ترامپ در قصر سفید چه خواهد کرد؟

/

انتخابات گرم و شدید امریکا، سرانجام به نفع ترامپ منجر شد و او را وارد قصر سفید کرد.اما بسیاری ها فکر می کنند که یک آدم غیر نورمال با اعتقاد افراطی است و می تواند برای امریکا و جهان مضر باشد. اما در این حال ترامپ می تواند یک چهره متفاوت برای جهان و امریکا باشد و رسیدن او به 15036384_1233370363396946_4746980715107400132_nاقتدار در امریکا در چنین شرایطی قابل محاسبه است.
آقای ترامپ، در شرایطی به ریاست جمهوری امریکا رسید که امریکا در کل جهان با مشکلات کلانی مواجه است. مبارزه با تروزیزم و رقابت با قدرت ها و جدال هایی در منطقه ابرقدرت جهان را با مشکلاتی مواجه ساخته است. اگرچه به نظر نمی رسد که با رسیدن ترامپ به قصر سفید، تغییرات شگرفی در سطح سیاست خارجی امریکا رونما شود، اما با آنهم با توجه به آشفته‌گی وضعیت جهان و جنگ‌های جاری در کشورهای خاورمیانه بزرگ که پای امریکا شامل آن است، مسوولیت های کلانی پیش روی ترامپ به عنوان رییس جمهور مسوول امریکا است.
مردم افغانستان انتظاری از رییس‌جمهور ترامپ دارند و با آنکه افغانستان در مرکز توجه نامزدان انتخاباتی امریکا نبود اما ام صبح سفیر امریکا در کابل به مهمانان افغانستانی اش گفت که اافغانستان در مرکز توجه امریکا است با آن که در مرکز کمپاین‌های انتخاباتی نبود.
شانس پیروزی دونالد ترامپ از انجا بالا بود که به مردم امریکا عقایدش را به گونه صریح بیان کرد و نیز یک چهره معروف در امریکا بود.
از او به عنوان بازرگان معروف ورزش کار سرشناس و یک چهره تلویزیونی یاد شده است. افکار سیاسی و کنش های انتخاباتی اش در کنار آن که مخالفانی برای او چید، موافقان زیادی را نیز برای او تدارک دید. او حالا می تواند رییس جمهوری با شخصیت متفاوت از شخصیت دوران انتخاباتی اش برای امریکا باشد. مردم امریکا مستحق داشتن یک رییس جمهور خوب اند و جهان هم مستحق قرار گرفتن یک فرد خوب در راس قدرت اول جهان.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.