در حسـرت استقــلال

محمداکرام اندیشمند/ 29 اسد 1393/

امروز ،(دیروز، سه شنبه، ۲۸ اسد۱۳۹۳) در تاریخ رسمی و سرکاری افغانستان، نود و پنجمین سالروز کسب استقلال از بریتانیا خوانده می شود. دولت و زمام داران حاکم در افغانستان هر سال از این روز به عنوان روز استقلال تجلیل می کنند.
اما نود و پنج سال پس از روز استقلال، افغانستان همچنان در تمام عرصه های حیات خویش، نا مستقل تر، درمانده تر و وابسته تر از نود و پنج سال قبل است.mnandegar-3
تجلیل از سالروز استقلال یک کشور در واقع تجلیل از حفظ و پایداری استقلال است که آن کشور پس از بیرون راندن قوای خارجی و حصول استقلال، از یورش و اشغال نیروی خارجی مصئون باقی میماند و بصورت فزاینده در مسیر استحکام و پایداری استقلال خویش گام بر میدارد.
آیا استقلال افغانستان در این نود و پنج سال، محفوظ باقی ماند و افغانستان هر گز مورد تهاجم و تجاوز نیروهای خارجی قرار نگرفت؟
ما در حالی از نودو پنجمین سالروز استرداد استقلال افغانستان سخن می گوییم که این کشور چند بار در این نود و پنج سال مورد هجوم و اشغال نیروهای خارجی قرار گرفت و در سی و پنج سال اخیر به میدان جنگ نیروی ده ها کشور دنیا مبدل گردید؛ از نیروهای اعضای پیمان نظامی وارثا به رهبری شوروی سابق تا نیروهای پیمان نظامی ناتو به رهبری ایالات متحده امریکا و تا تجاوز غیر مستقیم پاکستان و نبرد جنگجویان گروه های افراطی اسلامی و تروریست از ده ها کشور مسلمان و غیر مسلمان عرب و عجم.
ما در حالی نود و پنجمین سالروز استقلال کشور خود را از تسلط استعماری بریتانیا تجلیل می کنیم که، قوای بر یتانیایی امروز در خاک افغانستان مستقر هستند.
ما در حالی نود و پنجمین سالروز استرداد استقلال افغانستان را از خارجی ها و سلطۀ خارجی با افتخار و مباهات عنوان می کنیم که نود و پنج سال پس از آن روز در تمام عرصه های حیات سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و . . . . نامستقل تر، نیاز مند تر و وابسته تر به خارج و خارجی ها هستیم.
ما در حالی از نود و پنجمین سالروز استرداد استقلال سخن می گوییم که فاسد ترین دولت روی زمین را داریم و بیست ملیون ساکنان کشور ما در خط فقر و زیر خط فقر زندگی می کنند؛ دولتی که بریاست و رهبری حامد کرزی پس از سیزده سال حمایت جهانی و دریافت ده ها ملیارد دالر کمک مالی و نظامی نتوانست یک انتخابات ریاست جمهوری را با آبرو مندی و شفافیت برگزار کند و از رسوایی و افتضاح خجالت بار بر سر انتخابات در انظار مردم دنیا بر کنار بماند.
رئیس جمهور منتخب دولتِ مستقل افغانستان جناب حامد کرزی در حالی امروز، نود و پنجمین سالروز استقلال کشور از قدرت استعماری انگلیس را در پشت دیوار های بلند ارگ کابل و به دور از انظار و حضور مردم تجلیل کرد که ریاست جمهوری و حکومت او نود و پنج سال پس از روز استرداد استقلال، در گرو حمایت نظامی و مالی ده ها کشور خارجی دنیا قرار دارد؛ رئیس جمهوری که بصورت یک زندانی و اسیر در خانه های بلند و تاریک ارگ کابل به سر میبرد و از نعمت رفتن در میان مردم و مستقل زیستن محروم است.
و در حالی دچار توهم نود و پنجمین سالروز استراد استقلال هستیم که نود و پنج سال پس از آن نخستین سال استقلال، همچنان در حسرت استقلال به سر میبریم.
استقلال به معنی و مفهوم واقعی رهایی از وابستگی و درماندگی در عرصه های مختلف حیات، همچنان یک آرزوی بزرگ و دست نایافتنی است که با شیفتگی و امید بسویش نگاه داریم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.