چرا به‌آسانی نمی‌توان لاغـر شـــد؟

3 جدی 1392/

mandegar-1بخش نخست

کیلوگرام‌های اضافی، از آن بختک‌های سمجی استند که انگار قصد رها کردن آدمی‌زاد مدرن را ندارند. شاید شما هم شنیده باشید که می‌گویند اوایل که شروع به کم کردن وزن می‌کنیـد، همه چیز گُل و بلبل است و کار خیلی خوب پیش می‌رود؛ اما کمی که می‌گذرد، با وجود این‌که در روند کار هیچ تغییری نداده اید و امیدوارید چربی‌های بیشتری بسوزانید، ناگهان کاهش وزن متوقف می‌شود و هر چه به آب و آتش می‌زنید انگار چربی‌ها دست شما را خوانده باشند، دیگر کک‌شان هم نمی‌گزد و خم به ابرو نمی‌آورند. اما آیا واقعاً این حرف درستی است یا صرفاً یک بهانه‌جویی کودکانه است؟
خیـلی‌ها شکایت دارند که با آب خوردن هم چاق می‌شوند. می‌گویند حتا اگر چیزی نخوریم و فقط نفس بکشیم، بازهـم چاق می‌شویم. اما این شکایت‌ها منحصر به چاق شدن نیست و کم کردن وزن هم برای خودش داستان دیگری است. چه بسیارند افرادی که بارها اقدام به کاهش وزن کرده‌اند اما پس از مدتی در میانۀ راه خسته شده و آن را رها کرده‌اند.
کیلوگرام‌های اضافی، از آن بختک‌های سمجی استند که انگار قصد رها کردن آدمی‌زاد مدرن را ندارند. شاید شما هم شنیده باشید که می‌گویند اوایل که شروع به کم کردن وزن می‌کنیـد، همه چیز گُل و بلبل است و کار خیلی خوب پیش می‌رود؛ اما کمی که می‌گذرد، با وجود این‌که در روند کار هیچ تغییری نداده اید و امیدوارید چربی‌های بیشتری بسوزانید، ناگهان کاهش وزن متوقف می‌شود و هر چه به آب و آتش می‌زنید انگار چربی‌ها دست شما را خوانده باشند، دیگر کک‌شان هم نمی‌گزد و خم به ابرو نمی‌آورند. اما آیا واقعاً این حرف درستی است یا صرفاً یک بهانه‌جویی کودکانه است؟
بر اسـاس گزارشی که مجلۀ پریونشن منتشر کرده، دانشمندان به این نتیجه رسیده‌اند این حرف چنـدان هم بی‌حساب نیست. در واقع مطالعه‌یی جدید در زمینۀ کاهش وزن نشان می‌دهــد حتا در پیش گرفتن روندی آرام و یک‌نواخت برای این کار، بر فعالیت هورمون تیرویید در بدن شما تأثیر می‌گذارد و سبب می‌شود ادامۀ کاهش وزن دشـوارتر شود. این مطالعه می‌افزاید حتا این تأثیرات می‌تواند سبب بازگشتن کیلوگرام‌های از دست رفته شود و به وزن شما بیفزاید.
پژوهش‌گران موسسۀ ملی سلامت امریکا در این مطالعه به بررسی افرادی پرداخته اند که طی برنامه‌یی منظم و طولانی به کاهش وزن اقدام کرده بودند. آن‌ها دریافتند کاهش ۵ تا ۱۰ درصد از وزن بدن، یعنی به طور متوسط حدود ۷ کیلوگرام، طی دوره‌یی یک‌ساله، سبب کاهش قابل توجهی در میزان سرم T۳ در بدن این افراد شـده است.
سرم T۳ در واقع شکل فعال هورمون تیروییـد بدن انسان است و وظیفۀ به‌راه انداختن موتور سوخت‌وساز بدن را به عهده دارد. به عبارت دیگر، این سرم با پیش بردن سوخت‌وساز بدن، سبب مصرف کالری‌های مازاد و کاهش چربی‌های اضافی خواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.