بـر مـا چـه رفـت؟ روایتی برای تاریخ

شنبه 31 سرطان 1396/

بخش پنجم /
نویسنده: بهار مهر /
mandegar-3خیمه‌‌های تحص در نواحی مختلف با شور و هیجان زیادی توسط شهروندان کابل یکی پی دیگر بر افراشته می‌شد، جوانان، محاسن سفیدان، زنان و مردان زیادی از سراسر کابل به خیمه مرکزی رستاخیز تغییر واقع چهاراه شیرپور حضور به هم رساندند.
با افزایش خیمه‌ها در سطح شهر کابل، حکومت در صدد توطیه برآمد. رسانه‌های حکومتی با بخش خبرهای راه‌بندان جاده‌ها، تلاش نمودند تا مردم را برعلیه شهروندان معترض رستاخیز تغییر تحریک کنند. این حرکت منحصر به رسانه‌های حکومتی و ملیشه‌های فرهنگی آن‌ها در محافل سیاسی و رسانه‌یی نماند و رییس حکومت اشرف غنی طی نشست‌های متعدد با وکلای گذر، موسفیدان و شماری از ملا امامان مزدبگیر حکومت، بیانه‌ها و هشدارهایی را به آدرس تحصن کنندگان پخش کردند.
در همین حال، مجلس نماینده‌گان با تعیین گروهی از وکلای سراسر افغانستان رای زنی‌ها را برای گفت‌وگو با رستاخیز تغییر در هماهنگی با حکومت، آغاز نمودند.
حکومت که خود را در گفت‌وگوی مستقیم با اعتراض کنندگان ناتوان می‌دید، به پارلمان افغانستان به صورت ضمنی وظیفه سپرد، تا در مورد میانجگری نمایند.
هیئت پارلمانی از جنبش رستاخیز تغییر دعوت کردند تا به روز پنجشنبه ۱۸ جوزای ۱۳۹۶ به مجلس حضور یابند.
گروهی ۳۴ نفرۀ شورای مرکزی رستاخیز تغییر که نویسنده نیز جز آن جمع بود، پس از بحث‌های طولانی و طاقت فرسا آماده شدند تا به پارلمان بروند.
برخلاف تصور وکلا وتبلیغ نادرست حکومت در مورد ماهیت رستاخیز تغییر و اعضای شورای مرکزی، نمایندگان پارلمان دریافتند که با جمع جوانان آگاه، متعهد و با تجربه مواجه اند و باید مسوولانه به حرف‌های آن‌ها گوش فراداد.
یک تن به نمایندگی از رستاخیز تغییر، جریان اعتراض‌ها و سرکوب مستبدانه حکومت را گزارش کرد و سپس به تحلیل اوضاع پرداخت و با استناد به سوظن‌ها و سند‌های مطرح شدۀ شماری از اعضای مجلس نمایندگان نسبت به رهبری نیروهای دفاعی و امنیتی و شخص حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییس جمهور غنی، صحبت نمود.
رستاخیز تغییر با روحیه ملی و افغانستان شمول به چالش‌های که طی دو نیم سال دوره ‌کاری حکومت وحدت ملی، فرا راه مردم قرار گرفته است، اشاره نمود و از نمایندگان ملت در خانه ملت خواست که با توجه به اعتماد و رای مردم، باید به مطالبات مردم که پیش از این دراعلامیه های رستاخیز تغییر تذکر رفته است، توجه نمایند، و از بزرگتر شدن شکاف ها بین مردم و حکومت بکاهند.
اعضای پارلمان به رهبری رییس مجلس نمایندگان آقای عبدالروف ابراهیمی ضمن استعماع گزارش، توضیحات و مطالبات جنبش رستاخیز تغییر، و تایید همه‌ی موارد تذکر داده شده، وعده سپرد که در صحبتی با رییس جمهور از موقف مردم حمایت و پشتیبانی می نمایند.
هیت رستاخیز پس از دو ساعت گفت‌وگو با نمایندگان، ساختمان جدید پارلمان افغانستان را که سالی پیش به حمایت مالی کشور هندوستان اعمار و به دولت افغانستان تسلیم داده شده بود، ترک کردند.
جلسات گزارش‌دهی از جریان گفت‌وگوها با مجلس نمایندگان به سایر اعضای رستاخیز تغییر و مردم در خیمه مرکزی پس از ظهر همان روز برگزار شد.
ظاهراً رستاخیز تغییر گزینۀ دیگری جز انتظار نداشت، توپ به میدان حکومت بود و باید تصمیم می‌گرفتند تا با معترضین و ادامه اعتراضات چگونه برخورد می‌کنند.
ادامه دارد…

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.