نشانه‌هایی از رابطۀ نزدیک و جدید امریکا و ایران در افغانستان

محمداکرام اندیشمند/ دوشنبه 10 جوزا 1395/

شاخۀ ملارسول و عبدالمنان نیازی از گروه طالبان که پس از اعلان مرگ ملاعمر، جانشینی ملا اخترمنصور را به عنوان امیر تحریک طالبان نپذیرفتند و خود را گروه اصلی طالبان خواندند امروز از موافقت به مذاکرۀ صلح با دولت افغانستان سخن گفتند. نکتۀ قابل توجه این است که روزنامۀ امریکایی وال‌استریت ژورنال یک روز قبل افشا کرد که ادارۀ امنیت افغانستان و امریکا، ملا رسول و گروه او را مورد حمایت مالی و نظامی قرار می‌دادند تا این گروه را از بدنۀ mandegar-3اصی طالبان به رهبری ملااختر منصور جدا کنند و وارد پروسۀ صلح بسازند. هرچند گروه ملارسول این ادعای وال استریت ژورنال را تردید کرد، اما عبدالمنان نیازی فرد بسیار نزدیک به نهاد های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران از مذاکرات بدون قید و شرط با دولت افغانستان علی رغم ابراز بی اعتمادی به این دولت سخن گفت. گفته می شود که گروه ملارسول و ملا عبدالمنان نیازی با جمهوری اسلامی ایران رابطۀ نزدیک دارند و حتی پس از قتل ملا اختر منصور از میانجگیری نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران میان ملااختر و ملا رسول سخن رفت.
هنوز از نقش جمهوری اسلامی ایران در مورد مذاکرات احتمالی میان کابل و گروه ملارسول خبری منتشر نشده است. نکتۀ جالب و قابل توجه این است که روزنامۀ وال استریت ژورنال در مقاله‌یی از «کیسی گرت جانسون» که از همکاری دولت افغانستان و امریکا با گروه ملارسول و ملا منان نیازی سخن می‌گوید، به سابقۀ رابطۀ نزدیک و خوب میان ملارسول در اواسط دهۀ ۱۹۹۰ به عنوان والی حکومت طالبان در ولایت نیمروز می‌پردازد.
وقتی ملا اختر منصور در بازگشت از سفر ایران توسط هواپیمای امریکایی کشته می‌شود و پاکستانی‌ها ویزای جمهوری اسلامی ایران را در پاسپورت او در معرض دید رسانه ها قرار می دهند، وقتی هفتۀ گذشته رییس جمهوری اشرف غنی با صدراعظم هندوستان و رییس جمهور ایران در غیاب پاکستانی‌ها دست ها را روی دست هم می گذارند و موافقتنامه سه جانبه حمل و نقل و ترانزیت چابهار را امضا می کنند، وقتی پس از قتل ملااختر منصور رسانه ها از همکاری جمهوری اسلامی ایران با طالبان در مورد ایجاد منطقۀ حائل در افغانستان جهت مقابله با گروه داعش گزارش می‌دهند، وقتی روز گذشته کمیتۀ نظامی سنای امریکا به نیروهای امریکایی در سرکوبی طالبان و داعش در افغانستان اختیارات ویژه تفویض می کنند، وقتی روز گذشته روزنامۀ امریکایی وال استریت ژورنال در مقاله‌یی از همکاری نهاد استخبارات دولت افغانستان و امریکایی‌ها و سابقۀ نزدیک و خوب ملارسول با جمهوری اسلامی ایران در دهۀ نود سخن می گوید، آیا امریکایی ها و جمهوری اسلامی ایران بر سر افغانستان مانند عراق در جنگ با تروریزم طالب و داعش و القاعده به تفاهم و توافق مشترک رسیده‌اند؟
اگر امریکایی‌ها در جنگ با تروریزم در افغانستان دیگر به پاکستانی ها اعتماد نداشته باشند و به جای اسلام آباد به تهران نزدیک شوند، تبعات این نزدیکی برای افغانستان چه خواهد بود؟

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.