بازتاب نشستِ مشورتی آجندای ملی در رسانه‌ها

/

نخستین نشست از سلسله نشست‌های مشورتی روی طرح آجندای ملّی، روز دوشنبه (دهم سرطان) با حضور شمار زیادی از سیاست‌مداران، دانشگاهیان، نماینده‌گان مردم در شورای ملّی، نهادهای جامعۀ مدنی، جوانان، احزاب و نخبه‌گان در هوتل سرینا برگزار گردید.
نشست آجندای ملی بازتاب گسترده‎یی در رسانه‎های داخلی و خارجی داشت.
خبرگزاری پژواک در گزارشی زیر نامِ (طرح اجنداى ملى به مشورۀ نخبه‌گان سیاسی گذاشته شد) گزارش داده است:
احمد ولی مسعود رییس بنیاد احمد شاه مسعود که در اولین نشست مشورتى نخبهگان افغانستان در کابل صحبت می‌کرد، گفت: «به دلیل این‌که ما چگونه بتوانیم به صلح پایدار برسیم و به دلیل این‌که چگونه می‌شود که با ایجاد دیالوگ بین الافغانى و گفتمان ملى- مدنى افغانى، بتوانیم به یک نتیجۀ مثبت دست یابیم، به همین نسبت بود که ما یک طرح مداوم به‌نام آجنداى ملى ارایه کردیم که بسیارى از مردم از آن استقبال نموده اند.»
آقای مسعود علاوه کرد که می‌خواهند نشست هاى مشورتى را دایر نمایند تا این طرح غنى‌ترشود و اصلاحات به وجود آید و به یک طرح و یک سند ملّى ارتقا یابد.
پژواک در ادامه به نقل از احمد ولی مسعود آورده است:»ما می‌خواهیم که طرح‌ها را از چهارچوب‌هاى قومى بیرون بکشیم و در یک سطح ملى و یک دیالوگ مستمر ملّى، راه‌هایى را پیدا کنیم که واقعاً به افغانستان مفید باشد.»
سایت فارسی بی بی سی نیز در گزارشی نگاشته است که هر چند آن‌ها (اشتراک کننده‌گان نشست) به لحاظ گرایش‎های سیاسی از هم بسیار متفاوت بودند، اما در مورد رسیدن به صلح در افغانستان دیدگاه مشترکی دارند. آن‌ها می‎گویند راه صلح از میان خود افغان‌ها می‎گذرد.
احمدولی مسعود، رییس بنیاد مسعود، برادر احمدشاه مسعود فرماندۀ فقید مجاهدین در این نشست گفت: «ما باید به یک اتحاد ملّی برسیم و از یک سری سلیقه‎های قومی و شخصی بگذریم تا به صلح دست یابیم.»
آقای مسعود تاکید کرد: «ما تجربۀ جنگ را هم داریم که از آن هیچ کس به جایی نرسیده است.»
ترکیب شرکت کنندگان این همایش بیان‌گرِ آن است که جناح‎های سیاسی به این نتیجه رسیده‎اند که باید دربارۀ طرحی که توسط خود افغان‌ها برای تامین صلح در کشور ارایه شده باشد، فکر شود.
بیشتر آن‌هایی که در این همایش به عنوان «نخبهگان سیاسی» شرکت کرده بودند، تجربۀ سال‌ها جنگ و سیاست‌ورزی داشته و می‌گویند برای جستجوی راه حلی برای صلح کمر بسته‌اند.
بی‌بی‌سی در ادامۀ گزارشِ خود به نقل از کبیر رنجبر نمایندۀ پیشین مجلس و آگاهِ سیاسی و یکی از شرکت کننده‌گان این نشست می‌نگارد:»ما باید عوامل جنگ را در درون سیستم از بین ببریم تا به صلح سراسری دست یابیم.»
او تاکید کرد: «باید حاکمیت قانون و برابری همه شهروندان تضمین شود. در نبود حاکمیت قانون و مشروعیت آن صلحی در کار نخواهد بود.»
سایت خبری و تحلیلی پیام آفتاب در گزارش مفصلی این نشست را پوشش داده است.
سایت آفتاب در ادامۀ گزارش خود به بخشی از سخنانِ اسدالله سعادتی نمایندۀ مردم در مجلس پرداخته و آورده است که باید در قدمِ نخست، تمامِ مشکلات و بحران‌های کشور شناسایی و عوامل و ریشه‌های آن رد یابی گردد تا بتوان برای آن راهِ حل مناسبی جستجو کرد.
روزنامۀ آرمان ملّی نیز در شمارۀ روزِ سه شنبۀ خود در یک گزارش خبری آورده است که نخستین نشست مشورتى روى آجنداى ملى روز گذشته به ابتکار بنیاد مسعود شهید برگزار شد. این بحث در حالى برنامه ریزى شده که کشور در مسیر حوادث و انکشافات نازک سیاسى قرار دارد و بیشتر برترى جویى هاى قومى حلقوم مردم ما را مى‌فشرد.
آرمان ملّی در ادامه با توجه به سخنان خانم سیماسمر رییس کمیسون حقوق بشرِ افغانستان و یکی از سخنران‌های این نشست نگاشته است که خانم سمر گفت، اصل همزیستى در یک کشور اعتقاد و برابرى است، هر شهروند این کشور صرف نظر از تعلقات دینى، مذهبى، قومى و زبانى شهروند مساوى الحقوق این کشور است، انکار از واقعیت‌ها مشکل را حل نمى‌کند، نسل جوان ما که مسؤولیت آبادى و عمران کشور را دارند، مگر با تأسف روى واژۀ دانشگاه و پوهنتون یک‌دیگر را مى‌کشند.
«آجندای ملّی و جای خالی مردم» نوشتۀ تحلیلی از آقای هاشم قیام بود که در شمارۀ دیروزی روزنامۀ هشت صبح به نشر رسید. آقای قیام در این مقالۀ خود می‌نویسد:
اگرچه مطرح کردن طرح‌ها از ارزش برخوردار است، اما چیزی‌که به‌نظر می‌رسد در بسیاری از طرح‌های در نظر گرفته شده برای افغانستان و در مورد افغانستان جایش خالی است، جایگاه مردم می‌باشد. در بسیاری از طرح‌ها دیده می‌شود که توقعات نسبت به صاحب‌نظران، دارندگان قدرت، دارندگان نفوذ و دارندگان ثروت مطرح می‌گردد. این در حالی است که وقتی موضوع سرنوشت سیاسی یک جامعه مورد بحث قرار می‌گیرد، این مردم هستند که از آن متاثر می‌شوند.
هاشم قیام در ادامۀ این مقالۀ خود نگاشته است که از این‌رو می‌توان گفت که یکی از ضرورت‌های اصلی برای طرح و یا طرح‌هایی که برای بهتر کردن اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور مطرح می‌گردد، این است که مشکلات ریشه‌یابی شود. به‌نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین آفت‌هایی که همواره باعث ممانعت از شکل گرفتن ثبات سیاسی در افغانستان شده است، عدم نقش‌دهی به مردم و نقش‌گیری مردم، در ترسیم سرنوشت اجتماعی و سیاسی جامعه بوده است.
او با توجه به اوضاعِ جاری کشور در ادامۀ مقالۀ تحلیلی خود می نگارد: امروزه مردم افغانستان نگران وضعیت کشور بعد از سال ۲۰۱۴ میلادی هستند. جالب این است که در طرح‌هایی که در خصوص افغانستان مطرح می‌شود، نیز همین نگرانی مورد اشاره قرار می‌گیرد. پرسش این است که چرا ما نگران افغانستان و وضعیت سیاسی و اجتماعی آن بعد از سال ۲۰۱۴ میلادی هستیم. به‌نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین جواب‌ها به این پرسش، این می‌باشد که به این دلیل نسبت به آینده نگران هستیم که نمی‌دانیم با آینده ما و نسبت به آینده ما چه صورت خواهد گرفت.
«نسخه‌های صلح خارجی‌ها بی ثبات هستند!» گزارشی است از خبرگزاری رشد که با استناد به سخنان احمد ولی مسعود رییس بنیاد شهید احمد شاه مسعود آورده است: هر نوع طرح و نسخۀ صلح خارجی‌ها در افغانستان را بی ثبات و نا پایدار می‌سازد. او می‌گوید تا زمانی‌که تفاهم همگانی روی مسایل و مشکلات اساسی و ریشه‌یی در کشور صورت نگیرد هر نوع طرح و نسخه صلح خارجی‌ها در کشور بی نتیجه خواهد بود.
روزنامۀ جامعۀ باز در شمارۀ ۳۲ خود آورده است که در نشست آجندای ملّی مطرح شد: اتحاد ملّی و پرهیز از سلیقه‌های قومی، راه حل مشکل فعلی کشور است.
گزارش‌گرِ روزنامۀ جامعۀ باز در ادامۀ گزارش خود آورده‌ است که شرکت کننده‌گان این نشست با استقبال از راه اندازی برنامه‌هایی از این دست برای ایجاد صلح در کشور، سهم نداشتنِ احزاب و نهاد های مدنی در گفت‌وگوهای صلح را از عوامل اصلی به نتیجه نرسیدن این گفت‌وگوها دانستند.
جامعۀ باز در اخیر گزارشِ خود آورده است: در این جلسۀ مشورتی، روی نحوۀ ایجاد یک مکانیزم موثر و کار آمد برای رسیدن به صلح و ملت‌سازی در افغانستان نیز بحث و گفت‌و گو انجام شد و راهکار های مشخصی از جانبِ مسولانِ احزاب و نهاد های سیاسی، مدنی برای حل مشکلات پشنهاد شد.
خبرگزاری جمهور نیز در گزارشی آورده است: آقای احمد ولی مسعود بدین باور است” آجندای ملی” که از سوی شماری از نخبهگان کشور طرح‌ریزی و مطرح گردیده است؛ می‌تواند گام موثری در راستای تفاهم و همگرایی میان کنش‌گران سیاسی کشور باشد.
خبرگزاری بُخدی نیز در یک گزارشی به این نشست پرداخته و آورده است:
احمد ولی مسعود، سفیر پیشین افغانستان در انگلستان و رییس بنیاد شهید احمد شاه مسعود، هدف از برگزاری این نشست را مهار چالش‌های موجود در کشور و نیز به وجود آوردن صلح پایدار در افغانستان خواند.
روزنامۀ چراغ در شمارۀ روز سه شنبۀ خود در گزارشی به این نشست پرداخته و نگاشته است در این نشست که از سوی بنیاد شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملّی کشور راه‎اندازی گردیده بود، نخبه‌گان سیاسی کشور بر تحکیم وحدت ملّی و تامین تشریک مساعی در قضایای کشور تاکید ورزیدند.
روزنامۀ سخن جدید در شمارۀ دیروزی خود نگاشته است که برگزاری این نشست در حالی صورت می‌گرد که اوضاع امنیتی در این اواخر رو به وخامت رفته و تنش‌های سیاسی در سطحِ تعاملات داخلی و خارجی نیز دچارِ چالش‌های پیچیده‌یی گردیده است. نبود همگرایی و هم‌نظری میان گروه‌های مختلف ملّی نیز چالش عمده‌یی است که دشواری‌ها را در این راستا افزایش داده است.
روزنامۀ افغانستان نیز در یک گزارش تفصیلی به نشست مشورتی آجندای ملّی پرداخته و در یک بخشی از گزارشِ خود آورده‌ است که در طرح آجندای ملّی، اصلاحات قانونی و تغییرات بنیادی در ساختار قدرت، تقویتِ احزابِ سیاسی و نهاد های مدنی، برگزاری انتخابات آزاد و شفاف و همچنان اصلاحات اساسی در میکانیزم انتخابات، از موارد مهم بوده، که به عنوان ریفورم سیاسی مورد بحث قرار گرفته است. بازتاب نخستین نشست مشورتی در برخی از شبکه‌های مهم تلویزونیِ داخلی و شبکه‌های خارجی مثل بی‌بی‌سی و الجزیره بازتاب گسترده داشت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.