نگرانی پاکستان بی‌جاست

/

حکومت افغانستان نگرانی‌های را بیجا می‌خواند که گویا گفت‌وگوهای استراتیژیک این کشور با امریکا و هند خطری را متوجه پاکستان می‌سازد.
سیامک هروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید، پیش از این به کشورهای منطقه اطمینان داده شده که همکاری های استراتیژیک افغانستان با کشورهای دیگر برضد هیچ کشوری نخواهد بود.
آقای هروی به روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مذاکرات استراتیژیک میان مقام های افغان، هند و امریکا به هدف دریافت راه های مناسب عملی کردن توافقنامه های استراتیژیک با این دو کشور، انجام می شود.
او افزود: همکاری‌های استراتیژیک که ما با امریکا و جانب هند امضاء کردیم در مرحله جدید حیات خود قراردارد و قسماً تعهدات که صورت گرفته باید به اجرا گذاشته شود، لذا در قسمت به اجرا گذاشتن آن در آینده ها هم بحث خواهد شد. این مذاکرات در نیویارک هم سر آغاز برای گفت‌وگو های بیشتر بخاطر پیاده شدن معاهدات استراتیژیک میان کشورهای که افغانستان با آنها این معاهدات را امضاء کرده باشد.
در این حال، برخی از رسانه‌های غربی هدف از مذاکرات مشترک استراتیژیک واشنگتن و دهلی با کابل را نشان دهندهء حمایت از تلاش‌های امریکا و هند در افغانستان خوانده اند.
رسانه‌های هندی هم گزارش داده اند که این مذاکرات در حاشیهء اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد میان معیینان وزارت های خارجهء سه کشور راه اندازی می گردد.

اشتراک گذاري با دوستان :