ریاست‌جمهوری دربارۀ حکم بازداشت پرتو نادری: از دادستان کل و وزیر ترانسپورت وضاحـت می‌خواهـیم

/

ریاست‌جمهوری افغانستان می‌گوید که از صدور حکم بازداشت پرتو نادری شاعر و نویسندۀ توانای کشور، از سوی دادستانی کل (لوی سارنوالی) اظهار تأسف می‌کند.
دادستانی کل افغانستان به‌دلیل شکایت داوود علی نجفی وزیر ترانسپورت و هوانوردی، هفتۀ گذشته حکم بازداشت پرتو نادری شاعر و نویسندۀ معروف کشور را به اتهام نشر مقاله‌یی در روزنامۀ ماندگار، صادر کرد.
سخنگوی ریاست‌جمهوری افغانستان، این اقدام دادستانی کل و وزیر ترانسپورت و هوانوردی را غیرقانونی دانسته و می‌گوید که از آن‌ها روز شنبه (امروز) در این خصوص خواستار وضاحت خواهند شد.
ایمل فیضی سخنگوی رییس‎جمهور کرزی ناوقت شب گذشته به روزنامۀ ماندگار گفت: هنگامی که حکم بازداشت آقای نادری صادر شده بود ما در سفر بودیم، جای تأسف است که چنین کاری صورت گرفته است.
آقای فیضی گفت که اگر تخلف و تخطی‌یی هم از جانب آقای نادری صورت گرفته باشد، باید از مجرای قانونی که همانا کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌یی‌ست، به این مسأله پرداخته شود، نه از طریق دادستانی.
سخنگوی حامد کرزی گفت که براساس قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین نافذه، دادستانی کل و یک وزیر نمی‌تواند دست به چنین اقدامی بزند.
آقای فیضی گفت: ما با احترامی که به جناب پرتو نادری ادیب و نویسندۀ توانای کشور داریم، جداً از لوی سارنوال و جناب وزیر صاحب در این مورد وضاحت می‌خواهیم؛ عملکرد وزیر ترانسپورت و دادستانی کل در این زمینه مایۀ تأسف ماست.
او گفت که نباید در مورد چنین قضایایی به گونۀ شخصی برخورد کنیم؛ این نظام دیکتاتوری نیست و هرگز با افرادی که جلو آزادی بیان را بگیرند، مدارا نخواهیم کرد. پالیسی حکومت محدودسازی آزادی بیان نبوده و نیست؛ زیرا آزادی مطبوعات و رسانه‌ها از دست‌آوردهای عمدۀ حکومت افغانستان بوده و حکومت آن را پاس می‌دارد.
در این حال، سخنگوی حامد کرزی از رسانه‌ها نیز خواست که دست به نشر شایعات نزنند و در پالیسی نشراتیِ خود منافع ملی و مسوولیت اجتماعیِ خویش را درک کنند.
ایمل فیضی گفت که رسانه‌ها در نشر مطالب باید جوانب مسأله را بررسی کنند و صحت‌وسقمِ آن را به‌درستی روشن سازند و سپس به نشر اقدام کنند.
حکومت افغانستان پس از صدور حکم بازداشت پرتو نادری از سوی دادستانی کل، با انتقادهای همه‌جانبه و تندی مواجه شد.
هم‌چنین هزاران تن از شهروندان کشور در برابر این اقدام حکومت در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان داده و آن را شدیداً محکوم کردند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.