هوشمندانه دویدن را یاد بگیرید

دکتر حانیه ترکمان/ سه شنبه 17 قوس 1394/

mandegar-3می‌دانیم که دویدن خیلی خوب است، اما هوشمندانه دویدن خیلی بهتر است! اگر به این نکاتِ کوچک ولی مهم توجه کنید، انرژی خودرا ذخیره می‌کنید، از آسیب پیش‌گیری می‌کنید و با سرعتِ بیشتری به نتیجه می‌رسید.
* پاها
آسیب ناشی از دویدن زمانی تشدید می‌شود که پاشنه‌ها به زمین برخورد می‌کنند. این برخورد مانند ترمز عمل می‌کند، سرعتِ شما را کم می‌کند و موجب ایجاد فشار و استرس روی پاها می‌شود. مربیانِ دونده‌گانِ حرفه‌یی می‌گویند برای جلوگیری از این حالت باید انگشتانِ پا را بالا بکشید، درست به سمتِ ساقِ پا تا بعد از این‌که پا از زمین جدا می‌شود، فرودِ شما روی قسمت میانیِ پنجه پا یعنی پایین‌تر از انگشتانِ پا باشد و نه پاشنه‌ها.
* لگن
طول گامی که صحیح و مناسب است، کوتاه‌تر از آن چیزی است که شما فکر می‌کنید! پاهای شما باید درست پشت لگن فرود بیایند. هرچه‌قدر بیشتر به طول این گامِ صحیح اضافه کنید، اثرات مخربش افزایش می‌یابد. ولی اگر این کار را درست انجام دهید، پای شما که زیر لگن به زمین برخورد می‌کند، توسط عضلۀ قوی باسن به عقب کشیده می‌شود و شما به‌راحتی می‌توانید جلو بروید.
* شکم
شکمِ خود را منقبض کنید. این کار باعث می‌شود سینه بالا برود و شانه‌ها درست در بالای لگن قرار بگیرند و بدنِ شما توازنِ خوبی پیدا کند. مراقب باشید که خم نشوید. به جای خم شدن در حین دویدن، می‌توانید قبل از دوِش به منظور گرم کردنِ بدن تمریناتی برای فعال کردنِ عضلات مرکزیِ بدن انجام دهید.
* شانه‌ها
شانه‌ها را عقب نگه دارید، طوری که تیغه‌های پشتی شانه به سمت جیب‌های عقب کشیده شوند. برای صرفه‌جویی در انرژی بازوها را از شانه حرکت دهید. اگر حرکتِ شانه‌ها نادرست باشد، طبیعتاً این حرکات پرتابی، تعادل و توازنِ بدن را به هم می‌زند و خطر آسیب دیده‌گی افزایش می‌یابد.
* دست‌ها
دست‌ها باید به صورتِ کمی گود و گرد قرار گیرند. اگر دستِ خود را مشت کنید، عضلات ساعد منقبض می‌شوند و این کار مانع حرکتِ صحیحِ شانه می‌گردد. در دست داشتن بوتلِ آب یا گوشی و یا پلیر نیز کار اشتباهی‌ست، چون موجب خم شدن و چرخیدنِ ناخوداگاه بالاتنه می‌شود و دیگر نمی‌توانید بدنِ خود را سفت و مستقیم نگه دارید.
* آرنج‌ها
آرنج‌ها باید با زاویۀ حدود ۹۰ درجه خم شده باشند. همچنین آرنج را باید نزدیک بدن نگه دارید. چون اگر از بدن فاصله داشته باشد، دیگر حرکت بازوی شما کارآمد نیست، بالاتنه توازن و تعادلِ مناسبی نخواهد داشت و پایداری بدن مختل می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.