با این دلایل ازدواج نکنید بهتر است!

گزارشگر:یک شنبه 4 میزان 1395 ۳ میزان ۱۳۹۵

بخش دوم و پایانی/

mandegar-3۴ـ فشار خانواده یا اجتماع
برخی از خانواده‌ها مطابق آداب، فرهنگ و عرفِ خود برای ازدواج به جوانان فشار می‌آورند. در یک جامعۀ شهری و تحصیل کرده، این فشار می‌تواند نامحسوس و ظریف باشد. اما در جامعه‌یی دیگر با صراحت و به‌طور مستقیم از جوان می‌خواهند که ازدواج کند. خانم‌ها بیشتر در معرض این استرس هستند. بسیاری‌ها از وقتی که شهرِ خود را ترک می‌کنند و به دانشگاه می‌روند، پس از مدتی شاهد ازدواج هم‌صنفی‌های دورۀ دبیرستان خود خواهند بود که حتا فرزند‌دار نیز شده‌اند و همین می‌تواند بر آن‌ها فشار روانی و استرس وارد کند. در ازدواج نباید عجله کرد. معمولاً شتاب در ازدواج، به ارتباط شاد و سالمی منجر نمی‌شود. افرادی که با دلایل درست سعی در انتخاب همسر دارند، نباید تسلیم این فشارها شوند.

۵ـ نیاز جنسی
ازدواج تنها به‌دلیل رفع نیاز جنسی احتمالاً نمی‌تواند به ازدواج موفقی منجر شود. چرا که دیگر عوامل مرتبط با ازدواج، معمولاً از چشم دور می‌ماند. در این گونه ازدواج، زیبایی‌های ظاهری همسر بیشتر مد نظر قرار می‌گیرد و شتاب و عجله نیز عامل تأثیرگذار منفیِ دیگری است. در فرهنگ عامه، به اشتباه، باور بر این است که عدم ارضای نیاز جنسی سبب برخی بیماری‌های روانی می‌شود. مثلاً برای بهبود حال بیماران روانی، برخی توصیه به ازدواج می‌کنند که نه تنها حال بیمار را بهبود نخواهد بخشید، بلکه استرس و فشار روانی بیشتری را ایجاد خواهد کرد.

۶ـ احساس کمبود و تهی بودن
گاهی افرادی که هدفی را در زنده‌گی دنبال نمی‌کنند، نمی‌دانند که از زنده‌گی چه می‌خواهند، احساس ناکامی می‌کنند و از زنده‌گی خود راضی نیستند؛ از این‌رو برای حل این مشکلات به ازدواج روی می‌آورند، که قطعاً دلیل نادرستی برای ازدواج است.

۷ـ احساس گناه
گاهی در رابطه با یک نفر احساس گناه می‌کنیم و به‌دلیل احساس گناه یا احساس ترحم، با او ازدواج می‌کنیم. احساس گناه یا احساس ترحم به هر دلیلی که ایجاد شده باشد، یک دلیل نادرست برای ازدواج است.

منبع: تبیان

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.