فرهنگستان پنجشیر به لیسۀ گلاب‌الدین شهید کتاب اهدا کرد

۱۰ قوس ۱۳۹۶

mandegar-3ماندگار: فرهنگستان پنجشیر بیش از دوصد عنوان کتاب را به کتاب‌خانۀ لیسۀ گلاب‌الدین شهید که در ولسوالی شتل ولایت پنجشیر قرار دارد، اهدا کرد.
اعضای فرهنگستان پنجشیر می‌گویند که این کتاب‌ها شامل بخش‌های علوم دینی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فورم‌های کانکور می‌باشد.
فرهنگستان پنجشیر هم‌چنان در نظر دارد که به تمامی ولسوالی‌های ولایت پنجشیر غرض باور شدن فرهنگ مطالعه در میان جوانان و دانش آموزان کتاب اهدا کند.
فرهنگستان پنجشیر پیش از این، هزاران عنوان کتاب را به دانشگاه ولایت پنجشیر نهاد تخنیکی و مسلکی ولایت پنجشیر، کتاب‌خانۀ زندان ولایت پنجشیر و سایر نهادهای آموزشی و تحصیلی این ولایت اهدا کرده است.
گفتنی که این کتاب‌ها به هدف گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی از طریق کارزاری توسط اعضای فرهنگستان پنجشیر گردآوری شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.