وزارت مخابرات: خدمات مخابراتی در مناطق روستایی گسترش می‌یابد

۱۳ سنبله ۱۳۹۱

در حالی که انتقادها از پایین بودن عرضه خدمات تلیفون در مرکز وجود دارد، وزارت مخابرات کشور از برنامه توسعه و گسترش این خدمات در مناطق روستایی افغانستان خبر می‌دهد.
مسوولان این وزارت می‌گویند که به هدف این کار ۲۲۰ آنتن جدید را در مناطق دور دست افغانستان نصب و عرضه خدمات تلیفون موبایل را در آن مناطق که مردم تا اکنون به خدمات مخابراتی دسترسی ندارند، گسترش می‌دهند.
بریالی حسام معیین تخنیکی این وزارت به روز یکشنبه در هنگام امضاء قرار داد نصب آنتن‌ها با شرکت های خصوصی، گفت که این پروژه به مصرف مجموعی ۲۸ ملیون دالر امریکایی آغاز می‌گردد:
«وزارت مخابرات با راه اندازی این پروژه ها می خواهد تا فاصله که بین مردم و دسترسی به عرضه خدمات مخابراتی وجود دارد آنرا تکمیل بکند، با عرضه این خدمات که از سوی سه شرکت مخابراتی ظرف یک سال آینده انجام می‌شود بیشتر از نیم میلیون نفوس افغانستان تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار می‌گیرند.»
معین وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گوید، به اساس طرزالعمل تطبیق پروژه های دسترسی سراسری به خدمات مخابراتی تا حال پنج پروژه را ظرف چهار سال گذشته در افغانستان عملی کرده اند که تطبیق این پروژه ها در برخی موارد با مشکلات امنیتی روبرو شده است.
مسوولان این وزارت می گویند که ششمین پروژه دسترسی سراسری به خدمات مخابراتی از سوی وزارت مخابرات در همکاری با شرکت های مخابراتی افغان تیلی کام، ام تی ان و افغان بیسیم عملی و باشنده گان ۱۸۵ ولسوالی را تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار می دهد.
در حال حاضر شرکت مخابراتی دولتی و چهار شرکت خصوصی خدمات تلیفون را در افغانستان عرضه می‌کنند.
مسوولان وزارت مخابرات می‌‍گویند در حال حاضر ۸۵ درصد مردم کشور به خدمات مخابراتی دسترسی دارند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.