مقابله با همکارِ آزارگر

شنبه 26 جدی 1394/

بخش دوم و پایانی/

mandegar-3حتا اگر رییسِ این شخص نیستید، بازهم می‌توانید عواقبِ این کار را به او گوش‌زد کنید. می‌توانید تهدید ملایمی کنید، مثلاً بگویید: «اگر تا این تاریخ این آمار را تحویل ندهی، دیگر مایل نیستم در کارهایت به تو کمکی کنم.»
پی‌گیری کنید
نگذارید این فرد زمانِ زیادی به حال خودش باشد. اگر باید چیزی را به شما تحویل بدهد، مدام به او گوش‌زد کنید تا نتواند با بهانۀ فراموش کردن، کار شما را دچار اختلال کند. اگر این فرد تا حد زیادی در روابطش با شما از موذی‌گری و دروغ استفاده می‌کند، مکالمات‌تان با او را ضبط کنید تا در مواقع ضروری بتوانید از خودتان دفاع کنید.
اجازه بدهید این شخص دچار تردید شود
مثبت باشید و از وسوسۀ بی‌ادبی پرهیز کنید و سعی کنید فرد را به سمتی سوق دهید که متوجه خطایش شود و در مورد روش مواجهه‌اش با افراد دچار تردید شود.

از کجا می‌توانید مطمین باشید که همکار شما فردی موذی و مهاجم است؟
همیشه چند نشانه وجود دارد و شما می‌توانید راجع به این نشانه‌ها از خود سوال کنید. فراموش نکنید در برخی موقعیت‌ها، افراد این نشانه‌ها را دارند اما فردی موذی مهاجم نیستند. برای آن‌که مطمین شوید همکارتان چه شخصیتی دارد، مدت‌ها او ر زیر نظر بگیرید، سپس او را قضاوت کنید.
ـ آیا این فرد زیر لب سخن می‌گوید و نارضایتی‌اش را سرکوب می‌کند؟
ـ آیا پیش آمده کاری را که نمی‌خواهد انجام دهد، فراموش کند؟ آیا این مسأله تکرار می‌شود؟
ـ آیا این فرد توقع دارد همواره مورد تقدیر قرار بگیرد، حتا برای کوچک‌ترین اقداماتش؟ و میل به تقدیر را ابراز نمی‌کند؟
ـ آیا این فرد هرگز خواسته‌هایش را صریح بیان نمی‌کند و توقع دارد فکرش را بخوانید؟
ـ آیا این فرد در غیاب شما رفتاری متفاوت در مورد شما دارد؟
ـ آیا این فرد تظاهر می‌کند به شما بیشتر از بقیه اهمیت می‌دهد؟
ـ آیا این فرد اغلب نقشه‌هایی در مورد افراد دیگر در سر دارد؟

اما اگر خود شما آن شخص موذیِ مهاجم باشید چه؟
برای آن‌که همکاران‌تان شما را فردی موذی مهاجم تلقی نکنند، صریح و صادق باشید و از جملات مستقیم و صریحی که با «من می‌خواهم…» یا «من نیاز دارم…» آغاز می‌شوند، استفاده کنید. همکاران‌تان را مجبور نکنید به ذهن‌خوانی روی بیاورند یا درگیرِ نقشه‌های پیچیده و موذیانۀ شما شوند.
افراد مجبورند پیام‌های غیرمستقیم، مبهم و غیرمشخص را نادیده بگیرند. خواسته‌های‌تان را شفاف مطرح کنید تا برآورده شوند. در این صورت مجبور نخواهید بود برای برآوردن آن‌ها نقشه بکشید. اگر دایماً از روش‌های غیرمستقیم استفاده کنید، دایماً پاسخ‌های ناقص دریافت می‌کنید و هر روز بیشتر از اطرافیان‌تان دل‌سرد می‌شوید و آن‌ها نیز کمتر به شما اعتماد خواهند کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.