ده مهارت برای دوام شادمانۀ زنده‌گی مشــترک

دوشنبه 30 قوس 1394/

بخش نخست

mandegar-3عظیمی مروی
به یقین می‌دانید که در دوام یک زنده‌گی مشترک، عوامل بسیاری نقش دارد. اما شاید بسیاری از افراد نپذیرند که در یک زنده‌گی مشترکِ شاد و بادوام هم مثل یک زنده‌گی مشترک بی‌دوام و بی‌ثبات، مشکلات، چالش‌ها و فراز و نشیب‌های فراوانی وجود دارد. هیچ انسانی را نمی‌توان یافت که در زنده‌گی مشترک خطا نکرده باشد، اما این خطا نیست که بنیان زنده‌گی را سست می‌کند، بلکه تکرار خطا و جبران نکردن آن است که باعث می‌شود زوج‌ها در طول زمان از یک‌دیگر دلسرد شوند.
در واقع توانایی رویارویی با مشکلات و حل آن، مرز بین این دو نوع زنده‌گی است؛ نکته‌یی که نسل قدیم به آن «هنر زنده‌گی کردن» و نسل جدید و امروزی به آن «مهارت‌های زنده‌گی» می‌گویند. این مهارت‌ها و آن هنر هم از محیط و اطرافیان به فرد منتقل می‌شود و هم از طریق آموزش. ممکن است در ابتدا به نظر برسد که این مهارت‌ها بدیهی است و همه از آن برخوردار هستند، اما باید به یاد داشت که لحاظ کردن این مهارت‌ها و پای‌بند بودن به آن، به تمرین نیاز دارد. بنابرین تکرار و تمرین، یک اصل مهم در کسب مهارت‌های زنده‌گی است که باید آن را جدی گرفت.
در این نوشته به ده مهارت اساسی که همسران باید به آن توجه ویژه داشته باشند، اشاره شده است که مرور آن به تمام خانم‌ها و آقایان توصیه می‌شود.

مهارت‌های همسرداری
اساسی‌ترین انتخاب در طول زنده‌گی فرد، انتخاب همسر است. با شکل‌گیری نهاد خانواده، همسران به دنبال تکمیل هویت، رشد و بالنده‌گی شخصیت در سایۀ آرامش و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در کنار یک‌دیگر اند و می‌توانند مهر و محبت و صمیمیت و وفاداری را به خوبی تجربه کنند. کارشناسان امور خانواده باور دارند که مهارت همسرداری که در چهارچوب مهارت‌های زنده‌گی جای می‌گیرد، کمک می‌کند که زوج‌ها از کوتاه‌ترین لحظات باهم بودن، بیشترین بهره را ببرند. در این میان، بهتر است این مهارت‌ها را برای درک بهتر به دو دستۀ بایدها و نبایدها تقسیم‌بندی کنیم.

بایدها در زنده‌گی مشترک
رفتار منطقی؛ رفتار منطقی یکی از اساسی‌ترین مهارت‌ها در زنده‌گی مشترک است. اگر نمی‌دانید رفتار منطقی چه نوع رفتاری است، بهتر است این معیار را همواره در رفتارهای‌تان مدنظر قرار دهید. رفتار منطقی، رفتاری است که منافع خانواده بر منفعت فردی ارجحیت داشته باشد. انصاف را در رفتارها اصل قرار دهید و بی‌طرفانه قضاوت کنید. این امر فقط به صبوری و حوصله و تامل نیاز دارد. اگر در مواردی از همسرتان رفتار غیرمنصفانه‌یی می‌بینید، بهتر است به دور از عجله در قضاوت با تامل و صبوری در موقعیت مناسب، وی را از چه‌گونگی رفتارش آگاه کنید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.