سخنرانی و فن بیان

گزارشگر:رسول خان امین ۱۹ دلو ۱۳۹۷

بخش سی‌وهشتـم/

mandegarبرای تأثیرگذاری بیشتر روی مخاطب بهتر است از شیوه‎های ذیل استفاده کنید:
• نگاهی صادقانه و لبخندی کوچک و دلنشین داشته باشیم. شَک نکنید وقتی لبخند به لب‎های‎تان بیاید، صداقت هم در چشمان‎تان موج می‎زند. اگر باور ندارید، همین حالا یک لبخند کوچک بزنید.
• ارتباط چشمی مداوم برقرار کنیم. زمانی که در حال صحبت‎کردن هستیم، ارتباط چشمیِ مستمری با فرد مقابل‎مان بگیریم. شک نکنید که برقراری ارتباط چشمی مداوم، رمز مؤثر بودنِ ماست. البته به این معنی نیست که به چشمِ طرف زُل بزنیم و نگاه‎مان را ازش برنداریم. گَه‎گاه به اطراف نگاه کردن و پلک زدن هم کاملاً طبیعی است. جالب است که بدانیم زمانی که با افراد ارتباط چشمی پیوسته برقرار می‎کنیم، شنونده‎ها بیشتر به ما و صحبت‎های ما جذب می‎شوند و همین موضوع باعث می‎شود که با دقت بیشتری به پیامِ ما گوش بدهند.
• ارتباط چشمی خودمان را چه‎قدر ادامه بدهیم؟… زنده‌گی و تعاملاتش هیچ فورمول از پیش تعیین ‌شدۀ مشخصی ندارد و همین‎طور زمان ِمشخصی برای برقراری یک ارتباط چشمی وجود ندارد. بنابراین هرقدر رابطۀ ما با فرد مقابل‎مان راحت‎تر و صمیمی‎تر باشد، می‎توانیم ارتباط چشمی‎مان را طولانی‎تر برقرار کنیم.(البته دقت کنیم که هیچ‎کدام از طرفین احساس ناراحتی نداشته باشند.)
• دقیقاً کجا را نگاه کنیم؟… دقیقاً به چشم‎های مخاطب یا مخاطبان نگاه کنیم و گه‎گاهی هم به چشمِ مخالفِ مخاطب‎تان نگاه کنید.(مثلاً همیشه به چشم سمتِ راستش نگاه نکنید.)
جنس نگاه ما
نگاه ما می‎تواند جنس‎های متفاوتی داشته باشد. منظور از جنس نگاه، حسی هست که افراد از ما می‎گیرند.
نگاه صادقانه: بهترین نوعِ نگاه در روابط حرفه‎یی و یا در روابط با دوستان، نگاه صادقانه است که چهرۀ واقعی و درونِ انسان را نشان می‎دهد. هرقدر باطنِ زیباتری داشته باشیم، این نوع نگاه به زیبایی بیانش می‎کند.
نگاه خصمانه: این جنس نگاه، از روی عصبانیت و یا دشمنی هست. گویی که طرف از ما طلب دارد، یا اصطلاحی که بیان می‎کنند این است که گویی ارث پدرش را خوردیم. به هر حال، این نوع نگاه هم جزو نگاه‎های انرژی منفی هست.
نگاه عاشقانه: همان‎طور که از نام این جنس نگاه پیداست، نگاهی عاشقانه است. این عشق می‎تواند عشقِ به فرزند، عشق به پدر و مادر، عشق به همسر و یا هر چیز دیگر باشد. وقتی نگاهی عاشقانه داریم، عشق در چشمان‎مان موج می‎زند.
نگاه نفرت‌گونه: با این نگاه طرف می‎خواهد ما را قورت بدهد. این جنس نگاه هم چیزی مثل نگاه خصمانه است و یا شاید هم نقطۀ مقابل نگاه عاشقانه باشد؛ اما هر چه که هست، این نگاه حاوی انرژی و بارِ منفی می‌باشد.
نگاه تهدیدآمیز: یادتان است کودک که بودیم و زیاد شوخی می‎کردیم، پدر یا مادر یک نگاهِ چپ به ما می‌انداختند؟ این دقیقاً یک نمونۀ بارز از نگاه تهدیدآمیز است. اگر مثالی دیگری بخواهم دربارۀ نگاه تهدیدآمیز بزنم، مثل نگاه رییس‎ها به کارمندان یا کارگران‎شان. متأسفانه بعضی از رییس‎ها با نگاه تهدیدآمیزی که انجام می‎دهند، واقعاً اعتماد به نفس پرسونل خودشان را پایین می‎آورند. درست است این فقط یک نگاهِ ساده است، اما همین یک نگاه ساده می‎تواند خیلی تأثیرات بزرگی را هم روی افراد و هم روی عملکردشان داشته باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.