حزب التحریر، دیدگاه‌‌‌ها و روش دعوت

گزارشگر:عزیز احمد حنیف/ دو شنبه 12 قوس 1397 ۱۲ قوس ۱۳۹۷

بخش نخست/

mandegar-3هفتم: مرزکشی‌های سیاسی بر مبنای قومیت و ناسیونالیسم
حزب التحریر به‌ این باور است که مرزکشی‌های سیاسی میان کشورهای اسلامی و رقابت‌های منفی بر مبنای قومیت، هویت ملی، زبان و ملحوظات دیگر، رشتۀ مستحکمِ ایمانی میان مسلمانان جهان را که به‌سان پیکر یگانه بودند، قطع کرده است و این مرز‌ها با گذشت هر روز، رقابت‌های منفی میان کشورهای اسلامی را بر بنیاد منافع مادی افزایش می‌دهد و روحیۀ دوگانه‌گی و رقابتی از نوع غیرسالمِ آن را میان جوامع اسلامی تقویت می‌کند و سرانجام، به دشمنی و عداوت تبدیل می‌گردد.
به باور حزب، این مرزهای سیاسی منفور، فقط از راه تربیتِ توده‌های میلیونی بر مبنای انگیزۀ فکری-سیاسی بر اساس پیوند ایمانی و انقلاب فکری جهانی و به‌دست گرفتن قدرت و استقلالیت واقعیِ سیاسی کشورهای اسلامی، عملاً برداشته می‌شود؛ نه از راه‌های آموزشی، نه از طریق خانقاه‌ها و مؤسسات خیریه و نه از راه فعالیت‌های مدنی نرم در زیر پرچم نظام‌های استعماری.
البته، برداشتن مرزهای سیاسی بدین معنا نیست که کشورهای اسلامی همه یکی شود؛ بلکه برای مدیریتِ شهرها و تقسیمات اداری، ما نمی‌توانیم نقشۀ سیاسی جهان را تغییر دهیم؛ آنچه که می‌توانیم انجام دهیم، ایجاد سهولت‌های لازم رفت‌وآمد برای تبادل کالا، عرضه و تقاضای متوازن اموال تجاری، تبادل همکاری در عرصه‌های مختلف آموزشی، نظامی، صنعت و تولید، استفاده از تجارب همدیگر و زنده ساختنِ روحیۀ یگانه‌گی میان امت اسلامی بر اساس آیۀ مبارکۀ «انما المؤمنون اخوه» می‌باشد.
از این‌طریق ما می‌توانیم بر نظام‌های مستبد در کشورهای اسلامی خاتمه دهیم؛ دست مداخلات استعماری از سوی بیگانه‌گان قطع گردد و مسلمانان در راه ترقی و سعادت در عرصه‌های مختلف قدم بگذارند.

مراحـل فعالیت سیاسی حـزب التحـریر
از آنجایی ‌که حزب التحریر یک حزب سیاسی-‌‌فکری است؛ از میان جوانان اعم از ذکور و اناث، روشن‌فکران و تحصیل‌کرده‌ها و طبقۀ روحانی سربازگیری می‌کند و در چارچوب آموزشی و تربیتیِ ویژه‌ و هدف‌مندانه‌ افراد را منسجم می‌سازد.
مرحلۀ تثقیف یا مسلح ساختن فرد به برخی باورها و برداشت‌های فقهی مبنی بر فرضیت دعوت به سوی حاکمیت مجدد سیاسی اسلام، غیراسلامی خواندن تمام دستگاه‌های سیاسی حاکم بر جوامع اسلامی، اعتقاد داشتن بر این‌که نظام دموکراسی، یک مؤلفۀ کفری و ساخته و پرداختۀ غرب است که به‌طور قطع با اسلام و جوامع اسلامی سازگاری ندارد، نخستین مرحلۀ دعوتی حزب التحریر پنداشته می‌شود.
حزب به این باور است که جهان کفر با تمام ابزار مادی و معنوی بر دنیای اسلام هجوم آورده است و در مقابل آن، به‌جز تربیت میلیونی افراد و مبارزۀ‌ فراگیر سیاسی، راه دیگری را در پیش گرفتن، در واقع مسلمانان را به ترکستان می‌کشاند. یگانه راهی ‌که ما را می‌تواند به هدف برساند، تربیت میلیونی توده‌های مردمی در جوامع مختلف اسلامی در چارچوب یک تشکل سیاسی-فکری ویژه است که در قدم نخست، افراد آن به فکر و فرهنگ اسلامی مسلح شوند و از اهمیت و جایگاه سیاست در اسلام و مبارزات آزادی‌خواهانۀ مسلمانان در درازنای تاریخ در برابر دشمنان آگاهی یابند.
حزب التحریر با مطالعه و اجتهاد در سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بدین نتیجه رسیده است که جهان امروزی اسلام، مشابه به ‌مکۀ معظمه در زنده‌گی آن‌ حضرت صلی‌الله علیه وسلم و دارالکفر است؛ بدین لحاظ، با پیروی از سنت پیامبر اعظم صلی‌الله علیه وسلم فعالیت‌های دعوتی خود را تا رسیدن به‌حاکمیت سیاسی اسلام به ‌سه مرحله تقسیم کرده است.

مرحلۀ اول: تثقیف یا تربیت فکری افراد
در این مرحله، سیرت سیاسی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم، فرود و فرازهای مبارزات تاریخی مسلمانان در مقابل دشمنان، وضعیت کنونی جهان اسلام و طرح سوالاتی پیش روی مخاطب مبنی بر اینکه راه برگشت فقط احیای خلافت بر منهج نبوی است و در این راستا برای هرنوع قربانی باید آماده شد، گذاشته می‌شود.
در این مرحله، نوعیت و شیوه‌های مداخلات کشورهای استعماری در کشورهای اسلامی، اهداف و برنامه‌های استعماری در عرصه‌های اقتصادی، آموزشی، تغییر هویت و فرهنگ دینی، پخش و نشر بی‌اعتمادی سیاسی میان رجال حکومت و احزاب سیاسی، نفاق و تفرقه‌افکنی میان مسلمانان در سطوح مختلف ملی و بین‌المللی بر بنیاد تبعیض‌های قومی و زبانی، چگونگی فعالیت‌های رسانه‌یی برای انحراف نسل جوان، گسترش زمینه‌های فساد اخلاقی، مداخلات بیگانه‌گان در ساختار نظام آموزشی از سطوح پایین تا بالا، سرگرم ساختن جوانان به مسایل غیرضروری، و مسایل دیگری از این دست، برای افراد آموزش داده می‌شود.
در این مرحله، مهم‌ترین مفهوم سیاسی‌یی که به ‌ذهن فرد، تلقین می‌شود این است ‌که روش سیاسی حزب‌التحریر قدم به ‌قدم، برگرفته از سیرت پاک پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم و هدف آن، برگشت به اصول و ارزش‌های اصیل اسلامی مطابق به‌نظام خلافت راشده در روشنی قرآن‌کریم، احادیث پیامبر اکرم صلی‌الله علیه وسلم، اجماع امت و قیاس مجتهد، با درنظرداشت واقعیت‌های زنده‌گی بشر در عصر حاضر می‌باشد.
در مرحلۀ تثقیف، حزب تلاش می‌کند تا با نفوذ عمیق در مؤسسات آموزشی و تحصیلی، امامان مساجد، طلاب مدارس دینی و افراد آگاه جامعه، بیداری سیاسی، اهمیت کار سیاسی و مسوولیت شرعی افراد در قبال آن، از دیدگاه فقه اسلامی را به ‌ذهن افراد تبلیغ و تداعی کند. در عین زمان، وضعیت کنونی مسلمانان و تهاجم وسیع دشمنان بر کشورهای اسلامی را از خلال آیات قرآن‌کریم و احادیث پیامبر اسلام با یک رویکرد فقهی ویژه‌ به‌ بحث و بررسی گرفته می‌شود و نصاب آموزشی و تربیتی ویژه نیز از سوی حلقات درسی مخصوص دنبال می‌شود تا افراد در یک هماهنگی دقیق، با انگیزۀ‌ زنده و پویایی، استوار و امیدوار به‌گونۀ تهاجمی به‌ سوی هدف حرکت کنند.
مرحلۀ تثقیف، برگرفته از دعوت پنهانی رسول گرامی اسلام صلی‌الله علیه وسلم در مکه حد اوسط سه‌سال را به‌ گونۀ پنهانی در بر می‌گیرد و در این مرحله، فرد، باید مراحل آموزشی و تربیتی‌یی را که نیاز است، بپیماید تا به مرحلۀ عضویت حزب برسد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.