توافق با حزب اسلامی از ۱۵ دقیقه تـا هفتـه‌هـا

مصاحبه‌کننده: ابوبکر مجاهد/ یک شنبه 26 ثور 1395/

اشاره: برخی از اعضای تیمِ مذاکره‌کنندۀ شورای عالی صلح با هیأت اعزامی حزب اسلامی می‌گویند که تا هنوز روی چند مورد با این حزب به توافق‌ نرسیده‌اند. در این باره، مصاحبه‌یی را با عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح و رییس هیأت مذاکره‌کننده با نماینده‌های حزب اسلامی انجام داده‌ایم که اینک آن را می‌خوانید.
mandegar-3***
 آقای سلیم از این‌که به این گفت‌وگو وقت گذاشتید، سپاس‌گزارم. می‌خواهم پرسش را این‌گونه آغاز کنم؛ مذاکرات صلح با هیأت مذاکره‌کنندۀ حزب اسلامی در کدام مرحله قرار دارد؟
تیم مذاکره‌کنندۀ شورای عالی صلح با نماینده‌های حزب اسلامی،‌ تا حال پیشرفتِ خوبی داشته است. با آن‌که در میان مذاکره با نماینده‌های این حزب فراز و نشیب‌های زیادی داشتیم. در گذشته روی بیست ماده با این هیأت به توافق رسیده بودیم و فقط روی پنج مورد اختلاف وجود داشت که آن موارد را با رهبری دولت شریک ساخته بودیم و رهبری دولت هم بعد از مطالعه و ارزیابی خودشان در آن مورد فیصله‌های شان را صادر و به شورای عالی صلح فرستادند که طرف قناعت هیات خرب اسلامی قرار گرفته بود. اما نماینده‌های حزب اسلامی در جریان مذاکرات، یک برگشت داشتند؛ آن‌ها روی چهار ماده از میان بیست ماده‌یی که قبلاً روی آن توافق صورت گرفته بود، دوباره بحث کردند و دیدگاه های جدیدی در آن خصوص مطرح کردند که سبب بحث‌های تازه شد. شورای عالی صلح این چهار مورد اختلافی را چون از صلاحیتِ هیأت مذاکره‌کننده بیرون بود، نیز در همین تازه‌گی ها با رهبری دولت شریک ساخته و رهبری دولت پس از مشوره، دوباره این موضوع را با شورای عالی صلح شریک می‌سازد و شورای عالی صلح نتیجه را با هیأت مذاکره‌کنندۀ حزب اسلامی در میان خواهد گذاشت، اما به علتِ مصروف بودنِ رهبران دولت در سفرها، نتوانستیم در این مورد پیام رهبران را دریافت کنیم. امیدواریم رهبران دولت در مورد نظرِ خود را بیان نمایند تا هرچه زودتر توافق صورت بگیرد.
 تا اکنون در مذاکره با نماینده‌های حزب اسلامی چه‌قدر پیشرفت داشته‌اید؟
تقریباً روی مواردِ مهم و اساسی‌یی که برای نماینده‌های مذاکره‌کنندۀ حزب اسلامی مهم بود و ما نیز روی آن ملاحظات داشتیم، توافق صورت گرفته است؛ اما چند مورد که بعدتر مطرح شده، باقی مانده است.
 برای امضای توافق‌نامۀ صلح قرار است گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به کابل تشریف بیاورد. آیا در مورد سفرِ وی تا هنوز گفت‌وگویی صورت گرفته است؟
سفر آقای حکمتیار به افغانستان تا هنوز قبل از وقت است، یک سلسله موارد است که باید روی آن‌ها کار شود. آمدن آقای حکمتیار تا وقتی به توافق نهایی نرسیم، صورت نمی‌گیرد و نخواهد گرفت. اول باید با نماینده‌های حزب اسلامی به توافقِ نهایی رسید، آمدن و امضا کردنِ توافق‌نامه با دولت مرحلۀ بعدی است. تا هنوز پیش از وقت است که در این مورد صحبت کنیم.
 موارد اختلافی‌یی که بین هیأت مذاکره‌کنندۀ شورای عالی صلح و نماینده‌های حزب اسلامی وجود داشته و تا هنوز بر سرِ آن توافق نشده، کدام‌اند؟
هرگاه رهبریِ دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این مورد ما را در جریان بگذارند، آن را با شما شریک خواهیم ساخت.
 چه‌قدر زمان نیاز است تا مذاکراتِ صلح با نماینده‌های حزب اسلامی به مرحلۀ نهایی برسد؟
موارد بسیار محدودی باقی مانده‌اند که اگر مشکلاتِ تازه ایجاد نشود و اختلاف‌های نو به میان نیاید، فردا در یک نشستِ ۱۵ دقیقه‌یی روی موضوعاتِ باقی‌مانده به توافق خواهیم رسید. اما اگر مشکلاتِ نو ایجاد شود، امکان دارد که رسیدن به توافق چند روز یا هفته‌ها را در بر بگیرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.