کمک ۶۵ میلیون دالری امریکا برای انکشاف تحقیقات زراعتی

/

وزارت زراعت به کمک امریکا ۶۵ میلیون دالر را برای انکشاف تحقیقات و ترویج زراعتی کشور، به مصرف می‌رساند.
محمد آصف رحیمی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری کشور روز گذشته در یک نشست خبری گفت که کار پروژۀ انکشاف تحقیقات و ترویج زراعت به ارزش ۶۵ میلیون دالر با کمک ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحدۀ امریکا به زودی آغاز و پنج سال بعد به پایان می‌رسد.
وی همچنان هدف اساسی این پروژه را رشد حاصل‌خیزی زراعتی، افزایش عواید دهقانان از طریق استفاده از تکنالوژی‌ها و مهارت‌های نو و رشد ظرفیت ارایۀ خدمات این وزارت در مرکز و ولایات عنوان کرد.
به گفتۀ وی، حمایت از ارایۀ خدمات ترویجی و مشورتی برای دهقانان و تقویت ظرفیت فارم‌های تحقیقاتی و ایجاد تکنالوژی در مرکز و ولایات فعالیت‌هایی است که در این پروژه عملی خواهد شد. او خاطر نشان کرد که این برنامه در ابتدا در پنجاه ولسوالی از شانزده ولایتی که از سوی این وزارت اولویت بندی شده، تطبیق می‌شود و بعد در ولسوالی‌هایی که دوباره از سوی این وزارت بر اساس ارزش زراعتی اولویت بندی می‌شود، تطبیق خواهد شد.
به گفتۀ وی، ولسوالی‌هایی در ولایات بادغیس، بغلان، بلخ، فاریاب، غزنی، هرات، جوزجان، کابل، کندز، پروان، سمنگان، تخار، زابل، پکتیا، کندهار و ننگرهار از جملۀ این پنجاه ولسوالی هستند.
او گفت که چهل میلیون دالر این پول توسط بودجۀ دولت و ۲۵ میلیون دالر دیگر آن مستقیمن توسط سازمان انکشافی ایالات متحدۀ امریکا مدیریت خواهد شد.
رحیمی گفت که سالانه حدود هشت میلیون دالر از این بودجه به مصرف می‌رسد. آقای کین یاماشیتا مسوول عمومی ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان نیز در این نشست خبری حضور داشت.
وی گفت که این پروژه اولین برنامۀ امریکا در عرصۀ زراعت برای افغانستان بعد از نشست توکیو بوده و پس از این نیز، تطبیق چنین پروژه‌هایی را ادامه خواهند داد.
او همچنان تطبیق این پروژه را برای عملی شدن تعهدات امریکا به افغانستان بسیار موثر خواند. مقامات وزارت زراعت می‌گویند که افغانستان در چند سال اخیر پیشرفت خوبی در عرصۀ زراعت داشته و اکنون حدود ۹۴ درصد نیارمندی های زراعتی خود را از تولیدات داخلی برطرف می‌سازد.

اشتراک گذاري با دوستان :