ده میـلیون تذکـرۀ ورقی یا ده میلیـون واجـدین شـرایط رأی؟

گزارشگر:مبارکشاه شهرام، کارمند ادارۀ مرکزی ثبت احوال نفوس/ یک شنبه 2 ثور 1397 ۱ ثور ۱۳۹۷

ادارۀ مرکزی ثبت احوال نفوس، در پیوند به کمپاین توزیع تذکره برای واجدین شرایط رأی‌دهی، برخی اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌هایی را از آدرس رسانه‌های جمعی، به نشر رسانده است که متأسفانه، افکارِ عمومی، به گونه‌ای به این امر معطوف شد که این اداره؛ در قسمت توزیع تذکره‌های ورقی، در کاری mandegar-3که باید انجام می‌داد موفق نبوده است.
پارلمانِ افغانستان نیز در کنارِ سایر پرسش‌هایی که امروز از همایون محتاط، رییس عمومی ادارۀ مرکزی ثبت احوال نفوس داشت؛ به این موضوع اشاره کرده است.
موضوعِ کمپاین توزیع تذکره، برای ده میلیون از واجدین شرایط رأی‌دهی؛ یکی از کارهای عاجل و ضروری ادارۀ ثبت احوال نفوس بوده که از چندروز بدین‌سو، در مرکز و برخی از ولایات کشور؛ کارِ آن آغاز شده است.
موضوعی که نتوانسته است افکارِ عمومی را به یک برداشتِ واحد، بسیج کند نیز؛ همین موضوع بوده است.
چند روز پیش، خانم رویینا شهابی، رییس روابط عامه و مطبوعات این اداره؛ مطلبی را در همین مورد نگاشتند که در روزنامۀ هشت صبح چاپ شده است. نمی‌دانم اصحابِ رسانه‌ها و نماینده‌گانِ مردم چرا از خواندنِ آن مطلب؛ شتابان گذشته اند؛ زیرا بیانِ موضع، واضح‌تر از آن نبشته؛ در قالبِ کلمات نمی‌گنجید.
می‌خواهم یکبار دیگر؛ نکات چندی را پیرامون این موضوع بنگارم.
کمپاین توزیع ده میلیون تذکرۀ کاغدی برای افرادِ واجدِ شرایط رأی‌دهی؛ به این معنی نیست که ادارۀ مرکزی ثبت احوال نفوس، برای ده میلیون از شهروندانِ افغانستان؛ تذکره توزیع کند.
بر بنیادِ تفاهم‌نامه‌ای که ادارۀ مرکزی ثبت احوال نفوس با کمیسیون مستقل انتخابات به امضاء رسانیده است؛ قرار بر این شد که کمیسیون مستقل انتخابات؛ لیست ده میلیون از واجدین شرایط رأی‌دهی را که تذکر؛ تابعیت داشته‌باشند آماده کند. از آنجایی که در انتخابات‌های قبلی، استفاده ازکارت‌های مخصوص رأی‌دهی رایج بود؛ کارمندانِ کمیسیون مستقل انتخابات؛ ملزم به جمع‌آوری نامِ رأی‌دهنده‌گان در لیست جداگانه نبود؛ از این لحاظ؛ چونکه انتخابات پیش رو؛ بر اساس تذکره‌های تابعیت برگزار خواهد شد؛ کمیسیون مستقل انتخابات مکلف پنداشته شد تا لیست ده میلیون افرادِ واجد شرایط رأی‌دهی را آماده کند و ادارۀ مرکزی ثبت احوال نفوس نیز؛ مکلف پنداشته شد؛ تا در قسمت توزیع تذکره؛ به آن‌عده از شهروندانی که تا کنون تذکرۀ تابعیت دریافت نکرده اند تذکرۀ تابعیت بدهد.
کارکنانِ رسانه‌های جمعی، با برداشتِ نادرست از این موضوع، افکارِ عمومی را به گونه‌ای تحتِ پوشش قرار دادند که ادارۀ مرکزی ثبت احوال نفوس، از شمارۀ یک آغاز و الا ختم شمارۀ ده میلیون؛ به کارِ توزیع تذکره ادامه می‌دهد و تا کنون نتوانسته است این کار را به پایۀ اکمال برساند.
برای روشن‌شدن این موضوع باید یادآور شوم که این یک برداشتِ نادرست است؛ زیرا میلیون‌ها تن از مردم افغانستان؛ تذکرۀ تابعیت دارند؛ از رییس‌جمهور گرفته تا سایر کارکنان دولت؛ متعلمین، دانشجویان و….
ادارۀ مرکزی قبت احوال نفوس، در پی این نیست که این همه تذکره را باطل اعلان کند و از نو؛ تذکرۀ تابعیت توزیع کند. موضوع ابطالِ تذکره‌های ورقی، زمانی تحقق خواهد یافت که کارِ توزیع شناس‌نامه‌های برقی، از نیمه بگذرد؛ ولی این کمپاین؛ هیچ ربطی به توزیع شناس‌نامه‌های برقی ندارد.
شاید پنج تا شش یا حتا بیش از هفت میلیون افرادِ واجدِ شرایط رأی‌دهی؛ تذکره داشته باشند؛ آنها بر اساس همان تذکرۀ خود می‌توانند بروند رأی بدهد؛ ولی کسانی که تذکرۀ تابعیت ندارند و واجد شرایطِ رأی‌دهی هستند؛ باید با مراجعه به نزدیک‌ترین مرجع توزیع تذکره‌های ورقی بروند و این سند حیاتی را بدست بیاورند تا از مزایای آن مستفید شوند. یعنی اگر سه میلیون افرادِ واجدِ شرایطِ رأی‌دهی؛ که تا کنون نتوانستند تذکرۀ تابعیت داشته باشند؛ با مراجعه به نهادهای مربوطه، تذکره‌های خود را به‌دست بیاورند؛ شمارِ «ده میلیون» که هم ادارۀ مرکزی ثبت احوال نفوس، و هم کمیسیون مستقل انتخابات برآن تأکید دارند؛ تکمیل خواهد شد.
پس، هرکه می‌خواهد در انتخابات شرکت کنند؛ در قدم اول باید تذکرۀ تابعیت داشته باشد و در گامِ دوم؛ باید پیش از روز برگزاری انتخابات؛ ثبتِ نام کند. یعنی پس از اینکه شهرتِ ده میلون واجدین شرایطِ رأی‌دهی از روی تذکرۀ تابعیت؛ درج سیستمِ کمیسیون مستقل انتخابات شود؛ انتخابات برگزار خواهد شد و برای آن‌عده از افرادی که تذکرۀ تابعیت دارند؛ ولی شهرت خود را از روی همین تذکرۀ دست‌داشتۀ خود؛ درج سیستم کمیسیون مستقل انتخابات نکردند؛ در روز رأی‌دهی؛ اجازۀ دادنِ رأی، نخواهند داشت و شکایات‌شن هم به جایی، نخواهد رسید.
قابل یادآوری‌ست که پس از تکمیل شهرت ده‌میلیون واجدین شرایط رأی؛ دریچۀ این کمپاین مسدود نشده و ادارۀ ثبت احوال نفوس، به کار توزیع تذکره، ادامه خواهد داد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.