کرده است. چه پاسخی دارد به اطلاعاتی دارد که افراد گلبدین حکمتیار بالای مردمان ملکی حمله می‌کردند و آنان را مورد سو استفاده قرار می دادند؟

سناتور همفری: وی بر سی آی ای اتکا داشت و گپ این سازمان این بود که می‌گفت: همه چیز خوب است. آنان به این باور بودند که همه چیز به خوبی پیش می‌رود. د ر حالی که به فکر من همه چیز آنچنانی که آنان می‌گفتند، خوب نبود.
پروفیسور جانسون: گلبدین حکمتیار یگانه فردی در تاریخ بشریت است که وقتی نخست‌وزیر بود، به شکل منظم شهر خود را راکتباران می‌کرد.
سوال: با این‌حال چرا سازمان سیا، همواره برای حمایت از گلبدین حکمتیار پافشاری می‌کرد؛ در حالی که می‌دانستند او با کشتار مردم افغانستان بیشتر از شوروی شهرت یافته بود؟

مکویلیسم: من فکر می‌کنم که برخی اوقات در نظام بروکراسی، شما با اشتباهات گذشته‌تان قربانی می‌شوید؛ چنانچه می‌گویند اگر شما دانسته در یک مسیر اشتباه حرکت ‌کنید، برای یک مدت طولانی بیشتر محافظه کارانه عمل می‌کنید. به نظر من این حالت برای سازمان سیا پیش آمده بود. ارتباط بلامنازع امریکا، با گلبدین، از بسیار پیش بر اثر تلاش‌های پاکستان صورت گرفته بود. شاید این ارتباط، در یک حالت بحرانی صورت گرفته بود که پس از سال‌ها، سوالاتی را خلق کرده است.
سناتور همفری: من موافق با این نتیجه گیری نیستم؛ سی آی ای اشتباهات زیادی را مرتکب شد. به نظر من این جسارت خود افغان ها بود که به حیث جنگجویان آزادی عمل کردند. مطمئناً با جنگ افزارهای ما. اما سازمان سیا یک وظیفه بی‌نظم در توزیع کمک‌ها انجام داد. اصلا وظیفه‌یی انجام ندادند. همه کمک ها را به پاکستان تسلیم می کردند و پاکستان از خود برنامه داشت و کمک‌ها را به گروه‌های مورد علاقه خودش می‌فرستاد.
مکویلیسم: این عجیب است. بسیار غلط فهمی‌ها در مورد تاریخ معاصر وجود دارد؛ در حالی که حقایق زیاد در این مورد نیز وجود دارند.
گرداننده: دو روز پیش من برای معاون تام هنگس] کسی که در نقش چارلی ویلسون در فلم کار کرده است[ پیام فرستادم که چرا شما این ادعا را که امریکا در سال ۱۹۸۰ احمدشاه مسعود را حمایت کرده است، انتخاب کردید. اما بهترست بیشتر منتظر تماس او نباشم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.