چرا فساد دولت، ترورییسم را تقویت می‌کند؟

گزارشگر:محمداکرام اندیشمند/ سه شنبه 11 ثور 1397 ۱۰ ثور ۱۳۹۷

۱- در میان مجموع عواملی که در یک جامعه و کشور به ظهور و گسترش تروریسم می‌انجامد، فساد دولت‌ها(فساد اداری، فساد مالی و فساد سیاسی) در بحث بر سر عوامل داخلی یکی از عوامل بسیار مهم است. افغانستان نه‌تنها از این قاعده مستثنا نیست، بلکه فساد، چه در ظهور و چه در mandegar-3ادامۀ آنچه که به نام تروریسم شناخته می‌شود، نقش مهم داشته است.
۲- فساد در دولت و فاسدان دولتی اعتماد مردم را به نهاد دولت منحیث نهاد سیاسی-اجتماعی که وظیفه‌اش تأمین امنیت جامعه و کشور، اجرای قانون و تحقق عدالت و شکل‌دهی توسعۀ پایدار در تمام عرصه‌های زنده‌گی جامعه است، از میان می‌برد و به ایجاد فاصله و خلای بزرگی میان حکومت کننده‌گان و حکومت شونده‌گان(مردم و جامعه) می‌انجامد. در این خلا، تروریسم ایجاد می‌شود، رشد می‌کند و تقویت می‌یابد.
۳- کاهش میزان اعتماد جامعه بر دولت و حکومت کننده‌گان در اجرای قانون و عدالت تا سرحد بی‌اعتمادی کامل، مردم را در حل و فصل مسایل حقوقی و جرمی شان به سوی مخالفان در حال جنگ با دولت یا همان تروریستان می‌کشاند. در برخی مناطق افغانستان مردم ترجیح می‌دهند تا این مسایل خود را هر چه سریع‌تر نزد طالبان حل و فصل کنند، به جای آنکه در ادارات و نهادهای حکومتی، رشوت بپردازند و همیشه سرگردان باقی بمانند.
۴- فساد دولتی و فاسدان دولت زمینه را برای انجام عملیات تروریستی در درون مراکز و نهادهای دولتی و مناطق تحت کنترل دولت، کمک و مساعد می‌کند. این کمک با تروریسم و تروریستان از طریق انواع فساد مالی و سیاسی در درون دولت صورت می‌گیرد. فاسدان سیاسی با تمایلات مختلف گروهی، قومی، مذهبی و ایدئولوژیک راه را به تروریستان هموار می‌کنند. فاسدان مالی و دزدان دولتی با اخذ رشوت و پول این همکاری را با تروریستان انجام می‌دهند. وقتی این فساد به صورت گسترده در نهادهای دولت وجود دارد؛ وقتی وزیر، رییس، معین، قاضی، دادستان، جنرال و… دولت رشوت‌خواری می‌کند، از پول حرام به ثروت بی‌حساب و بی‌کتاب دست می‌یابد و با این حرام‌خواری و دزدی، قانون را زیر پا می‌کند، از انجام عدالت امتناع می‌ورزد، هیچ مانع اخلاقی، ایمانی و وجدانی وجود ندارد که او را از همکاری با تروریستان در بدل اخذ پول باز دارد.
۵- وجود فساد و فاسدان دولتی به تقویت نظامی تروریستان و گروه‌های تروریستی می‌انجامد. وقایع و نمونه‌های بسیاری در افغانستان تا کنون مشاهده شده است که طالبان تجهیزات پیشرفتۀ امریکایی را از دولت و نهادهای نظامی و امنیتی آن تهیه کرده اند. یکی از این نمونه‌ها دسترسی طالبان به ۴۹ عدد دوربین شب یا عینک شب از قول اردوی مستقر در هلمند بود. طالبان به آسانی می‌توانند از نیروهای نظامی و امنیتی دولت مهمات و تجهیزات نظامی و حتا سلاح‌های سبک خریداری کنند.
۶- وقتی فساد در دولت و فاسدان دولتی به گونه‌های مختلفی که به شماری از آن در بالا اشاره شد موجب رشد و تقویت تروریسم اعم از تروریستان طالب و غیره می‌شوند و تروریسم از این جریان فساد و فاسدان سود می‌برد و تغذیه می‌شود، مسلماً فاسدان دولتی در جرم و جنایات تروریستان شریک می‌شوند و شریک هستند. فساد دولتی و فاسدان دولت با تروریسم رابطه و تأثیر متقابل دارند. فساد و فاسدان دولت، تروریسم را تعذیه و تقویت می‌کند، تروریسم موجب گسترده‌گی فساد در درون دولت می‌شود.
۷- خطر و تهدید فساد دولت و فاسدان دولتی در ادامۀ بی‌ثباتی، حق‌تلفی و بی‌عدالتی در جامعۀ افغانستان بیشتر از تهدید و خطر تروریسم است. اگر تروریستان طالبی و گروه‌های دیگر تروریستی با کُشتار، اولین و اصلی‌ترین حق انسانی را که حق حیات است از قربانیان حملات خود می‌گیرند، اما این حق‌تلفی و جنایت تروریستان محدود به قربانیان و نزدیکان آن‌ها می‌شود. در حالی که فساد دولت و فاسدان دولتی در انواع فساد خود، اعم از فساد مالی و اداری و فساد سیاسی حق بیش از سی میلیون نفوس افغانستان را تلف می‌کنند. رشوت‌خواری، دزدی، تقلب، تبعیض، بی‌عدالتی و انواع فساد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دیگر که در دولت افغانستان وجود دارد و فاسدان دولتی مرتکب آن می‌شوند، سرنوشت تمام نفوس کشور را متأثر می‌سازد و حقوق تمام مردم را پایمال می‌کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.