والی نورستان: برگزاری انتخابات نورستان در ننگرهار توهین به مردم ماست

/

والی نورستان می‌گوید که برگزاری انتخابات هیأت اداری شورای ولایتی نورستان که چندی پیش در ننگرهار صورت گرفت، برای نورستان شرم و برای نورستانی‌ها توهین بزرگی است.
تمیم نورستانی می‌گوید که تنها چهار عضو شورای ولایتی نورستان در آن ولایت حضور دارند و متباقی اعضا به شمول رییس و معاون شورا در ننگرهار به سر می‌برند.
آقای نورستانی اضافه می‌کند که. شماری از اعضای شورای ولایتی چهار سال است که به دفتر مرکزی شورا در پارون – مرکز نورستان – نیامده اند که با اینکار هم خود و هم مردم آن ولایت را بدنام ساخته اند.
عنایت الرحمان مذهبیار، رییس شورای ولایتی نورستان می‌گوید که دروازه شورای ولایتی به روی مردم باز است. به گفتۀ او، دو تن از اعضای شورای ولایتی در نورستان حضور دارند و همه روزه به مشکلات مردم رسیده‌گی می‌کنند.
مذهبیار می‌گوید که انتخابات به دلیل معاذیر امنیتی و مسدود بودن راه‌های منتهی به نورستان، در ننگرهار صورت گرفت.
رییس شورای ولایتی نورستان می‌گوید که به خاطر فعالیت و تسلط شورشیان بر مسیرهای رفت و آمد، نماینده‌گان سازمان‌های غیر دولتی، کارمندان ملل متحد و نماینده‌گان شورا به مرکز نورستان رفت و برگشت کرده نمی‌توانند.

زیرسوال رفتن مشروعیت انتخابات
جانداد سپین غر، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می‌گوید که انتخاب هیأت اداری شورای ولایتی در بیرون از ولایت، مشروعیت انتخابات را زیر سوال می‌برد. زیرا به گفتۀ وی، شاید مردم ولایت با انتخاب رییس و اعضای شورا مخالفت داشته باشند.
والی نورستان نیز مشکلات راه‌های مواصلاتی آن ولایت را که به کنر و لغمان منتهی می‌گردد، تایید کرد اما گزارشاتی را رد کرد که گویا ادارۀ امور نورستان از کابل یا ننگرهار صورت می‌گیرد. او این ادعاها را «سر و صدای دشمنان» عنوان کرد.
تمیم نورستانی با شکایت از حکومت مرکزی می‌گوید که ولایت نورستان به دست فراموشی سپرده شده است. او گفت که تطبیق پروژه‌های عمرانی نهایت اندک است.
آقای نورستانی گفت که در سرتاسر نورستان ۲۰۰ مکتب ابتداییه، متوسطه و لیسه وجود دارد که تنها ۷۰ مکتب تعمیر دارد. او می افزاید که ۸۰ در صد آموزگاران علمای دینی استند و بنا بر نبود آموزگاران مسلکی کیفیت معارف در آن ولایت بسیار پایان است.
مقام‌های ولایت نورستان می‌گویند که ولسوالی وایگل آن ولایت از دو سال به این سو زیر ادارۀ طالبان است و ولسوالی ماندول ولسوال ندارد. اما به گفتۀ آنان، برای نخستین بار معاون والی، رییس معارف و ولسوال نورگرام آن ولایت از طریق رقابت آزاد مقرر شدند.

اشتراک گذاري با دوستان :