هزاران کودک در هرات کار شاقه می‌کنند

۱ قوس ۱۳۹۱

از روز جهانی کودک در تالار کنفرانس‌های حقوق بشر هرات روز گذشته بزرگداشت به عمل آمد.
در محفلی که به همین مناسبت برگزار گردیده بود، سید عبدالقادر رحیمی رییس ساحوی کمیسیون حقوق بشر در هرات، خانم بصیره محمدی رییس کار و امور اجتماعی، شمس الدین عثمانی مسوول بخش برنامۀ موسسۀ وارچا و شماری از کودکان خیابانی و بیجا شده‌گان اشتراک داشتند.
آقای رحیمی گفت که افغانستان یکی از امضا کننده‌گان کنوانسیون حقوق کودک می‌باشد؛ دولت افغانستان قسمتی از خواسته‌های این کنوانسیون که مکتب رفتن و واکسیناسیون کودکان می‌باشد را تطبیق کرده است، اما تا اکنون نیز شماری از کودکان دست به کارهای شاقه زده، معتاد و یا محروم از تحصیل می‌باشند و یا مجبور به ازدواج می‌شوند.
وی گفت نظر به آماری که نشر شده سه تا ده هزار کودک خیابانی در هرات وجود دارند، اما آماری که نزد کمیسیون ساحوی حقوق بشر در هرات وجود دارد، نشان می‌دهد که از سه تا پنج هزار کودک خیابانی در هرات وجود دارند که این سبب نگرانی مسوولان کمیسیون حقوق بشر و نهادهای حمایت از کودکان شده است.
خانم محمدی گفت که بیشترین مشکلات کودکان از عدم اصلاح خانواده‌ها می‌باشد، ظلم هایی که شماری از خانواده‌ها بر کودکان شان روا می‌دارند، پیامدهای بدی را در قبال دارد.
وی همچنان افزود بر اساس سروی که سال گذشته ریاست کار و امور اجتماعی به همکاری ملل متحد در هرات انجام داد ۷۵۰۰ کودک خیابانی در این ولایت وجود داشت که ۳۵۰۰ نفر از این کودکان مستحق خدمات شناخته شدند.
آقای عثمانی گفت که هدف از برگزاری این محفل بزرگداشت از روز جهانی کودک می‌باشد که به همکاری ریاست کار و امور اجتماعی، دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر و یونسف برگزار گردیده است.
در حالی از روز جهانی کودک در هرات بزرگداشت می‌شود که هزاران کودک به خاطر به دست‌آوردن لقمه نانی، روزها تا شب در خیابان‌های هرات مصروف کارهای شاقه می‌باشند و چندین مورد تجاوز جنسی و قتل این کودکان را هرات در این روزها شاهد بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.