دانش‌آموزان بامیانی: رییس معارف معذرت بخواهد

/

ده‌ها دانش‌آموز دختر، شماری از آموزگاران، نماینده‌گان دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل حقوق بشر، برخی اعضای شبکۀ جامعه مدنی و شورای والدین مکاتب پسرانۀ مرکز بامیان در اعتراض گروهی به بدرفتاری رییس معارف با دانش‌آموزان در برابر دفتر شورای ولایتی بامیان تجمع کردند.
این دومین بار است که معترضان به آنچه بدرفتاری رییس معارف بامیان با دانش‌آموزان خوانده شده اعتراض می‌کنند و معترضان خواستار اعادۀ حیثیت و معذرت خواهی رسمی محمد رضا ادا شدند.
شماری از دانش‌آموزان دختر می‌گویند، دو روز پیش که آنان برای حل مشکل تبدیلی‌شان به دفتر محمد رضا ادا رییس معارف بامیان مراجعه کردند، از سوی آقای ادا مورد توهین و تحقیر قرار گرفته و تلفن‌های شان نیز توسط رییس معارف بزور ضبط شده است.
این دانش‌آموزان در لیسۀ پسرانۀ مرکز بامیان درس می‌خوانند و قرار است که به لیسۀ دخترانه تبدیل شوند.
ملیحه دانش آموز صنف دهم لیسه پسرانۀ مرکز بامیان به خبرگزاری بخدی گفت: «ما به خاطر این که از سوی رییس معارف توهین و تحقیر شده ایم، خواهان اعاده حیثیت و معذرت خواهی رسمی رییس معارف از دانش آموزان هستیم».
او می‌گوید، تا زمانی که رییس معارف از دانش آموزان معذرت خواهی نکند، تمامی دختران دانش آموز در لیسه پسرانه مرکز بامیان که شمار شان نزدیک به دو صد و پنجاه نفر است در صنف درسی حاضر نخواهند شد.
این دانش آموز دختر از شورای ولایتی بامیان خواستند که برای حل مشکلات شان، به صورت جدی وارد عمل شود.

اعتصاب کاری آموزگاران
در همین حال، شماری از آموزگاران زن در لیسۀ پسرانۀ مرکز بامیان گفته اند که در اعتراض به رفتار توهین‌آموز رییس معارف با دانش آموزان، اعتصاب کاری کردند.
بیگم یکی از این آموزگارانان گفته است که تعداد آموزگارانان اعتصاب کننده بیشتر از بیست تن است و تا زمانی که رییس معارف از دانش آموزان معذرت خواهی نکند، به اعتصاب شان ادامه می‌دهند.
خانم بیگم تاکید کرد که رییس معارف بامیان باید همانطوری که دانش آموزان را مورد توهین و تحقیر قرار داده است، برای اعاده حیثیت آنان از معذرت خواهی نیز ابایی نداشته باشد.
دانش آموزان و آموزگارانان معترض هشدار دادند، در صورتی که به مشکلات شان رسیده‌گی نشود، به اعتراضات شان ادامه خواهند داد.
با این حال محمدرضا ادا رییس معارف بامیان گفته است که در ادارۀ او هیچ گونه تخطی از قانون معارف وجود ندارد.
آقای ادا، راه اندازی حرکت اعتراضی دانش آموز دختر را کار برخی حلقات سیاسی، برای زیر سوال بردن دستاوردهای معارف در بامیان خوانده است.

وعده حل مشکل از سوی شورای ولایتی
از سوی دیگر، محمد عزیز شفق معاون شورای ولایتی بامیان به دانش آموزان و آموزگارانان معترض وعده داده است که هرچه زودتر در حل مشکلات شان اقدام خواهند کرد.
آقای شفق گفته است که اعضای شورای ولایتی به منظور رسیده‌گی به مشکلات دانش آموزان، روز یکشنبه هفته آینده به لیسه پسرانه مرکز بامیان خواهند رفت تا در این زمینه با رییس معارف به توافقی دست یابند.
این عضو شورای ولایتی تأکید کرد که رفتار رییس معارف با دختران دانش آموز نامناسب بوده و حال باید به نحوی رضایت این دانش آموزان را بدست آورد.
بر اساس اظهارات او، شکایات زیادی از بد رفتاری استادان از لیسۀ دخترانه مرکز بامیان و برخی دیگر از مکاتب این ولایت نیز به شورای ولایتی رسیده، اما قربانیان خشونت‌ها از پیگیری قضیه منصرف شده و با این شورا همکاری نمی‌کنند.
ریاست معارف بامیان از سال گذشته به این سو مورد انتقاد شدید مردم و اعضای شورای ولایتی بامیان قرار دارد.
این اداره، سال گذشته در کنفرانس گزارش دهی دولت به ملت نیز از سوی اعضای شورای ولایتی بامیان متهم به فساد اداری گسترده شده بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.