اعتـراض هـواداران دوستـم در جوزجـان

۲۳ سرطان ۱۳۹۷

mandegar-3هوادران جنرال عبدالرشید دوستم در چوزجان دیروز در یازدهمین روز تظاهرات شان بر ضد حکومت، عکس رییس دولت وحدت ملی را که بالای ساختمان ولایت نصب بود، پاره کرده و خیمۀ تحصن برپا نمودند.
این تظاهرات پس از آن آغاز شده است که نیروهاى کماندوى دولت، نظام الدین قیصارى نماینده دوستم معاول اول ریاست جمهورى در امور نیروهاى خیزش مردمى در فاریاب را، با شمارى از محافظان او بازداشت و به کابل انتقال دادند.
مظاهره کننده گان، خواستار رهایى قیصارى و اجازه دادن به بازگشت دوستم از ترکیه به کشور مى باشند.
دوستم حدود یک سال پیش، پس از پیگرى دوسیه او با احمدایشچى به ترکیه رفته است. او یک بار خواست که به کشور برگردد؛ اما به طیاره حامل او اجازۀ نشست در میدان هوایى بلخ داده نشد.
قدرت الله وطن رییس شورای جوانان حزب جنبش ملی اسلامی در ولایت جوزجان گفت که مظاهر کننده گان، امروز به خشم آمدند و نخستین اقدام شان پاره کردن عکس نصب شدۀ محمد اشرف غنی بر ساختمان مقام ولایت جوزجان بود.
او افزود که اعتراض کننده گان، تا زمانى به تظاهرات شان ادامه مى دهند که خواسته هاى شان چون رها کردن قیصارى و اجازه دادن به بازگشت دوستم به کشور، برآورده شود.
به گفته او امروز باشنده گان شهر شبرغان، بار دیگر روی این دو پیشنهاد تاکید کردند و در مقابل درب ورودی ولایت خیمه های تحصن برپا کردند.
این درحالى است که هشت تن از محافظان قیصارى، دیروز از زندان در کابل آزاد شدند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.