ده گام به سوی ایجاد اداره‌یی خلاق‌تر

/

بخش نخست

نویسنده: جفری بام گارتنر
ترجمه: حمید میرزاآقایی

۱ـ اگر به‌راستی خواهان یک سازمان خلاق هستید، از خودتان بپرسید: «آیا آماده هستید کارکنان‌تان با بیان ایده‌های خود، سبب آزار شما شده و یا منشیِ شما با استدلال برای شما بیان کند که نظرات او از شما هوش‌مندانه‌تر است؟» پس در ابتدا در این خصوص فکر کنید.
۲ـ به این موضوع توجه داشته باشید که شما دارای یک سازمان تقریباً خلاق هستید.‏ شما کارکنانی دارید که قابلیت‌های نهفته‌یی داشته و دارای ایده‌های فراوان هستند. آن‌ها ایده‌های خود را به یک‌دیگر منتقل می‌کنند و در صورتی که به طور فعالانه در زمینۀ ارتقای خلاقیت در سازمان تلاش نکنید، تمامی این ایده‌ها، هنگامی که آنان به پشت میز کارشان برمی‌گردند، فراموش خواهند شد.
۳ـ ایجاد امنیت نمایید. این نکته اهمیتی ندارد که کارکنان سازمان شما چه‌قدر خلاق ‌اند.‏ به خاطر داشته باشید در صورتی که آنان اعتماد به مدیریت شما نداشته باشند، ایده‌های خود را منتقل نخواهند کرد و دو دلیل برای این کار وجود دارد.
ـ بیان ایده‌های نو با خود مخاطراتی را به همراه دارد؛ چه بسا ممکن است عده‌یی بیان کنند که آن‌ها می‌خواهند ایده‌یی را تحقیر نمایند و یا آنانی که علاقه‌مند به تغییرات نیستند، به مخالفت با کسانی بپردازند که ایده‌های خود را بیان کرده اند‏. بنابراین، در صورتی که اعتماد وجود نداشته باشد، کارکنان ایده‌های خوب خود را بیان نخواهند کرد.
ـ ایده‌های خوب اغلب دارای ارزش بسیار زیاد هستند و اگر کارکنان اعتماد به مدیریت نداشته باشند، تمایلی ندارند تا چنین منفعتی نصیب سازمان شود و چه بسا یک شانس بسیار خوب برای آنان باشد که ایده‌های باارزش خود را برای خویش استفاده کرده و از این طریق حتا یک شرکت برای خود ایجاد نمایند.
۴ـ شرایطی را در سازمان پدید آورید تا ارتباطات تسهیل شده و ایده‌ها در سازمان به گردش درآیند و مدیریت نیز با جدیت آنان را تحویل گرفته و مورد بررسی قرار دهد و این می‌تواند از طریق سیستم مدیریت ایده‌های شغلی انجام شود. هم‌چنین می‌توان در سازمان، دیوارِ ثبت نظرات را ایجاد نمود تا هرکسی که ایده‌یی به ذهنش می‌رسد، آن را با نام خود بر روی آن ثبت نماید.
۵ـ شرایطی را ایجاد نمایید که افراد در بیان ایده‌ها مشارکت نمایند. یک ایده، اغلب نوک یک کوه یخ است که اگر کارکنان با یک‌دیگر همکاری نمایند، این ایده توسعه یافته و از یک ایدۀ خوب به یک ایدۀ بسیار ارزش‌مند تبدیل خواهد شد.

****

اشتراک گذاري با دوستان :