پیگیری پروندۀ متوقف‌شدن ساخت یک بیمارستان از سوی قزاقستان در بامیان

/

mnandegar-3ده‌ها فعال رسانه‌یی و یک نهاد مدنی در شهر آلماتی کشور قزاقستان، پرونده متوقف‌شدن ساخت یک بیمارستان در ولسوالی ورس ولایت بامیان را دوباره به گردش انداخته اند.
در این نامه آمده که دولت قزاقستان مکلف است که در راستای تعهد که انجام داده موضوع را پیگیری و به نهاد های زیربط قزاقستانی هدایت بدهد
قرار بود که قزاقستان یک بیمارستان پنجاه بستر را در ولسوالی ورس ولایت بامیان بسازد جایی‌که ساکنان آن بسیار محروم هستند و اشد ضررورت به بیمارستان و دسترسی به امکانات بهداشتی دارند.
کار ساخت این بیمارستان به دلایلی که تاهنوز معلوم نیست از شش سال بدین سو متوقف شده و شرکت که قرار بود این بیمارستان را بسازد نیز از کار دست کشیده است.
هزینه ساخت این بیمارستان از سوی دولت قزاقستان پرداخت می‌شد.
این بیمارستان براساس توافق که میان دولت های افغانستان و قزاقستان صورت گرفته بود، باید ساخته می شد اما پس از مدت کوتاه شروع کار ساخت، پروژه متوقف شد.
متوقف شدن این پروژه باعث شده است که ساکنان ولسوالی ورس، بیماران خود را با گذشتن از راه های صعب العبور به مرکز ولایت و یا دیگر مناطق انتقال دهند.
شماری از دانشجویان دانشگاه های قزاقستان حدود یک ماه پیش در دیدار با حامد کرزی، خواهان پیگیری ساخت این بیمارستان از سوی رییس جمهوری شدند.
دانشجویان به آقای کرزی گفتند که به منظور تحکیم روابط حسنه با کشور قزاقستان این شفاخانه بنام سنجراسفندیاروف مسمیشودکهرییس جمهور کرزی نیز در مورد موافقت کرده است.
حامد کرزی به مسوولان هدایت داده بود که این موضوع را پیگیری کنند.
حال، یک نهاد فعال مدنی مشهور قزاقی از دولت قزاقستان خواسته که تکلیف ساخت این بیمارستان را مشخص کند.
نهاد مدنی موسوم به بولشق (آینده) به منظور دادخواهی با ارسال نامه اعتراضی به عنوانی کریم وسیموف، نخست وزیر قزاقستان خواهان پیگری این پروژه شده است.
در این نامه آمده که دولت قزاقستان مکلف است که در راستای تعهد که با جانب افغانستان انجام داده موضوع را پیگیری و به نهاد های زیربط قزاقستانی هدایت بدهد.
در بخش نامه آمده : این پروژه در یک منطقه محروم افغانستان باید ساخته شود و ما مکلفیت داریم که مردمان محروم را مورد حمایت خود قرار دهیم.
نهاد بولشق از نخست وزیر خواسته است که باید در این مورد تحقیق شود که چرا این پروژه متوقف شده است؟ و پول آن از بودجه دولت به کجا رفته است؟

اشتراک گذاري با دوستان :