تیرباران مردی درداخل مسجد در کنر به دست طالبان

۲۱ جدی ۱۳۹۳

mnandegar-3شهراسعد آباد ۲۱ جدی باختر
مردی در داخل مسجد درولایت کنرشب گذشته آماج حملۀ گروهی ازطالبان مسلح قرارگرفت وکشته شد.
مهاجمان درجریان ادای نماز به یک مسجد درقریۀ شامرکوت ولسوالی واته پورحمله کردند ومردی را که گفته میشود غیرنظامی بود، تیرباران کردند.
به اساس گزارشها، طالبان می خواستند این مرد را با خود ببرند اما وقتی دیدند بزرگان محل و نمازگزاران مانع ازاین کارمی شوند، وی را درداخل مسجد تیرباران کردند.
گفته می شود این مسجد درشصت متری یک پوسته امنیتی و دوصد متری یک قرارگاه نظامیان ارتش قرار دارد.
لایق برادر حنیف، مردی که دراین حمله طالبان مسلح کشته شده است به آژانس باخترگفت: وی به نیروهای امنیتی از حمله طالبان خبرداده است؛ اما این نیروها یک ساعت بعد هنگامی که مهاجمان ساحه را ترک کرده بودند، به مسجد ریختند.
لایق می‌گوید که برادرش هیچ پیوندی با دولت نداشت .
درین حال، جنرال عبدالحبیب سید خیل، مسوول پولیس ولایت کنر، حمله طالبان برمسجد وتیرباران این غیرنظامی به دست مهاجمان را تایید کرد .
اوگفت که بررسی‌ها دربارۀ چگونگی این رویداد آغازشده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.