اعتـراف به حقـانیت دیدگـاه قهرمان ملـی کـشور

گزارشگر:چهار شنبه 1 سنبله 1396 ۳۱ اسد ۱۳۹۶

امرالله صالح- رهبر روند سبز/

mandegar-3شش عنصر عنصر جدید و دلگرم کننده در استراتژی جدید امریکا
اول: اذعان و اعتراف به نقش مخرب پاکستان در صلح و امنیت افغانستان و جستجوی حل واقع‌بینانه و دپلوماتیک برای این معضل. چیزی که در گذشته هیچ‌گاه امریکا به‌صورت آشکار به آن نپرداخته بود.
دوم: آغاز فصل جدید همکاری آنهم به‌صورت علنی با کشور هندوستان در ایجاد صلح، ثبات و توسعه اقتصادی. امریکا در چهل سال گذشته، هیچ‌گاه نقش موثر و مثبت هندوستان را در افغانستان اذعان نکرده بود. این اولین‌بار است که امریکا هندوستان را شریک استراتژیک خود خطاب می‌کند.
سوم: تاکید بر محوریت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در امر مبارزه با طالب و حفاظت از دست‌آوردهای دولت و مردم افغانستان با همکاری نظامی و اقتصادی امریکا. یعنی اینکه این نیروها باید به عنوان فکتور اصلی محاسبه گردند و از قاعده و اصول روند دموکراتیک در داخل کشور حفاظت نمایند و تحولات داخل افغانستان از معاملات منطقه‌یی، قوت و ضعف طالب و تروریست‌ها رهایی یابد. این وضاحت ماموریت و رسالت نیروهای افغانستان را در تصویر بزرگ برجسته و واضح می‌سازد و نگرانی‌های ایجاد شده توسط دسیسه‌سازان را که گویا قیمت صلح انحلال شماری از نهادها و پاگذاشتن بر ارزش‌هاست باطل می‌نماید.
چهارم: تقسیم واضح مسوولیت‌ها بین دولت افغانستان و شرکای جهان آن. یعنی امریکا هیچ نیت بر تحمیل ارزش‌های بیگانه بر تعاملات سیاسی و فرهنگی افغانستان ندارد و این مسوولیت دولت افغانستان است که قرارداد اجتماعی با شهروندان خویش را تحکیم ببخشد و در امر دولت‌سازی خودش را از مسایل کوچک برهاند، مبارزه با فساد و نهادسازی را با وضاحت انجام دهد و منحیث دولت عمل کند نه یک گروه سیاسی و یا حوزوی. در مقابل امریکا مسوولیت‌اش را منحیث یک شریک استراتژیک ادا خواهد کرد.
پنجم: فرمانده نیروهای ماموریت قاطع و ناتو در افغانستان در تعین استراتژی جنگی و عملیاتی دست باز دارد و خارج از مداخله روزمره واشنگتن تصمیم تاکتیکی خواهد گرفت. این وضاحت تمام مصلحت‌های اداری و بیروکراتیک را که باعث ایجاد محدودیت عملیاتی شده بود دور می‌سازد و قضاوت چه باید کرد را به کابل انتقال می‌دهد.
ششم: مذاکره احتمالی با طالب و باداران طالب باید از موقف قوت صورت گیرد و به آنها تفهیم گردد که مالکیت زمان از اختیار شان برآمده است. اینکه گفته می‌شد زمان با طالبان است، ولی زمان سنج‌ها و ساعت‌ها با بقیه ذهنیت باطل است. افغانستان کشور – دولت است و شرکای جهانی افغانستان فکتور ثبات اند و متغییر و موقتی پنداشته نشوند.
من بنابر وضاحت‌های فوق از استراتژی تازه امریکا استقبال می‌نمایم و تطبیق آنرا به خیر و فلاح کشور خویش می‌دانم. در امر کامیابی این استراتژی می‌بایست سهم بگیریم. جا دارد که یادآور شوم که قهرمان ملی کشور، شهید احمدشاه مسعود همیشه تاکید می‌کرد که راه حل این است که مقاومت در برابر طالب و تروریسم تقویت گردد و پاکستان به عنوان حامی تروریسم زیر فشار قرار گیرد. این استراتژی پس از میلیاردها دالر مصرف و سال‌ها غور و تعمق اعتراف به حقانیت دیدگاه قهرمان ملی ماست.
روحش شاد و یادش گرامی باد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.