طلاق با مردان چه می‌کند؟

شنبه 2 حوت 1393/

بخش نخست

mnandegar-3آثار طلاق بر مردان بیش از زنان است. آسیب‌شناسان و روان‌شناسان اجتماعی معتقدند احساساتی نظیر ناامیدی، یأس، افسرده‌گی، کاهش اعتماد به نفس، کاهش پذیرشِ شخصیت فردی، زیر سوال بردنِ زیبایی‌ها و توانایی‌های شخصی و فردی بعد از متارکه به شکل گسترده و پنهان در مردان شکل می‌گیرد.
طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی بر بنیان خانواده اثرگذار است. در این میان بعضی اشخاص تصور می‌کنند زنان بیش از مردان آسیب می‌بینند. ممکن است زنان از نگاه فرهنگی و یا موضوع امرار معاش یا مسایل عاطفی آسیب ببینند، اما تخلیۀ خود از نظر روانی را با گریه و یا درد دل انجام می‌دهند؛ ولی مردان بعد از طلاق نه تنها دچار آسیب‌های روانی بیشتر می‌شوند، بلکه به خاطر ساختار اجتماعی با درون‌ریزی ناراحتی‌ها در معرض سکته و مرگ زودرس قرار می‌گیرند.

مردانِ طلاق تمایلی به ازدواجِ مجدد ندارند
مردان بعد از کودکان بیشترین آسیب را از طلاق می‌بینند. نگرانی در مورد سرنوشت فرزند و آیندۀ او، گسست عاطفی با همسر، نگاه جامعه به یک مردِ جدا شده و اشاره به ضعفِ وی به‌خاطر عدم توانایی در مدیریت زنده‌گی، عواملی هستند که مرد را مورد هجوم قرار می‌دهند.
شاید از نظر ازدواج مجدد، مردان شرایط بهتری از زنان داشته باشند، اما اکثریت مردان اعتنای چندانی به ازدواج مجدد ندارند، چرا که وحشت از تکرار شکستِ اولیه باعث نوعی تجرد طولانی و حتا تا پایان عمر در مردان می‌شود.
از نگاه مادی ممکن است مردان شرایط بهتری از زنانِ مطلقه داشته باشند، اما بسیاری از آن‌ها نیز گرفتار زندان برای پرداختِ حق مهر، از دست دادن شغل و پایگاه اجتماعی به خاطر زندان و زخم‌های عمیقِ روحی و عاطفی می‌شوند. در مجموع، تمام اعضای خانواده به‌خاطر طلاق آسیب‌های غیر قابل جبرانی را تحمل می‌کنند؛ اما بعد از فرزندان، مردان بیشتر از زنان دچار بحران‌های فکری، اجتماعی و مادی می‌شوند.

بخت کمِ مردان در ازدواج دوم
آسیب‌ها پس از طلاق در چند محور قابل بررسی است. بر اساس پژوهش‌هایی که در خصوص تأثیرات طلاق بر خانواده انجام شده است، پیامدهای فردی‌یی که طلاق بر تک‌تکِ افراد وارد می‌کند، بسیار وسیع است. سرخورده‌گی منفی، حس بدبینی و تردید و مشکلات مالی، اولین اثرات طلاق بر زنده‌گیِ فردی است که زنده‌گی مشترکِ خود را از دست داده است. حس بدبینی و تردید از ازدواج، یکی از مشکلات فراگیر در مردانِ طلاق است. آن‌ها به این فکر می‌کنند اصلاً لازم است دوباره ازدواج کنند یا خیر، یا اصلاً چه ضرورتی دارد دوباره ازدواج کنند.

منبع: سایت آفتاب

اشتراک گذاري با دوستان :