ریاست عدلیۀ بلخ: ناقضان قانون بیشتر افراد دولتی اند

/

mandegar-3مسوولان عدلی و قضایی بلخ می‌گویند که قانون بیشتر توسط نیروهای امنیتی و زورمندان زیر پا می‌شود. آنان که به مناسبت هفتۀ قانون اساسی دور هم جمع شدند، از حکومت خواستند تا مانع نقض قانون از سوی افراد زورمند و دولتی شود.
جعفر مصباح، رییس عدلیه ولایت بلخ با بیان این مطلب می‌گوید که دولت‌مردان و زورمندان با استفاده از اهرم قدرت، قانون را به خواست خود تعبیر می‌کنند. آقای مصباح می‌گوید که افراد زیادی در نقض قانون دست دارند، اما به دلایلی نمی‌توان نام آنان را افشا کرد.
رییس عدلیه بلخ می‌افزاید که فهرست افرادی که در برابر قانون از زور استفاده می‌کنند موجود است، اما نشر و پخش آن از صلاحیت‌های این ریاست بیرون است.
با این حال سید کمال سادات، فرمانده پولیس بلخ می‌گوید که در بیشتر موارد چنین افرادی بازداشت شده و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند.
به گزارش سلام وطن دار، عدم تطبیق قانون از سوی زورمندان و افراد دولتی معضلی بوده که از آوان تشکیل حکومت وحدت ملی و حتا دوران حکومت حامد کرزی جنجال‌آفرین بوده است. با این که نهادهای گوناگون ملی و بین‌المللی برای مبارزه با ناقضان قانون در این مدت مبارزه کرده اند، اما تاکنون این معضل به گونۀ کلی حل نشده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.