ده مهارت برای دوام شادمانۀ زنده‌گی مشــترک

عظیمی مروی / شنبه 5 جدی 1394/

بخش سوم و پایانی

mandegar-3اگرچه نمی‌توان هیچ انسانی را یافت که در زنده‌گی مشترک خطا نکرده باشد، اما این خطا نیست که بنیان زنده‌گی را سست می‌کند، بلکه تکرار خطا و جبران نکردنِ آن است که باعث می‌شود زوج‌ها در طول زمان از یک‌دیگر دلسرد شوند. بعضی از خطاهای تکرار شونده که به زنده‌گی مشترک آسیب جدی می‌زند، به صورت فهرست‌وار ذکر می‌شود. بعضی همسران در زنده‌گی مشترک، خود را عقلِ کل می‌دانند و به سخن و پیشنهاد همسرشان کوچک‌ترین اعتنایی نمی‌کنند. بهتر است با متانت و صداقت بپذیرید که همسرتان در برخی کارها شایسته‌تر است و شایسته‌گی او را مورد ستایش قرار دهید. سعی کنید برای سخن و پیشنهاد او احترام قایل شوید و بدانید همه‌چیز را همه‌گان نمی‌دانند.
فرمان ندادن؛ فرمان ندهید و خانه را به قرارگاه نظامی تبدیل نکنید. متوجه باشید که خانه محل تبادل عشق و محبت است، نه کانون یکه‌تازی و فرمان‌روایی یک نفر. گاهی افکار مزاحم در ذهن یکی از همسران مانند خوره شادمانی را از زنده‌گی مشترک می‌گیرد. بهتر است به جای اعمال و رفتارهای دست‌وپاگیر و اندیشیدن به امور نامطلوب، انرژی خود را صرف توجه به همسر و خانواده کنید.
مقایسه نکردن؛ افزون بر این‌که هرگز نباید از ازدواج خود اظهار پشیمانی نمایید، هرگز نباید زنده‌گی خود را با دیگران مقایسه کنید و بدانید زنده‌گی هرکس مطابق سلیقه و نگرش و درایت وی شکل می‌گیرد. بنابرین مسوولیت آن‌چه را در زنده‌گی مشترک رخ می‌دهد، به عهده بگیرید و آن را به گردن همسرتان نیندازید.
مقابله به مثل نکردن؛ هرگز مقابله به مثل نکنید و به جای رفتارهای تلافی‌جویانه، رفتار مناسب با شرایط را در پیش بگیرید و در موقعیت مناسب، رفتار اشتباه همسرتان را به وی یادآور شوید.
انگشت نگذاشتن روی نقاط ضعف؛ هم‌چنین به یاد داشته باشید که هرگز روی نقاط ضعف همسرتان انگشت نگذارید. هر فردی بدون شک نقاط ضعفی دارد. آشکار و برجسته کردن این نقاط ضعف، باعث ایجاد کدورت در زنده‌گی می‌شود. هرگز از نقاط ضعف همسرتان به عنوان ابزاری برای به سکوت کشاندن یا شکست دادن او در مراحل مختلف زنده‌گی استفاده نکنید.

فرد کامل
به یاد داشته باشید که در زنده‌گی مشترک، هیچ فردی کامل نیست. به گفتۀ روان‌شناسان در یک رابطه ۲ تا ۵ نمی‌تواند ارزش عددی ۱۰ را به وجود آورد. این عبارت به این معناست که در یک رابطه فقط ۲ تا ۱۰ می‌تواند ارزش عددی ۱۰ را ایجاد کند. بنابرین اگر موارد بسیاری در همسرتان ملاحظه می‌کنید که با رفتار و خلقیات شما در تناقض است، بهتر است دست از تلاش برای تغییر دادن وی بردارید و سعی کنید که با اعمال اصل برابری در زنده‌گی مشترک، ارزش وجودی او را به عدد ۱۰ برسانید. روان‌شناسان می‌گویند شما تنها می‌توانید روابطی همسان با توانایی‌ها و شخصیت‌تان داشته باشید و قرار نیست پس از ازدواج، فرد دیگری شوید. فراموش نکنید که همۀ انسان‌ها میل به کمال دارند و به گفتۀ روان‌شناسان «همۀ ما از عشق به فردی کامل که در دل ما وجود دارد، رنج می‌بریم» همۀ ما به کسانی که گمان می‌کنیم کامل هستند، علاقۀ وافر داریم و می‌خواهیم در کنار آن‌ها به کمال برسیم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.