پنجاه هزار خانه در هرات بی برق شدند

۱ جدی ۱۳۹۱

پنجاه هزار خانه‌وار در هرات از چند روز بدین سو در تاریکی مطلق به سر می‌برند.
برق پنجاه هزار خانه در هرات که از کشور ترکمنستان تأمین می‌شد، از مدت یک هفته بدین سو قطع گردیده است ومردم شبها را در تاریکی به سر می برند.
انجینر محمد سرور صدیقی رییس هرات برشنا در یک نشست خبری می‌گوید که قطع برق از مدت یک هفته بدین سو به صورت وقفه‌یی در هرات از سوی کشور ترکمنستان صورت می‌گیرد. این کار بدون هماهنگی با مقامات ادارۀ محلی هرات صورت گرفته که سبب چالش های تخنیکی و خساره هنگفتی به مردم هرات گردیده است.
به گفتۀ وی، علت قعط برق از کشور ترکمنستان سردی هوا در شهر ماریکرس این کشور می‌باشد که سبب خرابی دو توربین شده است.
او افزود که مسوولان کشور ترکمنستان وعده سپردند که این مشکل تا چند روز آینده حل می شود.
وی گفت که ۱۹۰ هزار مشترک برق در هرات وجود دارد که از آن جمله ۱۴۰ هزار مشتر ک از برق ایران استفاده می کنند و پنجاه هزار دیگر از برق وارداتی ترکمنستان استفاده می کنند.
در حالی که هرات به ۳۰۰ میگاوات برق ضرورت دارد، اما برق فعلی که وارد هرات می شود ۱۱۰ میگاوات است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.