والی بغلان: بغلان به یک فرقۀ نظامی نیاز دارد

گفت‌وگو کننده: ابوبکر مجاهد/ چهارشنبه 29 ثور 1395/

اشاره: طالبان در جریان هفتۀ گذشته یک بار دیگر بر ولایت بغلان حمله کرده ساحات چشمۀ شیر پلخمری شهرهای بغلان مزار را در تصرف در آوردند.
اما، مسوولان در ولایت بغلان می‌گویند که طالبانی که به ساحات چشمه شیر پلخمری حمله کرده بودند، در یک عملیات از این ساحات بیرون رانده mandegar-3شده‌اند و شهرهای پلخمری مزار به روی ترافیک باز شده است.
در این مورد روز نامۀ ماندگار مصاحبه یی را با عبدالستار بارز والی بغلان انجام داده که اینک می‌خوانید.
 سپاس‌مندم جناب والی صاحب که به این گفت‌وگو وقت گذاشتید. ولایت بغلان در این اواخر یک بار دیگر دچار بحرانی ناامنی شد، عملیات نیروهای امنیتی در این ولایت چقدر موثر تمام شده است؟
عملیات قوای مسلح کشور زیر نام خورشید(۲۰) که به تاریخ (۶ / دلو ۱۳۹۴) در ساحات دندغوری و دندشهاب‌الدین آغاز گردیده بود، پس از مدت (۳۶) روز مقاومت دشمنان و «باداران خارجی‌شان این گروه‌های مزدور» با قبول تلفات سنگین از این ساحات بیرون رانده شدند. خصوصاً هراس‌افگنان و جنگ‌جویانی که از ولایات همجوار بهخاطر تقویۀ طالبان بغلان به این ولایت آمده بودند، همه نیست و نابود گردیدند.
چون این عملیات در چند مرحله تقسیم گردیده بود، نسبت افزایش فعالیت‌های دشمنان در ولایات دیگر، برخی از قطعات شامل وظیفه در این ولایت که از موثریت خاص برخوردار بودند، جهت پیش‌برد وظایف‌شان به ولایات دیگر رفتند، طالبان که باید تا آخرین پناهگاه‌شان تعقیب و سرکوب می‌گردیدند نشدند و این عملیات نصفه باقی ماند، هراس‌افگنان از این فرصت استفاده کرده، دوباره تحرکات‌شان را در این مناطق آغاز نموده و گه گاهی به درگیری با قوای مسلح می‌پردازند.
 در حال حاضر کدام ساحات این ولایت در تصرف طالبان قرار دارد؟
شورشیان و هراس افگنان گه گاهی در ساحات «غرب دریا ولسوالی بغلان مرکزی، دندغوری و دندشهاب‌الدین» چالش‌های بالفعل و بالقوه‌شان را ایجاد می‌کنند که از طرف ارگان‌های امنیتی مورد هدف قرار گرفته و سرکوب می‌شوند.
 آیا عملیات به خاطر پس گیری ساحات که طالبان در آن قرار دارند آغاز شده یاخیر؟
عملیات جهت سرکوب دشمنان کشور در این ولایت جریان دارد که تا هنوز شمار از گروپ‌ها‌ی شورشیان در ولسوالی بُرکه از جمله چهرۀ مطرح گروپ «جندالله به‌نام یاسر» و دیگر افراد مهم این گروه از بین برده شده و برخی‌شان به اثر فشار و حملاتی که بالای‌شان بود به پروسۀ صلح پیوسته‌اند.
در ولسوالی‌های خنجان و دوشی گروپ‌ مخالفان که باعث ناامنی شاهراه پلخمری سالنگ می‌گردیدند، در عملیات‌ چریکی ویژه و سریع نهاد‌های امنیتی به خصوص ریاست امنیت این ولایت نابوده شدند که از جملۀ چهره‌های مهم «ملا جانو ولسوال نام نهاد طالبان در ولسوالی تاله و برفک، سید سمیع معاون و ملا جبار» مسوول کمیسیون نظامی طالبان در ولسوالی‌های دوشی و خنجان را می‌توان نام برد.
 گفته می‌شود در ساحات چشمۀ شیر پلخمری که مسیر شاهراه بغلان-مزار است طالبان پوسته ایجاد کرده اند، در پاک‌سازی این ساحه آیا اقدامی صورت گرفته است؟
در این اواخر خصوصاً در شب ( ۲۵-۲۶ ثور ) مخالفان لحظات محدود چالشی را جهت آزار و اذیت مردم درساحه چشمۀ شیر ایجاد کرده که به اسرع وقت از طرف قوای مسلح کشور سرکوب گردیده و جاده عمومی یا شاهراه بغلان-مزار شریف به روی ترافیک بازمی باشد و عابرین از این مسیر عبور و مرور می‌کنند.
 عملیات شفق در در عرصۀ پاک‌سازی طالبان از دندغوری و دندشهاب‌الدین چقدر موفق بود؟
عملیات شفق موثریت خویش را در این ولایت داشته است.
 برخی افراد از وجود گروه‌های مسلح غیر مسوول در این ولایت شکایت دارند که دست به چور و چپاول می‌زنند، در این مورد آیا تا هنوز دولت و مقام ولایت بغلان اقدام کرده است؟
موجودیت افراد مسلح غیر مسوول چنان‌که در دیگر گوشه‌های افغانستان وجود داشته در برخی از ساحات ولسوالی‌های این ولایت نیز حضور دارند و به‌خاطر ازبین بردن فعالیت‌های آن‌ها از طریقه‌های مختلف اقدامات صورت گرفته و آنان توان چور وچپاول اموال مردم را در این ولایت نداشته اند.
 چه اقدامی باید به خاطر ایجاد امنیت کُلی در این ولایت صورت بگیرد و عوامل ناامنی در این ولایت در چیست، برخی به این نظر اند که افرادی در این ولایت با طالبان همکاری می‌کنند؟
موقعیت جغرافیایی ولایت بغلان ایجاد تشکیل یک فرقه را می‌کند، چنان که در سال‌های پیشین فرقۀ بهنام فرقه (۲۰) در این ولایت وجود داشت، اما فعلاً وجود ندارد. دوباره ایجاد آن یک امر ضروری پنداشته می‌شود.
عوامل جنگ در این ولایت مرتبط است با ناامن شدن اوضاع کشور، چون این ولایت از اهمیت خاص جغرافیایی و استراتیژیک در شمال کشور برخوردار می باشند و حیثیت گلوگاه شمال را دارد. بناً موجودیت امنیت در این ولایت قسمی که برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان ضروری پنداشته می‌شود. دشمنان نیز کوشش می‌کنند تا در این ولایت چالش‌های ایجاد کنند که خوشبحتانه توسط قوای مسلح کشور و عزم ارادۀ مستحکم و راسخ شهروندان این ولایت از اقشار و اقوام مختلف سرکوب شده‌اند.
مردم شجاع و دلیر ولایت بغلان طوری که در زمان جهاد افغانستان دشمنان این سرزمین به مانند سایر ولایات کشور به زانو درآوردند به این اجیران و نوکران بیگانه اجازه اعمال تخریب‌کارانه را تا آخرین رمق حیات به زادگاه‌شان نخواهند داد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.