پایان‌نامه

وحید عمر/ سه شنبه 7 قوس 1396/

سال ۲۰۰۶ تصمیم گرفتم اسناد تحصیلی‌ام را به وزارت تحصیلات عالی برای ارزیابی ببرم. آن زمان در ادارۀ امور کار می‌کردم. دوستانم گفتند ضرور نیست بروم. فقط باید اسنادم را رسمی بفرستم و چون پست نسبتاً بلندرتبۀ دولتی دارم، بدون تکلیف کارم اجرا می‌شود. گفتم می‌خواهم قانونی کار کنم. یک روز از دفتر رخصت گرفتم و با اسنادم به ریاست انسجام امور اکادمیک رفتم. اسنادم را تسلیم شدند و گفتند روز چهارشنبه به کمیسیون حاضر شو.
روز چهارشنبه در دهلیز وزارت با یک دوستی که تأثیرگذاری خاصی در وزارت تحصیلات داشت، روبه‌رو شدم. گفت ضرور نیست به کمیسیون بروی. اسنادت را به من بده. من برایت طی مراحل می‌کنم. در غیر آن، بهانه‌گیری می‌کنند. گفتم اسنادم قانونی است و دلیلی ندارند که آزارم بدهند.
داخل اتاقی شدم که در آن کمیسیون دایر شده بود. رییس کمیسیون گفت که اسناد لیسانس‌ات تصدیق شد، اما در قسمت اسناد ماستری‌ات پرسش داریم. گفتم بفرمایید. گفت ترانسکرپت رسمی نداری. گفتم، پاکت سربسته روی میزتان همان (Sealed Transcripts) است که شما می‌خواهید. گفت، نخیر ما شک داریم. شمارۀ تماس و ایمیل دانشگاه را برای ما بگذار تا ما تماس بگیریم و مطمین شویم. گفتم اسنادم تصدیق وزرات خارجۀ بریتانیا، تایید سفارت افغانستان در انگلستان و مهر وزارت خارجۀ خود ما را دارد. گفتند ما باید مطمین شویم. گفتم خوب است. شماره‌های تماس را گذاشتم و قرار شد که بعد از تصدیق اسناد، مرا دو باره بخواهند.
دو هفته بعد دوباره برایم زنگ زدند. گفتند روز چهارشنبه برای دفاع از پایان‌نامه‌ات به وزارت حاضر شو. روز چهارشنبه باز به وزارت رفتم. پشت میز سه استاد نشسته بودند. جریان بحثم با رییس کمیته را بدون تصرف این جا نقل می‌کنم:
-در کدارم رشته تحصیل کردی؟
علوم سیاسی.
-علوم سیاسی را تعریف کن.
به چشم این کار را می‌کنم، اما چنان‌چه شما پایان‌نامه را مطالعه فرموده اید. رشتۀ تخصصی‌ام عدالت انتقالی است.
-استاد (با لبخند تمسخیرآمیز):‌ عدالت انتقالی؟‌ یعنی عدالت قابل انتقال است؟‌ یعنی عدالت را باید در یک بوجی انداخته انتقال بدهی؟
نخیر استاد. عدالت انتقالی مبحث نسبتاً نو در علوم سیاسی است که برای رسیده‌گی به جرایم جنگی در جوامع در حالت گذار از جنگ به صلح به کار می‌برند.
-نفهمیدم. به هر صورت موضوع پایان‌نامه‌ات چی است؟‌
موضوع پایان‌نامه‌ام چگونه‌گی کار کمیسیون حقیقت‌یاب افریقای جنوبی برای رسیده‌گی به جرایم جنگی در افریقای جنوبی بعد از تبعیض نژادی است.
-یعنی پایان‌نامه‌ات را در مورد افریقای جنوبی نوشتی؟ افغانستان کجا و افریقای جنوبی کجا؟‌ مگر در افغانستان موضوع کم بود؟
استاد من همین موضوع را در مشوره با استاد رهنمایم انتخاب کردم. چون درافریقای جنوبی یکی از موفق‌ترین مودل‌های عدالت انتقالی تطبیق شده بود، برای تحقیق به افریقای جنوبی رفتم، ولی یک قسمت مونوگرافم شامل پیشنهادهایی برای تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان با الهام از تطبیق این روند در افریقای جنوبی است.
-این پایان‌نامه چرا به پشتو یا فارسی نوشته نشده؟
استاد، من در انگلستان درس خواندم. در آنجا پایان‌نامۀ پشتو و فارسی را قبول نمی‌کنند.
-پس برو این پایان‌نامه را ترجمه کن. بعد به کمیسیون حاضر شو.
استاد اجازه است، جسارت کنم. رشتۀ تحصیلی خودتان چی است؟
-من پوهاند استم.
در کدام رشته؟
-زراعت.
اسنادم را از روی میز برداشتم. گفتم اتاق رییس انسجام امور اکادمیک کدام است؟ بعد پیش رییس رفتم و قصه دراز است و بالاخره اسنادم تصدیق شدند و شاید دو رتبه و دو قدم با ۱۵۰ افغانی ازدیاد معاش برای سند لسانس و ۲۵۰ افغانی برای سند ماستری گرفتم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.