ادارۀ ثبت احوال نفوس هرات: به کوچی‌ها و بیجاشده‌گان شناسنامه می‌دهیم

/

mandegar-3آمریت ثبت احوال و نفوس ولایت هرات از آغاز روندی صحبت می‌کند که برای توزیع شناسنامه، بیجاشدگان داخلی را در بر می‌گیرد.
مسؤولان در این آمریت، از سروی و شناسائی شانزده هزار بیجا شده داخلی در این ولایت سخن می‌زنند که زیر پوشش یک آمارگیری نفوس، قرار گرفته اند.
حکمت‌الله حبیبی آمر ثبت احوال و نفوس ولایت هرات می‌گوید: این آمارگیری در چهار محل صورت گرفته است.
او در ادامه بیان می‌کند: «در این اواخر برای بیجا شده‌های داخلی یک روند توزیع تذکره را شروع کرده‌ایم، چند نفر کارمند از مرکز برای ما روان کرده اند و حدود شانزده هزار و چند صد نفر بیجا شده‌های داخلی توسط مؤسسه NRC در چهار محل سروی شده اند، ما به دروازه‌ خانه‌های آن‌ها می‌رویم و تذکره توزیع می‌کنیم.»
برای هر بیجا شده داخلی شناسنامه‌ی مربوط به ولایت خودشان، از سوی آمریت ثبت احوال و نفوس ولایت هرات داده می‌شود.
حبیبی می‌افزاید: «توزیع تذکره بیجا شده‌های داخلی به صورتی انجام می‌شود که از همان ولایت مربوطه خودشان توزیع تذکره می‌شود نه از ولایت هرات، آن‌ها از هر شهری که هستند به همان ولایت‌شان تماس تلفنی گرفته می‌شود، مشخصات و معلومات از اقارب اصولی‌شان گرفته می‌شود، بعد برای‌ آنان توزیع تذکره از همان ولایت مربوطه، توسط هیئت سیّار صورت می‌گیرد.»
آقای حبیبی می‌گوید: کوچی‌هایی که در چند ولسوالی هرات گذر زندگی را به پیش می‌برند، توسط ریاست کوچی‌ها و نماینده‌شان برای آنان معرفی و روند توزیع برای کسانی که شناسنامه ندارند، آغاز می‌گردد.
امسال برای دو هزار و هشت صد و هشتاد و دو نفر کوچی، شناسنامه توزیع گردیده است.
از سه ماه به این‌سو؛ آمارگیری، شناسایی و توزیع شناسنامه برای بیجا شده‌های داخلی و کوچی‌های چند ولسوالی هرات، شروع شده و بر اساس آمار ثبت شده، سال قبل برای یک هزارو بیست و سه نفر کوچی، روند توزیع شناسنامه صورت گرفته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.