فرماندۀ پولیس تخار خبرنگاران را تهدید می‌کند

/

خبرنگاران از تهدیدشدن توسط فرمانده پولیس تخار شاکی هستند.
مشکل میان روزنامه‌نگاران، با خیرمحمد تیمور مشهور به «چریک» فرمانده پولیس تخار، زمانی آغاز شد که محمد داوود یکی از باشنده‌گان ولسوالی کلفگان ادعا کرد که دستیار پیشین آقای تیمور، زن وی را ربوده، پس از تجاوز به وی، او را به زور به نکاح خود درآورده است.
از سوی دیگر، مرد دیگری، در گفت‌وگو با رسانه‌ها، ادعا کرده که توسط حمزه برادرزادۀ خیرمحمد تیمور، تقی برادرش را کشته و فرار کرده و به گفتۀ وی، اما فرمانده پولیس تخار، از تعقیب و گرفتاری متهم خودداری می‌کند.
روزنامه‌نگاران حوزۀ شمال‌شرق افغانستان در نشست فوق‌العاده‌یی، افزایش تهدیدها بر خود را در موقعیت‌های کاری‌شان، بی‌پیشنه خوانده و از توهین و تحقیر و عدم اطلاع‌دهی به موقع، از سوی فرمانده پولیس تخار، نیز گلایه کرده، با نوشتن  یک نامۀ سرگشاده به رییس‌جمهور افغانستان، خواهان رسیدگی به مشکل‌های‌شان شدند.
سید یاسین دهزاد، رییس اتحادیۀ ملی خبرنگاران می‌گوید: «زمانی‌که خبرنگاران برای گرفتن جزییات این روی‌دادها به دفتر فرماندهی پولیس تخار مراجعت کرده‌اند وی از گفت‌وگو اطلاع‌دهی در این مورد خودداری کرده است.»
خبرنگاران ادعا می‌کنند که فرمانده پولیس تخار، نه تنها اطلاع نمی‌دهد، بل‌که به توهین و تحقیر و راندن خبرنگاران از دفتر خویش نیز اقدام کرده است.
اما خیرمحمد تیمور فرمانده پولیس تخار، پس از ابراز واکنش خبرنگاران، تمام ادعای خبرنگاران را رد می‌کند و تاکید دارد که برای رسیده‌گی به پروندۀ کسانی‌که مجرم باشند، ولو که از نزدیکان وی باشد، نیز رسیده‌گی جدی کرده است.
روزنامه‌نگاران شمال‌شرق می‌گویند که با مجبوریت بسیار، طی نامه‌یی سرگشاده به رییس‌جمهوری افغانستان از وی خواسته‌اند تا به برخوردهای تهدیدآمیز و توهین‌بار از سوی خیر محمد تیمور فرمانده پولیس تخار در شمال‌شرق افغانستان رسیده‌گی کند.
خبرنگاران نسبت مشکلاتی، نشست واکنشی‌شان را در برابر اطلاع‌ندادن و اهانت‌باری رفتار فرمانده پولیس تخار، در ولایت کندز برگزار کرده بودند.
روزنامه نگاران شمال‌شرق می‌گویند: با وجود آن‌که فضای کاری با گذشت هر روز، برای آنان تنگ‌تر می‌شود؛ دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل حقوق بشر و دفتر سازمان ملل متحد در شمال‌شرق، وعده سپرده‌اند که صدای آنان را به مسؤولان دست اول می‌رسانند.

اشتراک گذاري با دوستان :