تفاوت سنی چه‌قدر در ازدواج اهمیت دارد؟

گزارشگر:سه شنبه 28 ثور 1395 ۲۷ ثور ۱۳۹۵

بخش نخست/

mandegar-3دوره‌یی که مردها با زن‌های ۱۰ یا ۲۰ سال کوچک‌تر از خودشان ازدواج می‌کردند، تقریباً گذشته است. امروزه ازدواج‌هایی که در آن زوج‌ها هم‌سال‌اند و یا ازدواج‌هایی که در آن زن بزرگ‌تر از مرد است، بیشتر از گذشته دیده می‌شود.
کوچک‌تر بودن زن از مرد در ازدواج، یک باور سنتی است. از همین‌رو، روان‌شناسان دربارۀ تفاوت سنی مناسب برای یک ازدواج موفقیت‌آمیز، سخنان مفیدی دارند که چکیده‌یی از آن در این‌جا ذکر می‌گردد.
تفاوت سنی مناسب
اگر تفاوت سنی میان زن و مرد سه تا چهار سال باشد، از یک حد معمولی برخوردار است. این مورد بسته‌گی به این دارد که چه‌قدر زن و مرد بتوانند این فاصله را باور داشته باشند. این مساله را نمی‌توان به همه تعمیم داد و به این معنا نیست که همۀ کسانی که چنین اختلاف سنی‌یی دارند، زنده‌گی مشترک خوبی دارند.
البته هرچه فاصلۀ سنی زوجین کمتر باشد، احتمال تفاهم بیشتر است؛ چرا که دو نفر با تفاوت سنی زیاد، در دو مرحلۀ متفاوت از زنده‌گی هستند و نیازها و خصوصیات آن‌ها بالطبع متفاوت است.
همان‌طور که از گذشته تا به حال شنیده‌ایم، تفاوت در سن بلوغ دختر و پسر این روند را طوری نهادینه کرده که پسرها باتوجه به دیرتر بالغ شدن‌شان، باید از دخترها بزرگ‌تر باشند.
با این حال، فاکتور سن به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کنندۀ یک ازدواج موفق باشد. انگیزۀ زوج‌ها برای ازدواج با یکدیگر در این زمینه بسیار دخیل است. هستند کسانی که با انگیزه‌های اقتصادی، با افرادی ازدواج می‌کنند که تفاوت سنی بسیار زیادی با آن‌ها دارند؛ ازدواجی بدون پایه‌های عاطفی و شناخت که نبودن عامل علاقه در این نوع از ازدواج‌ها، آن‌ها را با شکست مواجه می‌کند. در این صورت نمی‌توان گفت شکست این زنده‌گی تنها به خاطر بالابودن سن یکی از دو زوج بوده است.
بزرگ‌تر بودن مرد
از گذشته تا به امروز، تفاوت سنی در ازدواج به گونه‌یی بوده که مرد چندسالی بزرگ‌تر از زن بوده است. در جوامعی مثل جامعۀ ما، مرد با خاصیت مردسالارانه‌یی که از گذشته در اطراف خود دیده و شنیده، مدیر بودن در خانواده و حرف آخر زدن را تعریفی از خود می‌داند. از سوی دیگر، بزرگ‌تر بودن مرد، نوعی توازن رفتاری را در خانواده به دنبال دارد. با این حال، معیارها با گذشت زمان در حال تغییر و دگرگونی است.
حضور زنان در جامعه و فعالیت‌های اجتماعی آن‌ها، توجه بیشتر آن‌ها به تحصیلات و ارتقای علم و به‌دست آوردن موقعیت‌هایی برتر حتا بسیار معتبرتر از مردها، تا حدودی باعث تغییر سن ازدواج شده و به همین خاطر است که در جامعۀ امروز زنانی که از همسران خود بزرگ‌تر هستند نیز دیده می‌شوند.
بزرگ‌تر بودن زن
اگرچه هنوز مسالۀ بزرگ بودن زن از مرد، چه از نظر فرهنگی و چه از نظر اجتماعی، در جامعۀ ما پذیرفته شده نیست؛ اما نمی‌توانیم برای همۀ افراد، نسخه‌های واحد و یکسانی بپیچیم. اگر دو نفر تفاهم فرهنگی و اخلاقی داشته باشند، هم‌سن بودن یا بزرگ‌تر بودن دختر از پسر، مشکل خیلی حاد و پیچیده‌یی نیست.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.