هویت تروریسم چیست؟

محمداکرام اندیشمند / یک شنبه 12 میزان 1394/

طالبان یک گروه تروریستی تکفیرگرا، ظالم، وحشی، ضد مدنیت و مخالفِ تمام حقوق‌های مدنی و اجتماعیِ انسان هستند. گروه‌های تروریستی و از جمله طالبان، قبل از آن‌که معرفِ هویت قومی باشند و از منافع قومی و ملی نماینده‌گی کنند، تروریست و جنایتکار هستند. اگر بیشترین نیروهای تروریستی گروه طالبانِ افغانستان از لحاظ قومی، پشتون باشند، اما به عنوان یک گروه تروریست به هیچ‌گونه منافع و مصالح پشتون‌ها، نه در افغانستان mnandegar-3و نه در پاکستان، ارزش و اهمیت قایل نیستند. اولین قربانی طالبان در افغانستان، پشتون‌ها و جامعۀ پشتون شمرده می‌شوند. تروریستان طالب در ولایات جنوب پشتون‌نشین، در تمام سال‌های جنگ و جنایت خود، زنان تحصیل‌یافته و باسواد پشتون را ترور کردند. مکتب‌ها را در این مناطق به روی دختران، زنان و حتا پسرانِ پشتون بستند. تروریستانِ طالب کوشیدند تا فرهنگ سر بریدن و ذبح گوسفندوارِ آدم‌ها را به نام جهاد، در واقع به عنوان فرهنگ توحش و عمل غیرانسانی و غیراخلاقی میان پشتون‌ها در دو سوی مرز افغانستان و پاکستان ترویج کنند و حتا سر بریدنِ انسان را با شمشیری که به‌دست پسر کوچک و نابالغ پشتون گذاشتند، در معرض دید عمومی قرار دادند. بنابراین، گروه طالبان قبل از آن‌که از قوم پشتون و جامعۀ پشتون نماینده‌گی کند و مدافع منافع و مصلحت‌های آن‌ها باشد، یک گروه جنایتکار تروریستی و متعلق به تروریسم منطقه و جهان و مدافع اهداف و منافع سازمان‌های استخباراتی به‌خصوص سازمان استخبارات نظامی پاکستان(ISI) هست. از همین جهت است که طالبان تنها به گروه خاص قومی، نه در افغانستان و نه در منطقه و جهان تعلق ندارند.
در میان گروه تروریستی طالبان افغانستان، تروریستانِ متعلق به اقوام دیگر چون تاجک‌، ازبک و هزاره نیز وجود دارند که در تفکر تروریستی و جنایاتِ تروریستی همسو و مانند هم هستند. مگر تروریستان طالب از میان تاجیک‌های بدخشان که گردن سربازان افغانستان را قطع و ذبح می‌کنند و تروریستان طالبی که در میان ازبک‌های بورکه و فاریاب و هزاره‌های تاله و برفک، جنایت مشابه را مرتکب می‌شوند، با آن تروریستان طالبِ متعلق به جامعه و قوم پشتون و یا تروریستان منطقه‌یی و بین‌المللی، از پاکستان تا قفقاز و شمال افریقا، در اندیشه و عملِ تروریستی و جنایت چه تفاوتی دارند؟
جنگ با تروریستان و تفکر تروریستی در افغانستان، جنگ با تروریسم و جنگ در برابر جنایت و و حشتِ تروریستان است که به منافع هیچ قوم و مردمی تعهد و پابندی ندارند و از هیچ قوم و جامعۀ قومی و سیاسی نماینده‌گی نمی‌کنند.
جنایات طالبان طی این روزها در شهر قندوز این واقعیت را بیشتر از همه آشکار ساخت. طالبان در شهر قندوز با انجام انواع جنایت: از کشتار تا غارت‌گری و چپاول و تجاوز به زنان، حتا تجاوز به زنان در شفاخانه و زندان، نشان دادند که یک گروه بی‌فرهنگ، وحشی و جنایتکارِ فاقد ارزش‌های قومی، دینی و انسانی هستند. بنابراین واقعیت است که جنگ نیروهای دولت افغانستان در برابر طالبان، امروز در قندوز و هر جای دیگر، جنگ در برابر یک گروه تروریستی جنایتکار تلقی می‌شود و مورد حمایت تمام اقوام و مردم وطن‌دوست و آزادۀ کشور قرار دارد.
تروریستان طالب با جنایات غیرانسانی خود در شهر در قندوز، سند شکستِ قطعی و مرگِ خود را با دستان خون‌آلود و جنایت‌بارِ خویش امضا کردند و قدم به قدم، طعم تلخِ این مرگ محتوم و قطعی را می‌چشند.

اشتراک گذاري با دوستان :