عالمان دینی در بامیان قانون منع خشونت را فرا گرفتند

/

به صدها عالم دین در ولایت بامیان، قانون منع خشونت علیه زنان آموزش داده شد.
فاطمه کاظمی رییس امور زنان ولایت بامیان می‌گوید که در دو سال گذشته بیش از هشتصد عالم دین در این ولایت قانون منع خشونت علیه زنان را از طریق برنامه‌های آگاهی‌دهی این ریاست آموزش دیده اند.
او می‌افزاید که این علما از سراسر ولایت بامیان در ده‌ها سمینار و ورکشاپ آموزشی ریاست امور زنان شرکت نمودند که از مبنا، مواد و اساسات قانون منع خشونت علیه زنان آگاهی یافتند.
به گفتۀ رییس امور زنان ولایت بامیان، آموزش علما سبب آگاهی بیشتر باشنده‌گان این ولایت از قانون منع خشونت شده است.
محمد یاسین احمدی رییس شورای علمای بامیان می‌گوید که خطبه‌ها و سخنرانی‌های علما در آگاهی‌دهی مردم به خصوص زنان از حقوق شان مؤثر بوده است.
به گفتۀ وی، بر اساس قانون منع خشونت و اصول کاری کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان، عالمان دین و نهادهای مدنی مکلف به آگاهی دهی به مردم از این قانون می‌باشند.
از طرفی هم بر اساس گزارش‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر و ریاست امور زنان بامیان، در یک سال اخیر آمار شکایت‌ها ناشی از اعمال خشونت علیه زنان در این ولایت افزایش یافته است.
بانو کاظمی می‌گوید که افزایش آمار خشونت علیه زنان به این معنا نیست که موارد خشونت افزایش یافته؛ بل میزان آگاهی زنان از حقوش شان بالا ر فته است.
او می‌افزاید که در هشت ماه گذشته ۱۳۹۱ خورشیدی پنجاه مورد خشونت علیه زنان در این ریاست ثبت شده است، در حالی که در تمام سال گذشته این آمار به ۴۵ مورد رسیده بود.
عبدالاحد فرزام رییس دفتر بامیان کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز از ۴۹ درصد افزایش ثبت آمار خشونت در این ولایت گزارش داده است.
به گفتۀ وی، در تمام سال ۱۳۹۰ خورشیدی ۶۹ مورد خشونت علیه زنان در بامیان ثبت شده بود، اما امسال تنها در هشت ماه گذشته ۱۳۵ مورد خشونت علیه زنان در این دفتر به ثبت رسیده است.

اشتراک گذاري با دوستان :